HBK forum
Pravilnik FAQ FAQ Pretranik Pretranik lanstvo lanstvo Profil Profil Privatne poruke Privatne poruke Registracija Registracija Login Login
Sada je: sri 05 kol 2020, 7:53. Pogledaj neodgovorene postove
Naša zajednièka istovremena molitva u 22h
Zaponi novu temuOva tema je zakljuana: ne moe ureivati postove niti odgovarati.
Prethodna tema Sljedea tema
Autor Poruka
teta Jeja
mod teamSpol: ensko
Postovi: 1297
Lokacija: Zg DD
PostanoPostano: ned 08 kol 2010, 16:04
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

  08.08.2010., nedjelja

   Treæi dan
    BRIGE


Tih dana usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uðe u Zaharijinu kuæu i pozdravi Elizabetu.
Èim Elizabeta zaèu Marijin pozdrav, zaigra joj èedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga
povika iz svega glasa: »Blagoslovljena ti meðu ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje!
Ta otkuda mi da majka Gospodina mojega doðe k meni? Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije
glas pozdrava tvojega, zaigra mi èedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da æe se ispuniti što ti je
reèeno od Gospodina!«
(Lk 1, 39-45)


Majko Milosti!
Tebe je Elizabeta nazvala blaženom jer si vjerovala da Bog ispunja svoja obeæanja.
Svoj si život stavila u njegove ruke zajedno sa svim pitanjima i brigama. Želim uèiti od tebe.

Zaista, svojim brigama ne mogu ništa promijeniti. Zato te molim, uzmi danas moje brige
i daj ih Isusu, jer vjerujem da On brine za me. (Nabroj odmah sada sve svoje brige)

Izmoli mi milost, Majko, da moja jedina briga bude: živjeti èestito pred Bogom i ljudima,
da bi moj život bio Njemu na èast i slavu.

Zdravo Marijo...

Svevišnji, dièni Bože, rasvijetli tamu moga srca
i daj mi pravu vjeru, èvrstu nadu i savršenu ljubav, osjet i spoznaju,
o Gospodine, da izvršim tvoju svetu i istinitu zapovijed.
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
teta Jeja
mod teamSpol: ensko
Postovi: 1297
Lokacija: Zg DD
PostanoPostano: pon 09 kol 2010, 9:26
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

  09.08.2010., ponedjeljak

   Èetvrti dan
    GRIJESI


U one dane izaðe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta. Bijaše to prvi popis izvršen
Kvirinijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip, buduæi da je bio
iz doma i loze Davidove, uziðe iz Galijeje, iz grada Nazareta, u Judeju – u grad Davidov, koji se zove Betlehem,
da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaruènicom Marijom koja bijaše trudna.
I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi. I porodi sina svoga, prvoroðenca,
povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu.

A u tom kraju bijahu pastiri: pod vedrim su nebom èuvali stražu kod svojih stada.
Anðeo im Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja obasja! Silno se prestrašiše. No anðeo im reèe:
»Ne bojte se! Evo, javljam vam Blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu
rodio Spasitelj – Krist, Gospodin. I evo vam znaka: naæi æete novoroðenèe povijeno gdje leži u jaslama.

I odjednom se anðelu pridruži silna nebeska vojska hvaleæi Boga i govoreæi:

Slava na visinama Bogu,
a na zemlji mir ljudima,
miljenicima njegovim!«
(Lk 2,1-14)


Majko Milosti!
Ti si bila prva koja je meðu nama èula glas Spasiteljev i vidjela Njegovo milosrdno Lice. Uzdajuæi se u tvoju ljubav
i tvoj zagovor, donosim ti danas sve grijehe svoga života i molim te da ih pokažeš Isusu kojega je anðeo
odmah poslije roðenja nazvao Spasiteljem, Kristom, Gospodinom. On je na sebe uzeo i na križu pobijedio
grijehe cijeloga svijeta. Neka i u meni pobijedi svaku grešnu misao i želju.

Izmoli mi srce èisto, istinito i vjerno Bogu i èovjeku, srce koje æe moæi u svakom bratu i sestri,
u svakom Božjem stvorenju, vidjeti Lice svoga Spasitelja i Gospodina, Isusa Krista.

Zdravo Marijo...

