HBK forum
Pravilnik FAQ FAQ Pretranik Pretranik lanstvo lanstvo Profil Profil Privatne poruke Privatne poruke Registracija Registracija Login Login
Sada je: sri 23 ruj 2020, 3:19. Pogledaj neodgovorene postove
Pogledaj istini u oèi - Marko Perkoviæ Thompson
Zaponi novu temuOdgovori na temu
Prethodna tema Sljedea tema
Autor Poruka
CroStorm
Spol: muko
Postovi: 926
Lokacija: Zagreb, Knežija
PostanoPostano: et 15 lis 2009, 12:58
PostNaslov : 335/500
Citiraj i odgovori

Thompson: Mesiæ stoji iza napada na mene

Thompson tvrdi da je sada sve razotkriveno i da sve ide iz Ureda predsjednika, te smatra da su razlozi drugaèiji politièki stavovi, iako je, kaže, potpuno apolitièan.

Nakon 10 godina Marko Perkoviæ Thompson stao je pred kamere HRT-a. U 15-minutnom intervjuu za emisiju VIP Music Club LP, koji vodi i ureðuje Anðelo Jurkas, pjevaè kojeg prozivaju da koketira s ustaštvom rekao je da sebe smatra potpuno apolitiènim. Jurkas je kazao da se Thompson ograðuje od ustaštva i fašistièke ideologije, piše Jutarnji list.

Kao žrtva napada, èime se pjevaè smatra, ne razumije zbog èega se oko njegovih nastupa diže tolika buka buduæi da on jedino želi biti kantautor.

"Sad je barem razotkriveno da sve to ide iz Ureda predsjednika Mesiæa i njegovih savjetnika", zakljuèio je Thompson ne shvaæajuæi zbog èega ga predsjednik i njegovi ljudi mrze.

Smatra da je to zbog sukoba politièkih viðenja jer sadašnja vlast zastupa drugaèiju politiku od njegove, iako je on, napominje, potpuno apolitièan i želi biti izvan politike.

Thompson, nadalje, ne vidi ni u èemu je problem s pozdravom "Za dom spremni". On, naime, smatra da je rijeè o starom hrvatskom pozdravu koji on ne veže ni uz jednu ideologiju i koji u zakonu nije specificiran kao kazneno djelo.

Istièe da ako mu netko dokaže da je rijeè o neèemu neprihvatljivom, on æe s time, vrlo rado, prestati, piše Jutarnji list.

Dodaje da je sve za što ga se optužuje u stvari kršenje njegovih ljudskih prava, u što ulaze i zabrane nastupanja.

Intervju æe biti emitiran u èetvrtak na HTV-u u emisiji VIP Music Club LP.

Net.hr
14.10.2009.
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPosjeti Web stranice [Vrh]
9.81
Spol: neodreen
Postovi: 82
PostanoPostano: et 18 ou 2010, 18:23
PostNaslov : Re: Pogledaj istini u oèi - Marko Perkoviæ Thompson
Citiraj i odgovori

Slažem se da je glazba pitanje ukusa, pa æu stoga reæi kako je slušanje Thompsona, ako iskljuèimo sve druge konotacije, a uvažimo samo glazbena mjerila, pomanjkanje ukusa ili neukus.

Thompsonova je glazba u svojoj tematici, izvedbi i po svim drugim bitnim elementima, vrlo bliska novokomponiranoj narodnoj glazbi (turbofolk), kakvu je moguæe naæi i u Srbiji i BiH, ali i šire.

Znam da æe mnogi prosvjedovati, no ovo što sam iznjeo, misli velika veæina glazbeno visoko obrazovanih ljudi i profesionalnih (glazbeno i umjetnièki obrazovanih) kritièara.

Thompsonova je poetika kao i poetika tipiènih turbofolk glazbenika, predvidljiva mješavina, nacionalne iskljuèivosti (nacionalizam), trivijalnih, nesuptilnih, nesofisticiranih teksova, paranoje, uzavrelih strasti, pretjerivanja, poticanja straha od drugaèijih, pojednostavljivanja društva, dodvoravanja masama, poticanja iskljuèivosti u bilo kojem pogledu, patetiènog preuvelièanog i trivijaliziranog isticanja ljubavi (bilo prema domovini, bilo prema osobama).
U izvedbenom smislu, èesto je rijeè o plagijatima (npr. Thomposn je ''posuðivao'' od ABBA-e, pogledati; http://www.youtube.com/watch?v=BshxCIjNEjY&feature=fvst) a još èešæe o instrumentalima zasnovanima na novokomponiranoj svatovskoj glazbi kakvu je moguæe naæi svugdje na prostorima bivše Jugoslavije i sl.

