HBK forum
Pravilnik FAQ FAQ Pretranik Pretranik lanstvo lanstvo Profil Profil Privatne poruke Privatne poruke Registracija Registracija Login Login
Sada je: sri 11 pro 2019, 4:33. Pogledaj neodgovorene postove
Pokrštavanje (novi kršæani)
Zaponi novu temuOdgovori na temu
Prethodna tema Sljedea tema
Autor Poruka
sv.Franjo legenda
Spol: muko
Postovi: 2541
Lokacija: hercegovina
PostanoPostano: sri 14 svi 2008, 19:06
PostNaslov : Pokrštavanje (novi kršæani)
Citiraj i odgovori

nisam znao gdje da stavim ovaj tekst... cilj mi je skrenuti pozornost na ljude koji su prešli na kršæanstvo i na njihove probleme.
evo jedan primjer koji je zadnja 2 mjeseca jako popraæen u Italiji,


NA KRAJU DUGA TRAŽENJA

U uskrsnoj noæi, noæi vazmenoga bdjenja Papa je podijelio sedmero katekumena, pet žena i dvojici muškaraca, sakramente kršæanske inicijacije. Jedan od njih jest i poznati talijanski novinar egipatskog podrijetla Magdi Allam, koji je nakon krštenja dodao svome imenu “Cristiano”, jednostavno, najkršæanskije ime. Sve do kasne veèeri toga dana nitko osim u Vatikanu nije znao tko je istaknuti katekumen. Tek je vatikanski glasnogovornik P. Federico Lombardi u veèernjim satima rekao da se meðu krštenicima nalazi i Magdi Allam, poznati novinar Corriere della Sera. Nije spomenuo njegovu islamsku vjeroispovijed, nego je jednostavno rekao: “Prema poimanju Katolièke Crkve nakon temeljita samoispitivanja... svatko ima pravo primiti krštenje”.

Magdi Allam se rodio u Kairu i tu treba tražiti korijene njegova sadašnjega krštenja. Išao je u djeèji vrtiæ i puèku školu kod katolièkih èasnih sestara, a potom daljnje školovanje kod salezijanaca. Odluèio se na odlazak iz Egipta s tvrdnjom što ju je iznio u jednoj od svojih mnogobrojnih knjiga: “Egipat je jedna velika tamnica, a ja tražim slobodu”.

U Rimu je studirao na sveuèilištu Sapienza sociologiju te je poèeo pisati za novine ‘Il Manifesto’ i ‘La Repubblica’. Bavio se posebice Bliskim Istokom, ali i kulturom Zapada. Godine 2003. uzeo ga je “Corriere della Sera” za mjesto zamjenika glavnog urednika. I tu je 3.rujna 2003.objavio svoj prvi èlanak “Nove katakombe obraæenika”, reportažu o strahovima muslimana koji su prešli na kršæanstvo.

Otada živi u strahu, ima stalne èuvare, stalno je urgirao kod talijanskoga ministarstva unutrašnjih poslova zbog preglasne vike muslimanskih ekstremista te šutnje umjerenih muslimana. Kritizirao je sljepilo talijanskog društva, govoreæi: “Ja volim Italiju. A vole li je zapravo sami Talijani?” - naslov je jedne od njegovih knjiga, koja je ujedno i svjedoèanstvo njegove razapetosti izmeðu muslimanskoga podrijetla i blizine kršæanstvu.

Nakon krštenja glasnogovornik talijanske islamske udruge komentirao je Magdijev korak rijeèima kako je Allam “slobodan stvarati osobne odluke”, te kako on prihvaæa “kritiku, ne laži”. A nakon krštenja Magdi jasno kaže kako je cijeloga života bio u traženju istine. Talijanski se pisac Claudio Magris izrazio o konvertitu Magdi Cristianu Allamu: “Ništa za èovjeka nije važnije nego dobiti ili izgubiti vjeru. Vrijedi to napose kad se krštenje dogodi u odgovornoj i svjesnoj odrasloj dobi te kad je rijeè o posve slobodnom, krajnje promišljenom izboru proizašlu iz propaæene povijesti - kao u sluèaju Magdija Allama. Krštenje je nutarnji èin koji nema nikakve veze s medijima ni s politikom. Primiti krštenje iz ruku jednoga Pape ne znaèi ništa više nego ga primiti od svoga mjesnoga župnika. Krštenje ipak ima neizravno i svoje politièko znaèenje jer ono mijenja èovjeka... Okolnosti prijelaza Magdija Allama na kršæanstvo te naèin kako je to iscenirano smjera na to kako mu je on sam osobno htio dati neposredno politièko znaèenje.”Pismo Magdija Cristiana Allama glavnom uredniku “Corriere della Sera”