Svevišnji, dièni Bože, rasvijetli tamu moga srca
i daj mi pravu vjeru, èvrstu nadu i savršenu ljubav, osjet i spoznaju,
o Gospodine, da izvršim tvoju svetu i istinitu zapovijed.
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
teta Jeja
mod teamSpol: ensko
Postovi: 1297
Lokacija: Zg DD
PostanoPostano: uto 10 kol 2010, 19:02
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

  10.08.2010., utorak

   Peti dan
    PLANOVI


Èim anðeli otiðoše od njih na nebo, pastiri stanu poticati jedni druge: »Hajdemo, dakle, do Betlehema!
Pogledajmo što se to dogodilo, dogaðaj koji nam obznani Gospodin.« I pohite, te pronaðu Mariju, Josipa
i novoroðenèe gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše reèeno o tom djetetu.
A svi koji su to èuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri.

Marija u sebi pohranjivaše sve te dogaðaje i prebiraše ih su svome srcu.

Pastiri se zatim vratiše slaveæi i hvaleæi Boga za sve što su èuli i vidjeli kako im je bilo reèeno.
(Lk 2, 15-20)


Majko Milosti!

Tebi koja si u svome srcu pohranjivala sve dogaðaje u vezi s Isusom, koja si gledala njegovo odrastanje,
povjeravam danas sve svoje planove.

Moram priznati da sam èesto planirao(la) život bez Isusa, vodeæi se uglavnom svojim sebiènim željama.
Vrlo mi je žao i kajem se zbog toga. Sve prošle planove predaj, majko, milosrðu moga Spasitelja, a sve sadašnje
oèisti od sebiènosti i neodgovornosti za druge i vlastitu vjeènu sreæu. Neka svaki moj plan bude prije svega
na dobro meni, mojoj obitelji, onima s kojima živim i radim, te na èast Bogu. Izmoli mi srce poslušno volji Oèevoj.

Zdravo Marijo...

Svevišnji, dièni Bože, rasvijetli tamu moga srca
i daj mi pravu vjeru, èvrstu nadu i savršenu ljubav, osjet i spoznaju,
o Gospodine, da izvršim tvoju svetu i istinitu zapovijed.
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
teta Jeja
mod teamSpol: ensko
Postovi: 1297
Lokacija: Zg DD
PostanoPostano: sri 11 kol 2010, 6:58
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

  11.08.2010., srijeda

   Šesti dan
    MOLITVA


Nato ga sabrani upitaše: »Gospodine, hoæeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?«
On im odgovori: »Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. Nego, primit
æete snagu Duha Svetoga koji æe siæi na vas i bit æete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji
i Samariji i sve do kraja zemlje.« Kada to reèe, bi uzdignut njima naoèiglet i oblak ga ote njihovim oèima.
I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva èovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeæi
i rekoše im: »Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo
isto æe tako doæi kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.«

Onda se vratiše u Jeruzalem s brda zvanoga Maslinsko, koje je blizu Jeruzalemu,
udaljeno jedan subotnji hod. I pošto uðu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili:
Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Batolomej i Matej, jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i
Juda Jakovljev – svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama i Marijom, majkom
Isusovom, braæom njegovom.
(Dj 1,6-14)


Majko Milosti,
danas te molim da predaš Isusu moju molitvu. Znam da nije uvijek bila iskrena i èista. Èesto mi je bila
samo obaveza pored svih drugih, a ponekad èak i teret koji sam nastojao(la) ''skinuti s leða.''
Zamoli ga da mi oprosti takav stav prema molitvi i obnovi u meni duh istinske, životne molitve,
koja je prije svega razgovor s Njim. Moli ga da mi dade dar zahvaljivanja za život, roditelje, djecu,
braæu i sestre, braènog druga prijatelje i neprijatelje, progonitelje, Domovinu.

Izmoli mi od Isusa iskrenu molitvu koja æe biti na èast Presvetog Trojstva, èista i postojan,
zagovornièka, za sve patnike svijeta, molitvu koja æe moæi promijeniti moj život.

Zdravo Marijo...