S druge strane, Thomposna možemo gledati i kroz ideologiju, koja se izgleda veže uz njegovu glazbu.
Prije nego bilo što napišem o ovome posljednjem, moram naglasiti kako nemam ništa protiv domoljublja, protiv Hrvatske, protiv branitelja i protiv domovinskog rata, dapaèe i sam sam okusio najgore trenutke Srpske agresije 90-ih. Takoðer, vjernik sam, katolik i nemam svoju politièku opciju, nisam ni lijevo ni desno ni u centru.

Dakle, Thomposon je u ideološkom smislu vrlo štetna pojava, štetan je iz više razloga;

- Odgojno-obrazovnog; na Thomposnove koncerte dolazi mladež koja usvaja iskljuèivost kao osonovni naèin doživljaja svijeta oko sebe, usvaja nacionalistièki naèin doživljaja države koji kao model (nacionalistièki model je model nastao u 19.st.) jednostavno više nije suvremen i kao takav je posve neprimjenjiv.
Ta mladež uèi još jednu opasnu stvar, a to je da je prošlost bitnija od sadašnjosti, pripadnost naciji bitnija od osobnog rada i zalaganja.
Osim toga, Thomposn domoljublje prikazuje jednoobrazno, dakle mladi dobivaju unificirani, stereotipizirani, uniformirani model domoljublja iz 19st., prema kojemu uvijek uvijek postoji podijeljenost ''MI i ONI'' (mi smo dobri a oni su loši i žele zlo nama i našoj domovini) kakva je nažalost tipièna za naše društvo.
Takav model ne dopušta raznolikost, toleranciju, razumijevanje, te prihvaæanje drugaèijih i stranaca, koji su možda takoðer domoljubi, ali koji domoljublje vide na drugaèiji naèin od Thomposna (i ekstremne desnice), pa i onih koji se, makar i cijene i poštuju ovu državu, ne žele identificirati samo kroz pripadnost naciji, veæ i kroz vlastiti rad.

Nažalost, na Thomposnovim koncertima, èesto se javljaju pojedinci koji glorificiraju zloèinaèki režim NDH a Thomposn se nikada nije ozbiljnije ogradio od takvih pojava, a svojim imidžom (crna odjeæa) to i potièe.


- Vjersko-nacionalnog; Ako ništa drugo, povezuje samo jednu politièku opciju sa Katolièkom crkvom i nacijom (desno-konzervativna opcija) time radeæi štetu i Crkvi i naciji.
Crkvu predstavlja ekskluzivistièom organizacijom, a ne organizacijom koja je namijenjena bilo kojem graðaninu, neovisno o politièkoj pripadnosti, neovisno o rasi i naciji (Katolikos; znaèi ''OPÆI'', pa je Katolièka crkva ''opæa'' a ne Crkva samo desnièara ili samo ljevièara, ili samo Hrvata ili samo Francuza).
Takoðer, osim desnièara, pravi Hrvati i dobri patrioti mogu biti i ljavièari pa èak i ateisti, ali Thomposonova ideologija ovim skupinama uskraæuje ''Hrvatstvo''.

- Degradacijskog; svojom glazbom štetno djeluje na razvoj kulture u Hrvatskoj, jer mase veže uz prizemnu i nekvalitetnu glazbu, to je kako smo veæ rekli na poèetku, mišljenje glazbeno obrazovanih struènjaka i povjesnièara umjetnosti te kritièara.

Inaèe želio bih komentirato ovaj dio tvog teksta:

CroStorm napisa:
Ova tema zacijelo nije za one koji ne shvaæaju velièinu stvaranja Hrvatske kao samostalne i slobodne države jer takvima ni dvadeset knjiga o Thompsonu ne bi pomoglo a kamoli ovih par stranica. Takvi oèito još su u 1989.godini. Osobno, bila je faza u mom životu kad nisam volio Thompsona kao glazbenika i kao osobu, to priznajem, no isto tako priznajem da sam ,pogotovo nakon zadnjeg albuma “E, moj narode”, shvatio velièinu njegove osobnosti i što on hrvatskom narodu želi dati, bezuvjetno sa dozom ponosa i poštovanja jer Hrvati smo, nismo ni Amerikanci ni Jugoslaveni veæ mali narod na razmeðu civilizacija, Istoka i Zapada... pa zato krenimo zajedno u otkrivanje Thompsona kao ratnika za Hrvatsku, Thompsona kao dobrotvora i domoljuba, tj. pogledajmo istini u oèi!


Ni sluèajno NE MOŽEŠ (ne smiješ!) govoriti da ljudi koji ne vole Thomposna, ne vole Hrvatsku, jer postoji jako mnogo ljudi koji su svoje zdravlje dali (100% invalidi) za Hrvatsku i koji su stradali na mnoge druge naèine (prognanici i stradalnici), a koji ne vole Thompsona.
Postoje i obièni ljudi, koji su se 95. radovali oslobaðanju Hrvatske i svakom uspjehu Hrvatske u svijetu itd, a koji takoðer ne vole Thomposna.