na Uskrs ove godine, nakon što mu je u uskrsnoj noæi Papa

podijelio sakramente kršæanske inicijacije
Cijenjeni gospodine Glavni urednièe,

Ovo o èemu Vas sada izvješæujem odnosi se na posve osobnu odluku spram moje vjere i moga života, što se ne bi smjelo ni u kojem pogledu ticati “Corriere della Sera”, gdje imam èast od god. 2003. zauzimati i položaj zamjenika glavnog urednika. Pišem Vam o dogaðaju u kojemu sam protagonist ja kao privatna osoba i graðanin. Sinoæ sam prešao na kršæansku katolièku vjeru te sam odložio svoju dosadašnju islamsko vjerovanje. I tako je - Bogu hvala - jedno dugo razdoblje promišljanja došlo do sretna svršetka, razdoblje koje sam doživljavao s radošæu i patnjom, izmeðu duboke i intimne refleksije te svjesnoga i jasnoga oèitovanja. Napose sam zahvalan papi Benediktu XVI. koji mi je podijelio sakramente kako bih postao kršæanin, naime, krštenje, potvrdu i euharistiju, u Crkvi sv. Petra za vrijeme slavljenja uskrsnog bdjenja. Pritom sam uzeo najjednostavnije i najrjeèitije ime koje kršæanin može imati: Cristiano - Kršæanin.

Od juèer se zovem dakle “Magdi Cristiano Allam”. Za mene je to najljepši dan moga života. Neusporediva je i jedva dovoljno procjenjiva povlastica za jednoga vjernika primiti dar vjere iz ruku Svetoga Oca, u mislima na Kristovo uskrsnuæe. U mojih skoro 56 godina moga skromna života to je povijesni dogaðaj, neobièan i nezaboravan, radikalni i odluèni te nepovratni otklon od sveukupne prošlosti. Èudo Kristova uskrsnuæa zrcalilo se u mojoj duši. To èudo oslobaða dušu od tame navještaja mržnje i nesnošljivosti naspram “drugima”, koja nekritièki osuðuje svakog “neprijatelja”. Èudo uskrsnuæa dovelo me do ljubavi i poštovanja prema svakome “bližnjemu” koji je uvijek ujedno i “osoba”. I tako se moj duh oslobodio od tame jedne ideologije koja ozakonjuje laž i prijetvornost, nasilnu smrt, koja zavodi na ubijanje i samoubojstva, slijepo podèinjavanje i nasilje, te sam mogao pristupiti autentiènoj religiji istine, života i slobode. Na svoj prvi Uskrs kao kršæanin otkrio sam ne samo Isusa Krista, po prvi sam put otkrio istinitoga i jedinoga Boga, Boga vjere i razuma.

Moje obraæenje na katolicizam jest zapravo pristanak u luku nakon postupna i duboka promišljanja i meditacije, èemu se nisam mogao oprijeti naspram èinjenice da veæ punih pet godina provodim život u izolaciji i skrivenosti. Živim pod stalnim nadzorom u svojoj kuæi, a èim prijeðem kuæni prag, eskortiraju me karabinjeri. Razlog su prijetnje i smrtne presude koje su mi izrekli ekstremisti i islamistièki teroristi u Italiji i inozemstvu. Morao sam se baviti onima koji su javno izrekli protiv mene fatve, morao sam se baviti s islamskim pravorijekom i pravosuðem koje me ozloglasilo, te su mene, koji bijah musliman obilježili kao “neprijatelja islama”, kao “prijetvornika koji je koptski kršæanin, koji se izdaje za muslimana kako bi naštetio islamu” - i na taj su naèin ozakonjene smrtne presude protiv mene. Pitao sam se, kako je moguæe da netko tko se kao ja osvjedoèeno i neumorno zalagao za “umjereni islam”, te koji je na sebe uzeo odgovornost da bude osobno denunciran, da netko poput mene može biti zbog toga osuðen na smrt u ime islama i na temelju legitimiteta samog Korana. Morao sam uzeti na znanje da je korijen zla, onkraj okolnosti da na globalnom planu prevladavaju ekstremisti i islamski teroristi, u onome islamu koji je fizièki razoran a historijski nabijen konfliktima.