Svevišnji, dièni Bože, rasvijetli tamu moga srca
i daj mi pravu vjeru, èvrstu nadu i savršenu ljubav, osjet i spoznaju,
o Gospodine, da izvršim tvoju svetu i istinitu zapovijed.
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
teta Jeja
mod teamSpol: ensko
Postovi: 1297
Lokacija: Zg DD
PostanoPostano: sri 11 kol 2010, 7:02
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

  12.08.2010., èetvrtak

   Sedmi dan
    MISLI, RIJEÈI, DJELA


Treæeg dana bijaše svadba u kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan
i Isus i njegovi uèenici. Kad ponesta vina, Isusu æe njegova majka:»Vina nemaju.« Kaže joj Isus:
»Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj èas!« Nato æe njegova mati poslužiteljima:
»Što god vam rekne, uèinite!«

A bijaše ondje Židovima za èišæenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima:
»Napunite posude vodom!« I napune ih do vrha. Tada im reèe:«Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola.«
Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je – znale su sluge koje zagrabiše vodu
– ravnatelj stola pozove zaruènika i kaže mu: »Svaki èovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se
ponapiju, gore. Ti si èuvao dobro vino sve do sada.«

Tako, u Kani galilejskoj, uèini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi uèenici.
Nakon toga siðe sa svojom majkom, s braæom i sa svojim uèenicima u Kafarnaum.
Ona ostadoše nekoliko dana.
(Iv 2,1-11)


Majko Milosti,
danas ti želim povjeriti svoje misli, rijeèi i djela. Zauzmi se za mene kod Isusa kao što si se zauzela
za svatove u Kani. Tebi Isus ne može ništa odbiti. Izmoli preobrazbu mojih misli iz loših u dobre;
izmoli preobrazbu mojih rijeèi, da postanu za bližnje kao dobro vino koje razveseljuje srce.

Reci Isusu, Majko, da mi je žao svih grubih, nepromišljenih i beskorisnih rijeèi. Reci mu da želim
zbog svih djela koja nisu bila na radost ni Njemu ni bližnjima, ali ni meni.

Zdravo Marijo...

Svevišnji, dièni Bože, rasvijetli tamu moga srca
i daj mi pravu vjeru, èvrstu nadu i savršenu ljubav, osjet i spoznaju,
o Gospodine, da izvršim tvoju svetu i istinitu zapovijed.
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
teta Jeja
mod teamSpol: ensko
Postovi: 1297
Lokacija: Zg DD
PostanoPostano: sri 11 kol 2010, 7:05
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

  13.08.2010., pettak

   Osmi dan
    RADOSTI


Tada Marija reèe:
«Velièa duša moja Gospodina,
klikæe duh moj u Bogu,
mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje:
odsad æe me, evo, svi naraštaji
zvati blaženom.
Jer velika mi djela uèini Svesilni,
sveto je ime njegovo!
Od koljena do koljena dobrota je njegova
nad onima što se njega boje,
iskaza snagu mišice svoje,
rasprši oholice umišljene
Silne zbaci s prijestolja,
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima,
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga,
kako obeæa ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje
prema Abrahamu
i potomstvu njegovu dovijeka.«
Marija osta s Elizabetom oko tri mjeseca, a onda se vrati kuæi.«
(Lk 1,46-56)


Majko Milosti,
danas ti povjeravam sve svoje radosti i molim te da ih predaš Isusu! Znam da moje radosti nisu baš uvijek
bile potpuno èiste. Ponekad sam se radovao(la) tuðem zlu, neuspjehu. Zamoli Isusa da mi oprosti sve takve ''radosti''!

Reci mu, Majko, da imam jednu jedinu želju: da On bude od danas moja jedina i prava radost, da se moje srce raduje
samo dobru, istini, samo Njemu! Želim si srce koje æe se radovati zato što je On moj Spasitelj, što znade za mene i ljubi me.

Zamoli ga da mi dade svoju radost koja ostaje trajno i koju mi nitko ne može oduzeti!

Zdravo Marijo...

Svevišnji, dièni Bože, rasvijetli tamu moga srca
i daj mi pravu vjeru, èvrstu nadu i savršenu ljubav, osjet i spoznaju,
o Gospodine, da izvršim tvoju svetu i istinitu zapovijed.
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
teta Jeja
mod teamSpol: ensko
Postovi: 1297
Lokacija: Zg DD
PostanoPostano: sri 11 kol 2010, 7:08
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

  14.08.2010., subota

   Deveti dan
    ŽIVOT


Uz križ su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina, i Marija Magdalena.
Kad Isus vidje majku i kraj nje uèenika kojega je ljubio, reèe majci:
»Ženo! Evo ti sina!«
Zatim reèe uèeniku:
»Evo ti majke!«
I od toga èasa uze je uèenik k sebi.

(Iv 19, 25-27)


Majko Milosti!

Tebi želim predati danas svoj život, sebe.