Postoje naprosto ljudi koji se po pitanju politièkih pogleda ne slažu sa Thompsonom, ili im Thomposn jednostavno u glazbenom smislu ne paše, ali jednako vole Hrvatsku i jednako imaju pravo i na Hrvatsku i na Katolièku crkvu, baš kao i obožavatelji Thomposna.

Toèno je da smo Hrvati i toèno je da smo fizièki gledano, mali narod, no mali su narodi svijetu èesto davali puno velikana i po pitanju kulture i po pitanju znanosti.
Eto recimo, TESLA je Srbin, pa prema tome sigurno nebi bio po volji Thomposnu, ali TESLA je proslavio Hrvatsku, jednako tako, za rata su Hrvatsku branili osim Hrvata, rame uz rame uz Hrvate i Srbi, koji nisu željeli prihvatiti agresiju na zemlju u kojoj su roðeni, Srbi koje smo 90-ih popularno nazivali ''lojalni Srbi''.
Poznati Hrvatski Ilirac (domoljub) je tako bio Petar Preradoviæ, Srbin po nacionalnosti, dakle ni u tom se sluèaju ne može upotrebljavati Thompsonovska nacionalna iskljuèivost.

Što se tièe Istoka i Zapada, Hrvatska ima elemente i jednog i drugog; dakle u Hrvatskoj se miješaju razlièiti povijesno-civilizacijski krugovi, od Srednje Europe (Zapadni krug), Mediteranske Europe(Zapadni krug), Alpske Europe(Zapadni krug), pa sve do Balkanske kulture (Istoèni krug).

Tko zna stanje prije rata, posve lijepo zna da su se u nekim podruèjima Hrvatske narodnjaci slušali i prije rata i dolaska izbjeglica, a i sam Thompson sa svojom glazbom više nas približava Istoènom, nego Zapadnom civilizacijskom krugu.
Bez ikakve sumnje, Hrvatska posjeduje jako mnogo ''Zapadnog'' u svom mentalitetu i svojoj kulturi, ali neosporno je da je i mnogo ''Istoènog'', što se jako lijepo može vidjeti u tipiènim Hrvatskim boljkama, ali i u stilu života, govoru, itd.
Oduzimati Hrvatskom identitetu ''Istoèno'' jest shvatljivo s obzirom da je za nas Istok kroz povijest najèešæe znaèio razaranje i rat, ali kada u centru grada parkiramo mercedes na lijepo održavanu travu, kada mladež grafitom škraba po HNK, kada kupimo porciju æevapa, kada mrmljamo protiv ''dotepenaca'', dok ostavljamo auto nasred ceste dok idemo kupiti sigarete, potvrðujemo bolje nego ièime drugime svu tu ISTOÈNOST koje se toliko panièno bojimo.
No ne opasno je misliti kako je taj Istok Hrvatskoj kulturi samo štetio i kako nije donijeo ništa pozitivno i vrijedno.
Kada bismo Hrvatskoj oduzeli i Balkanske primjese, kojih Hrvatska zaista ima, to više nebi bila Hrvatska, veæ neka nepostojeæa imaginarna zemlja, jednako bi tako bilo i sa Francuskom kada bi joj netko oduzeo kulturne primjese koje su donijeli mnogobrojni emigranti i sl.

Što se tièe, dobrotvorstva, èini mi se da je daleko veæi domoljub za narod svako tko se obrazuje i svojim radom doprinese zapošljavanju barem jednog Hrvatskog èovjeka, nego netko tko pjeva o èistoæi Hrvatske krvi, pred masom koja je gladna i neobrazovana.

9.80665 m/s2
Korisniki profilPoalji privatnu poruku [Vrh]
CroStorm
Spol: muko
Postovi: 926
Lokacija: Zagreb, Knežija
PostanoPostano: et 18 ou 2010, 22:56
PostNaslov : Re: Pogledaj istini u oèi - Marko Perkoviæ Thompson
Citiraj i odgovori

9.81 napisa:
Slažem se da je glazba pitanje ukusa, pa æu stoga reæi kako je slušanje Thompsona, ako iskljuèimo sve druge konotacije, a uvažimo samo glazbena mjerila, pomanjkanje ukusa ili neukus.

Thompsonova je glazba u svojoj tematici, izvedbi i po svim drugim bitnim elementima, vrlo bliska novokomponiranoj narodnoj glazbi (turbofolk), kakvu je moguæe naæi i u Srbiji i BiH, ali i šire.

Znam da æe mnogi prosvjedovati, no ovo što sam iznjeo, misli velika veæina glazbeno visoko obrazovanih ljudi i profesionalnih (glazbeno i umjetnièki obrazovanih) kritièara.