Istodobno sam se igrom sudbine susreo s osobama, s praktiènim katolicima, koji su mi snagom svoga vjeroispovijedanja i svoga prijateljstva sve više i više postajali odnosna toèka prema sigurnoj istini i pouzdanim vrijednostima... Bez dvojbe, najvažniji susret za moju odluku bijaše susret s papom Benediktom XVI., komu sam se još kao musliman divio i koga sam branio za njegovo umijeæe u povezivanju nerazdvojivih poveznica izmeðu vjere i razuma kao temeljem izvorne i autentiène religije u ljudskom društvu. I njega slijedim kao kršæanin kako bih se nadahnuo za poslanje koje mi je Bog odredio i naložio.

Veoma cijenjeni gospodine Glavni urednièe,

pitali ste me ne bojim li se za svoj život svjestan, kako æe mi moj prijelaz na kršæansku vjeru sa sigurnošæu donijeti nove i još žešæe smrtne ugroze zbog otpada od vjere. Apsolutno ste u pravu. Znam protiv èega nastupam, ali idem svojoj sudbini ususret uzdignute glave, uspravne kralježnice i s nutarnjim pouzdanjem onoga tko je našao te ima sigurnost u svojoj vlastitoj vjeri. U to sam još više siguran nakon povijesne i odvažne geste Pape koji je od prvoga trenutka kad je èuo za moju želju smjesta pristao da mi osobno podijeli sakramente vjere. Njegova je Svetost podjenula jasni i revolucionarni stijeg jednoj Crkvi koja dosada još uvijek samo s oklijevanjem stoji naspram prijelazu muslimana na kršæanstvo, Crkve koja se suzdržava od misijske aktivnosti u zemljama s muslimanskom veæinom te koja radije šuti o zbiljnosti konvertita u kršæanskim zemljama. Iz straha! Iz straha kako ne æe moæi zaštititi obraæenike od smrtnih presuda te iz straha od represija prema kršæanima u muslimanskim zemljama. Pa usporedimo s tim današnji izrièaj pape Benedikta XVI. koji veli, da, ako netko želi pobijediti strah, ne smije imati ni najmanje bojazni da i spram muslimana otvoreno prizna istinu o Isusu Kristu.

A što se mene tièe, vrijeme je da se okonèa samovolja i nasilje muslimana koji ne poštuju slobodu vjerovanja. U Italiji u miru žive tisuæe onih koji su prešli s islama na kršæanstvo. Ali postoje i tisuæe onih koji moraju svoju novu kršæansku vjeru od straha tajiti, kako ih ne bi smaknuli islamski teroristi koji su se meðu njima ugnijezdili. O takvim “sluèajevima” bila je rijeè u mome prvome èlanku za “Corriere della Sera” od 3. rujna 2003., a naslov mu glasi: “Nove katakombe muslimanskih obraæenika”. Rijeè je naime o anketi meðu novoobraæenicima koji su se osjeæali u Italiji ostavljeni i duhovno i ljudski sa strane državnih institucija koje im nisu pružale nikakvu sigurnost te od Crkve koja je o tome šutjela.