Primi me kao što si primila Ivana i izmoli mi blagoslov da i ja tebe mogu uzeti za svoju Majku i Tješiteljicu,
u svoju kuæu, u svoj život. Reci Isusu da mu predajem svoj život iz zahvalnosti za njegov život,
za njegovu veliku ljubav koju mi je pokazao svojom smræu i uskrsnuæem. Predajem mu svoj život
jer On nije štedio svoga života da mene spasi, oslobodi, vodi, oprašta mi i èeka me na kraju vremena.

Zamoli ga da me primi i blagoslovi svim blagoslovima zemaljskim i nebeskim.

Zdravo Marijo...

Svevišnji, dièni Bože, rasvijetli tamu moga srca
i daj mi pravu vjeru, èvrstu nadu i savršenu ljubav, osjet i spoznaju,
o Gospodine, da izvršim tvoju svetu i istinitu zapovijed.
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
teta Jeja
mod teamSpol: ensko
Postovi: 1297
Lokacija: Zg DD
PostanoPostano: sri 11 kol 2010, 7:26
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

  15.08.2010., nedljelja, VELIKA GOSPA
   ZAKLJUÈNA MOLITVA


Majko Milosti!

Hvala ti za ovih devet dana!

Hvala ti za tvoju majèinski prisutnost u mom životu!

Hvala ti za sve milosti koje si mi posredovala u ovoj devetnici!

Pomozi mi da ostanem vjeran(na) svojim obeæanjima: da æu vjerovati u Krista, da æu mu svaki dan predati
sve svoje strahove, brige, radosti, da æu odgovornije živjeti svoj život pred Njim i pred ljudima
kojima želim dati svjedoèanstvo da je On živi Bog!
Amen.
U svetkovini uznesenja Marijina slavimo Kristovo djelo otkupljenja - koje se ostvarilo na Isusovoj Majci, Blaženoj
Djevici Mariji. Kroz cijelu crkvenu godinu slavili smo to isto djelo otkupljenja kako se ono ostvarilo u
Isusu Kristu: od navještenja, utjelovljenja, roðenja, muke, smrti i uskrsnuæa do slavnog uzašašæa na nebo.

Danas slavimo Marijin put za njezinim Sinom Isusom.
To djelo otkupljenja je i predmet današnjeg navještaja Božje rijeèi.

Današnji blagdan otkupljenja poziva nas da cjeli svoj život pretvorimo u taj blagdan. Veliki crkveni pisac
Tertulijan, u svojoj raspravi sa tadašnjim židovima koji su prigovarali kršæanima da ne slave židovske subote,
to ovako argumentira: »Kako možete tražiti da jedan dan u tjednu slave oni koji su cjeli život pretvorili u blagdan?«
Jer subota je naviještala prestanak grijeha. I oni koji su po krštenju osloboðeni od grijeha i više ne griješe,
ušli su u vjeènu subotu. Mi smo tako postali dionici vjeènog nebeskog blagdana. Po vršenju evanðeoskih uredaba
i našem kršæanskom bogoslužju mi veæ sudjelujemo u vjeènom nebeskom blagdanu.
To je smisao i današnje sveèane blagdanske euharistije.

Najteže u životu je: upoznati suštinu i dostiæi savršenstvo. Malo tko u tome uspijeva, ali je vrijedno za tim cijelog života tragati!

moli moli moli moli

Hvala svima koji su kroz ovih devet dana, makar povremeno, sudjelovali u zajednièkoj molitvi i snagom Duha zajedništva, mira i ljubavi gradili i èuvali mir u svojoj okolini i svijetu.
Nek vam uvijek molitva bude
odmor u Kristu, koji je izvor naše snage,
nek vas napuni Radošæu
da, Gospodnjom Ljubavlju obnovljeni,
otvaramo svoja srca
da se Kristov duh može obnoviti u nama.[/img]

Svevišnji, dièni Bože, rasvijetli tamu moga srca
i daj mi pravu vjeru, èvrstu nadu i savršenu ljubav, osjet i spoznaju,
o Gospodine, da izvršim tvoju svetu i istinitu zapovijed.
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
Prethodni postovi:    
Prethodna tema Prethodna tema
Zaponi novu temuOva tema je zakljuana: ne moe ureivati postove niti odgovarati.

Izaberi forum:   

Ne moe otvarati nove teme.
Ne moe odgovarati na postove.
Ne moe ureivati svoje postove.
Ne moe izbrisati svoje postove.
Ne moe glasovati u anketama.

Powered by phpBB © 2001, 2006 phpBB Group