Thompsonova je poetika kao i poetika tipiènih turbofolk glazbenika, predvidljiva mješavina, nacionalne iskljuèivosti (nacionalizam), trivijalnih, nesuptilnih, nesofisticiranih teksova, paranoje, uzavrelih strasti, pretjerivanja, poticanja straha od drugaèijih, pojednostavljivanja društva, dodvoravanja masama, poticanja iskljuèivosti u bilo kojem pogledu, patetiènog preuvelièanog i trivijaliziranog isticanja ljubavi (bilo prema domovini, bilo prema osobama).
U izvedbenom smislu, èesto je rijeè o plagijatima (npr. Thomposn je ''posuðivao'' od ABBA-e, pogledati; http://www.youtube.com/watch?v=BshxCIjNEjY&feature=fvst) a još èešæe o instrumentalima zasnovanima na novokomponiranoj svatovskoj glazbi kakvu je moguæe naæi svugdje na prostorima bivše Jugoslavije i sl.

S druge strane, Thomposna možemo gledati i kroz ideologiju, koja se izgleda veže uz njegovu glazbu.
Prije nego bilo što napišem o ovome posljednjem, moram naglasiti kako nemam ništa protiv domoljublja, protiv Hrvatske, protiv branitelja i protiv domovinskog rata, dapaèe i sam sam okusio najgore trenutke Srpske agresije 90-ih. Takoðer, vjernik sam, katolik i nemam svoju politièku opciju, nisam ni lijevo ni desno ni u centru.

Dakle, Thomposon je u ideološkom smislu vrlo štetna pojava, štetan je iz više razloga;

- Odgojno-obrazovnog; na Thomposnove koncerte dolazi mladež koja usvaja iskljuèivost kao osonovni naèin doživljaja svijeta oko sebe, usvaja nacionalistièki naèin doživljaja države koji kao model (nacionalistièki model je model nastao u 19.st.) jednostavno više nije suvremen i kao takav je posve neprimjenjiv.
Ta mladež uèi još jednu opasnu stvar, a to je da je prošlost bitnija od sadašnjosti, pripadnost naciji bitnija od osobnog rada i zalaganja.
Osim toga, Thomposn domoljublje prikazuje jednoobrazno, dakle mladi dobivaju unificirani, stereotipizirani, uniformirani model domoljublja iz 19st., prema kojemu uvijek uvijek postoji podijeljenost ''MI i ONI'' (mi smo dobri a oni su loši i žele zlo nama i našoj domovini) kakva je nažalost tipièna za naše društvo.
Takav model ne dopušta raznolikost, toleranciju, razumijevanje, te prihvaæanje drugaèijih i stranaca, koji su možda takoðer domoljubi, ali koji domoljublje vide na drugaèiji naèin od Thomposna (i ekstremne desnice), pa i onih koji se, makar i cijene i poštuju ovu državu, ne žele identificirati samo kroz pripadnost naciji, veæ i kroz vlastiti rad.

Nažalost, na Thomposnovim koncertima, èesto se javljaju pojedinci koji glorificiraju zloèinaèki režim NDH a Thomposn se nikada nije ozbiljnije ogradio od takvih pojava, a svojim imidžom (crna odjeæa) to i potièe.


- Vjersko-nacionalnog; Ako ništa drugo, povezuje samo jednu politièku opciju sa Katolièkom crkvom i nacijom (desno-konzervativna opcija) time radeæi štetu i Crkvi i naciji.
Crkvu predstavlja ekskluzivistièom organizacijom, a ne organizacijom koja je namijenjena bilo kojem graðaninu, neovisno o politièkoj pripadnosti, neovisno o rasi i naciji (Katolikos; znaèi ''OPÆI'', pa je Katolièka crkva ''opæa'' a ne Crkva samo desnièara ili samo ljevièara, ili samo Hrvata ili samo Francuza).
Takoðer, osim desnièara, pravi Hrvati i dobri patrioti mogu biti i ljavièari pa èak i ateisti, ali Thomposonova ideologija ovim skupinama uskraæuje ''Hrvatstvo''.

- Degradacijskog; svojom glazbom štetno djeluje na razvoj kulture u Hrvatskoj, jer mase veže uz prizemnu i nekvalitetnu glazbu, to je kako smo veæ rekli na poèetku, mišljenje glazbeno obrazovanih struènjaka i povjesnièara umjetnosti te kritièara.