I tako se nadam u sebi kako æe historijski znak jednoga Pape i moje priznanje dovesti do osvjedoèenja kako je došao trenutak da se iziðe iz mraka katakomba te se javno prizna želja da èovjek osobno bude sam potpuna osoba. Ako mi ovdje u Italiji nismo kadri, ovdje, u kolijevci katolicizma, biti kod svoje kuæe,te jamèiti svima punu slobodu vjeroispovijedanja, kako æemo ikada biti vjerodostojni ako drugdje u svijetu žigošemo povredu upravo te slobode? Molim se Bogu da ovaj posebni Uskrs podari onim kršæanskim vjernicima uskrsnuæe duha koje je do danas bilo potiskivano iz straha.

ne ubij, ni maèem, ni traèem!
Korisniki profilPoalji privatnu poruku [Vrh]
El Pepe
Spol: muko
Postovi: 446
Lokacija: Zagreb
PostanoPostano: et 15 svi 2008, 6:09
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Znaš li za neki sluèaj kod nas u Hrvatskoj?

Tak si ja to mislim
Korisniki profilPoalji privatnu poruku [Vrh]
sv.Franjo legenda
Spol: muko
Postovi: 2541
Lokacija: hercegovina
PostanoPostano: et 15 svi 2008, 8:31
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Ne znam za nijedan sluèaj da se neka javna osoba obratila.

ne ubij, ni maèem, ni traèem!
Korisniki profilPoalji privatnu poruku [Vrh]
El Pepe
Spol: muko
Postovi: 446
Lokacija: Zagreb
PostanoPostano: et 15 svi 2008, 10:24
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Ne mora biti javna osoba, to stvarno nije bitno.

Tak si ja to mislim
Korisniki profilPoalji privatnu poruku [Vrh]
Anðeo
Spol: muko
Postovi: 103
Lokacija: Zagreb
PostanoPostano: et 15 svi 2008, 12:24
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

sv.Franjo legenda napisa:
Ne znam za nijedan sluèaj da se neka javna osoba obratila.


Rafo

Da nema Boga, ne bi bilo ni ateista.
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mailPosjeti Web stranice [Vrh]
klara
Spol: ensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: et 15 svi 2008, 12:35
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Anðeo napisa:
sv.Franjo legenda napisa:
Ne znam za nijedan sluèaj da se neka javna osoba obratila.


Rafo


tomac ...

no, èini mi se da malo miješate bit ... Wink

jer, u temi nije rijeè o obraæenicima - katolicima
koji su to bili samo na papiru,
veæ o pokrštenima,
odnosno onima koji su roðeni i/ili odgajani u nekoj drugoj vjeri ...
a onda prešli na kršæanstvo (katolièanstvo) ...

uèiniti dobro, a zatim otiæi bez buke ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
El Pepe
Spol: muko
Postovi: 446
Lokacija: Zagreb
PostanoPostano: pet 16 svi 2008, 6:28
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Odlièno si ovo primjetila Klara, ja neznam niti jedan sluèaj pokrštene osobe koja je imala problema.

Tak si ja to mislim
Korisniki profilPoalji privatnu poruku [Vrh]
sv.Franjo legenda
Spol: muko
Postovi: 2541
Lokacija: hercegovina
PostanoPostano: pet 16 svi 2008, 8:40
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

El Pepe napisa:
Odlièno si ovo primjetila Klara, ja neznam niti jedan sluèaj pokrštene osobe koja je imala problema.


Nije mi bio cilj da pišemo o njihovim problemima. Hrvatska je još uvijek vjerna crkvi i tolerantna.... pogotovo ako se usporedi sa zapadnom EU.
Neki dan sam upoznao sveæenika iz Nizozemske koji kaže da tamo djeca koja pohaðaju vjeronauk imaju probleme sa ostalom djecom koja ih ponižavaju i izruguju im se.
Muslimani koji su se obratili na Katolièanstvo uglavnom imaju velike probleme. Vjerojatno se sjeæate onog sluèaja iz prošle godine kada su jednog Afganistanca htjeli smaknuti (država) jer se obratio na kršæanstvo!!!

ne ubij, ni maèem, ni traèem!
Korisniki profilPoalji privatnu poruku [Vrh]
Prethodni postovi:    
Prethodna tema Prethodna tema
Zaponi novu temuOdgovori na temu

Izaberi forum:   

Ne moe otvarati nove teme.
Ne moe odgovarati na postove.
Ne moe ureivati svoje postove.
Ne moe izbrisati svoje postove.
Ne moe glasovati u anketama.

Powered by phpBB © 2001, 2006 phpBB Group