Inaèe želio bih komentirato ovaj dio tvog teksta:

CroStorm napisa:
Ova tema zacijelo nije za one koji ne shvaæaju velièinu stvaranja Hrvatske kao samostalne i slobodne države jer takvima ni dvadeset knjiga o Thompsonu ne bi pomoglo a kamoli ovih par stranica. Takvi oèito još su u 1989.godini. Osobno, bila je faza u mom životu kad nisam volio Thompsona kao glazbenika i kao osobu, to priznajem, no isto tako priznajem da sam ,pogotovo nakon zadnjeg albuma “E, moj narode”, shvatio velièinu njegove osobnosti i što on hrvatskom narodu želi dati, bezuvjetno sa dozom ponosa i poštovanja jer Hrvati smo, nismo ni Amerikanci ni Jugoslaveni veæ mali narod na razmeðu civilizacija, Istoka i Zapada... pa zato krenimo zajedno u otkrivanje Thompsona kao ratnika za Hrvatsku, Thompsona kao dobrotvora i domoljuba, tj. pogledajmo istini u oèi!


Ni sluèajno NE MOŽEŠ (ne smiješ!) govoriti da ljudi koji ne vole Thomposna, ne vole Hrvatsku, jer postoji jako mnogo ljudi koji su svoje zdravlje dali (100% invalidi) za Hrvatsku i koji su stradali na mnoge druge naèine (prognanici i stradalnici), a koji ne vole Thompsona.
Postoje i obièni ljudi, koji su se 95. radovali oslobaðanju Hrvatske i svakom uspjehu Hrvatske u svijetu itd, a koji takoðer ne vole Thomposna.

Postoje naprosto ljudi koji se po pitanju politièkih pogleda ne slažu sa Thompsonom, ili im Thomposn jednostavno u glazbenom smislu ne paše, ali jednako vole Hrvatsku i jednako imaju pravo i na Hrvatsku i na Katolièku crkvu, baš kao i obožavatelji Thomposna.

Toèno je da smo Hrvati i toèno je da smo fizièki gledano, mali narod, no mali su narodi svijetu èesto davali puno velikana i po pitanju kulture i po pitanju znanosti.
Eto recimo, TESLA je Srbin, pa prema tome sigurno nebi bio po volji Thomposnu, ali TESLA je proslavio Hrvatsku, jednako tako, za rata su Hrvatsku branili osim Hrvata, rame uz rame uz Hrvate i Srbi, koji nisu željeli prihvatiti agresiju na zemlju u kojoj su roðeni, Srbi koje smo 90-ih popularno nazivali ''lojalni Srbi''.
Poznati Hrvatski Ilirac (domoljub) je tako bio Petar Preradoviæ, Srbin po nacionalnosti, dakle ni u tom se sluèaju ne može upotrebljavati Thompsonovska nacionalna iskljuèivost.

Što se tièe Istoka i Zapada, Hrvatska ima elemente i jednog i drugog; dakle u Hrvatskoj se miješaju razlièiti povijesno-civilizacijski krugovi, od Srednje Europe (Zapadni krug), Mediteranske Europe(Zapadni krug), Alpske Europe(Zapadni krug), pa sve do Balkanske kulture (Istoèni krug).

Tko zna stanje prije rata, posve lijepo zna da su se u nekim podruèjima Hrvatske narodnjaci slušali i prije rata i dolaska izbjeglica, a i sam Thompson sa svojom glazbom više nas približava Istoènom, nego Zapadnom civilizacijskom krugu.
Bez ikakve sumnje, Hrvatska posjeduje jako mnogo ''Zapadnog'' u svom mentalitetu i svojoj kulturi, ali neosporno je da je i mnogo ''Istoènog'', što se jako lijepo može vidjeti u tipiènim Hrvatskim boljkama, ali i u stilu života, govoru, itd.
Oduzimati Hrvatskom identitetu ''Istoèno'' jest shvatljivo s obzirom da je za nas Istok kroz povijest najèešæe znaèio razaranje i rat, ali kada u centru grada parkiramo mercedes na lijepo održavanu travu, kada mladež grafitom škraba po HNK, kada kupimo porciju æevapa, kada mrmljamo protiv ''dotepenaca'', dok ostavljamo auto nasred ceste dok idemo kupiti sigarete, potvrðujemo bolje nego ièime drugime svu tu ISTOÈNOST koje se toliko panièno bojimo.
No ne opasno je misliti kako je taj Istok Hrvatskoj kulturi samo štetio i kako nije donijeo ništa pozitivno i vrijedno.
Kada bismo Hrvatskoj oduzeli i Balkanske primjese, kojih Hrvatska zaista ima, to više nebi bila Hrvatska, veæ neka nepostojeæa imaginarna zemlja, jednako bi tako bilo i sa Francuskom kada bi joj netko oduzeo kulturne primjese koje su donijeli mnogobrojni emigranti i sl.

Što se tièe, dobrotvorstva, èini mi se da je daleko veæi domoljub za narod svako tko se obrazuje i svojim radom doprinese zapošljavanju barem jednog Hrvatskog èovjeka, nego netko tko pjeva o èistoæi Hrvatske krvi, pred masom koja je gladna i neobrazovana.


ha, ha stvarno nemam vremena sve ovo pobit argumentirano. Ali sama èinjenica da usporeðuješ turbo folk s hard/rock-om dovoljno govori.
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPosjeti Web stranice [Vrh]
CroStorm
Spol: muko
Postovi: 926
Lokacija: Zagreb, Knežija
PostanoPostano: pet 19 ou 2010, 0:01
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

"Slažem se da je glazba pitanje ukusa, pa æu stoga reæi kako je slušanje Thompsona, ako iskljuèimo sve druge konotacije, a uvažimo samo glazbena mjerila, pomanjkanje ukusa ili neukus. "

Dakle glazba je stvar ukusa dok se ne sluša Thompson, onda je neukus????
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPosjeti Web stranice [Vrh]
9.81
Spol: neodreen
Postovi: 82
PostanoPostano: pet 19 ou 2010, 7:29
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

CroStorm napisa:
"Slažem se da je glazba pitanje ukusa, pa æu stoga reæi kako je slušanje Thompsona, ako iskljuèimo sve druge konotacije, a uvažimo samo glazbena mjerila, pomanjkanje ukusa ili neukus. "

Dakle glazba je stvar ukusa dok se ne sluša Thompson, onda je neukus????Ovako, Thompsonova glazba jest neukus, to æe potvrditi akademski obrazovani glazbenici, akademski obrazovani skladatelji, akademski obrazovani povjesnièari umjetnosti, akademski obrazovani muzikolozi i drugi slièni struènjaci.

To su sve redom po pitanju glazbene kulture, visoko obrazovani i iskusni struènjaci.

Ti ljudi, a pogotovo povjesnièari umjetnosti i muzikolozi, reæi æe takoðer jednu laicima manje poznatu èinjenicu, a ta je da bilo koja glazba bez obzira na instrumentalnu izvedbu, može svojom tematikom i naèinom izvoðenja, biti turbofolk.
Pojednostavljeno to znaèi ovo, instrumentali mogu biti izvedeni kao bilo koji žanr glazbe od metala, rap-a, r'n'b, pa sve do jazza, i unatoè nalikovanju jednom od tih žanrova, svejedno mogu biti turbofolk, zbog glazbene ideje koja se provlaèi kroz tekstove, zbog stava i naèina nastupa izvoðaèa itd.

Thomposn je tipièan takav primjer, njegova glazbena matrica povremeno i jest hard rock ako izuzmemo èeste dodatke iskrivljenog gitar zvuka posvojenog izravno sa Istoka (turbofolk), ''etno'' elemenata iz njegova ''Rodnog kraja'' i narodnjaèki vokal, ali ideologija njegove glazbe, naèin ostvarenja glazbe, stav i sve ostalo, tipièni su za turbofolk i to za nacionalistièki podtip turbofolka, koji se bavi ljubavlju prema naciji, domovini, regiji itd, ali na jedan patetièan, neukusan i nacionalistièki naèin, koji propagira iskljuèivost i mržnju u svakom pogledu (nacionalnu, vjersku, politièku, ideološku, itd)
Prema tome, Thomposnova glazba je osuvremenjeni narodnjak (turbofolk), ali po tematici i izvedbi (vokal i istoèni zvukovi) se ne razlikuje mnogo od starijeg tipa narodnjaka, za koji je izvrstan primjer onaj èetnièki ''pevaè'' Knindžo, koji je još izravnije širio mržnju i iskljuèivost na podruèjue tzv.Krajine 90-ih.
Tko utipka Knindžo na youtube, tamo æe vidjet još jednu jako zanimljivu pojavu, naime tamo se svaðaju Thompsonovi i njegovi fanovi, ljudi koji su oèigledno meðusobno jako slièni, ali samo imaju SUPROTNE predznake.


Još jedan izvrstan primjer koji opisuje gornji fenomen ''posvajanja glazbenog žanra'' jest i grupa Colonija, koja se u izvedbenom smislu oslanja na elektronièku glazbu, ali tematski sa tim žanrom glazbe nema baš nikakve veze, tematski predstavlja nešto èešæi tip turbofolka, koji se bavi uglavnom ljubavnim odnosima i svime što ima veze s time, te nesretnim ljubavima, obraèunima u birtijama, i sl.

Osim navedenog, Thompson je i plagijator pogledaj ovo: http://www.youtube.com/watch?v=saag5yKhv_s&feature=related.
To je originalna pjesma "Super Trouper" Švedske grupe ABBA iz 1980.

A sada pogledaj ovaj spot sa Thomposonovom pjesmom ''Iza devet Sela'' i usporedi glavni refren sa glavnim refrenom iz prethodne ABBA-ine pjesme: http://www.youtube.com/watch?v=2nFPnKDL70o&feature=related

Inaèe, uoèi da se u spotu propagiraju granice NDH, cijela je BiH pripojena Hrvatskoj, takoðer tu je i poznati Ustaški propagandni plakat ''Rob Nikada!'' a spot završava sa Ustaškim pozdravom ''Za dom spremni!''. Spot su bez ikakve sumnje uèinili fanovi Thompsona i osobno poznajem neke njegove fanove, koji se furaju na NDH i koji nisu nikakvi kako se želi u obranu Thomposna prikazati, strani provokatori, veæ obièni njegovi fanovi (nažalost i vjernici), Hrvati koji misle da podržavanjem NDH i ustaštva izražavaju svoje domoljublje. Takva se ekipa poslije pojavljuje na njegovim koncertima u prigodnom ustaškom znakovlju a Thomposon nijedanput nije jasno i glasno rekao, ''NE dolazite na koncerte u Ustaškim simbolima, ne podržavam to i ne želim imati veze sa NDH'', prema tome može ga se optužiti i za odgajanje mladeži u duhu poticanja nacionalizma vezanog sa NDH ideologijom i poticanje meðunacinalne mržnje (mrziti nije kršæanski), a buduæi se Thompson èesto naslanja na crkvu, samim time i njoj radi neopisivo veliku štetu (da opet ponovimo, mrziti nije kršæanski, NDH je mrziteljska i antikršæanska tvorevina, a Ustaše ubojice - prekršena zapovijed ''Ne ubij!'').

A da vidimo o èemu to Thomposn pjeva, evo jednog isjeèka iz njegove gornje pjesme:

...Nemoj iæi lijevo na križanju staze
Tu ne ide niko svi se zvijeri paze
Nego ajde desno do velike stijene
Gorske æe te vile poslati do mene...


''Nemoj iæi lijevo'', dakle politièka ljevica se naziva ''zvijer'', stvar je naravno lijepo upakirana kako Thompsona nitko nebi tužio, ali ljudi nisu glupi. (dakle potièe politièku iskljuèivost)

Tekst sugerira da je ''desno'' ispravno i dobro, ''Gorske æe te vile poslat meni'', u ovom zadnjem se koristi element èarobnjaštva koji je zabranjem u Katolièanstvu (Vile) a Thomposn sam sebe izdiže, što svakako nije vrlina Katolika.
Ako ništa drugo, Thomposn je za svoje umjetnièko ime odabrao naziv poznate puške, a to svakako nema nikakve veze sa Kršæanstvom, ni sa miroljubivošæu ni sam praštanjem.


Prema tome, može izgledati kao anðelèiæ s aureolom a svejedno biti prikriveno zlo.

Ili još bolje, nije zlato sve što sja.

9.80665 m/s2
Korisniki profilPoalji privatnu poruku [Vrh]
CroStorm
Spol: muko
Postovi: 926
Lokacija: Zagreb, Knežija
PostanoPostano: pet 19 ou 2010, 10:06
PostNaslov : hahaha
Citiraj i odgovori

Very Happy Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing

1.Prijatelju kupi album za promjenu i ne govori da se radi o plagijatu jer je sve tamo navedeno
2.Evo koliko je Thompson "desnièar" :
"Ja sam šta se tièe mene osobno;moje mišljenje,ja sam razoèaran u politièare, politiku pratim koliko mogu šta se tièe tiska i novina 'ko i svi drugi ljudi...ja samo mogu reæi da sam razoèaran u njih, mislim da je to jedan zatvoreni krug svih njih i da oni koaliraju pojedinaèno svako sa svakim da bi zaštitili svoj osobni interes..." Radio Marija 2002.
3.Upoznaj èovjeka pa mi se onda javi.

Ovako samo me nasmijavaš, doduše nije ni to loše! veseo
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPosjeti Web stranice [Vrh]
9.81
Spol: neodreen
Postovi: 82
PostanoPostano: pet 19 ou 2010, 14:04
PostNaslov : Re: hahaha
Citiraj i odgovori

CroStorm napisa:
Very Happy Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing

1.Prijatelju kupi album za promjenu i ne govori da se radi o plagijatu jer je sve tamo navedeno
2.Evo koliko je Thompson "desnièar" :
"Ja sam šta se tièe mene osobno;moje mišljenje,ja sam razoèaran u politièare, politiku pratim koliko mogu šta se tièe tiska i novina 'ko i svi drugi ljudi...ja samo mogu reæi da sam razoèaran u njih, mislim da je to jedan zatvoreni krug svih njih i da oni koaliraju pojedinaèno svako sa svakim da bi zaštitili svoj osobni interes..." Radio Marija 2002.
3.Upoznaj èovjeka pa mi se onda javi.

Ovako samo me nasmijavaš, doduše nije ni to loše! veseo1. Kupujem samo albume kvalitetnih izvoðaèa, a i to radim samo ukoliko je razumna cijena i ako se isto ne može naæi na internetu.
Navedeno ili ne, Thompson je PREuzeo refren od originalnog izvoðaèa (ABBA) to u pravilu ne rade kvalitetni izvoðaèi.

2. Toèno, Thompson je kao i gotovo svi Hrvati i drugi graðani u Hrvatskoj, razoèaran svim politièarima, ali izuzetno je važno ovo naglasiti:

Thompson je razoèaran institucionalnom desnicom, dakle svim desnim politièkim opcijama koje imaju snagu doæi na vlast (Dakle HDZ, HSP, HDSSB), ali to je samo dio desnice koju je moguæe naæi na našem prostoru, izvan Sabora ostaju mnoge druge desne stranke, jer ne mogu prijeèi izborni prag, a te su èesto daleko ekstremnije od vladajuèe desnice.
To što je T. razoèaran vladajuèom i Saborskom desnicom, pa makar da je razoèaran uopæe svim desnim strankama u Hr. to svejedeno ne znaèi da sam nije desnièar, a o tome što misli o ljevici i liberalnoj opciji, vjerojatno ne moram ni pisati.

Inaèe što se tièe osobnog interesa, tu bi Thompson imao štošta za reæi, naime iz osobnog se interesa oblaèi u crno, stvara imidž vrlo slièan onom Ustaškom, potpiruje strah i mržnju, te najbolje od najboljeg, podilazi velikim masama ne osuðujuèi pojedince koji se na njegovim koncertima pojavljuju u Ustaškom znakovlju.
Da se tako ne ponaša, Thompson jednostavno nebi bio toliko popularan, dakle nebi na raèun velikih masa zaraðivao veliki novac.

3. Obièno se ne družim sa ekstremistima bilo da je rijeè o ljevom predznaku, bilo da je rijeè o desnom predznaku, pa nemam potrebu upoznavati èovjeka koji sasvim dovoljno govori o sebi kroz svoje trivijalne, nazadne, ekstremistièke, mrziteljske, paranoiène, anitiintelektualne tekstove te kroz imidž koji nije sluèajno slièan Ustaškom.

Opæenito èovjek koji je ovakvo nešto pjevao, ne sviða mi se kao èovjek:
http://www.youtube.com/watch?v=sp4qQ-kkutE

Tim je sve rekao za vijeke vjekova, a ja ne želim prljati svoju dušu slušajuèi glazbu nekoga tko propagira klanje, mržnju, osvetu, totalitarizam, fašizam itd.
Na kraju krajeva, Thompson psuje mater svakome tko je glasao za Raèana, time iskazujuèi nepoštivanje prema veæini Hrvatskog naroda, koja je u tom trenutku izabrala Raèana, netko tko ne poštuje svoj narod za mene je mrtav.

9.80665 m/s2
Korisniki profilPoalji privatnu poruku [Vrh]
CroStorm
Spol: muko
Postovi: 926
Lokacija: Zagreb, Knežija
PostanoPostano: pet 19 ou 2010, 15:28
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Samo tako nastavi ...odlièno me nasmijavaš...

1.Iskljuèiv.
2.Etiketiraš.
3.Netolerantan.

Zaista takvi me samo nasmijavaju, s takvima ne vodim polemiku.
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPosjeti Web stranice [Vrh]
9.81
Spol: neodreen
Postovi: 82
PostanoPostano: ned 21 ou 2010, 7:07
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

CroStorm


Umjesto ponavljanja iste fraze kroz svaki post, pošteno priznaj da je nemoguæe naæi argumente koji bi branili Thompsonove postupke, ideologiju i glazbu.

1. Prema fašizmu i neonacizmu je jedina ispravna mjera svakog kršæanina, iskljuèivost, tko èini kompromise sa ljudima koji propagiraju klanje, mržnju, strah od drugaèijih, nacionalizam, taj èini kompromis sa vragom, a onda je jako jako loš kršæanin.
Sa ZLOM nema kompromisa i iskljuèivost je jedina garancija oèuvanja vlastite duše, ljudskosti, poštenja i integriteta.


2. A kako ja to etiketiram?
Jel' netoèno da je Thompson pjevao Jasenovac i Gradiška stara i da je pjevao o klanju Srba?

Jel' netoèno da je dobar dio Thomposnovh fanova orijentiran neoUSTAŠKI a da Thomposn nikada te ljude nije upozorio da to nije uredu?

Jel' netoèno da je umjetnièko ime Marka Perkoviæa, naziv za pušku?

Jel' se T. ne odijeva u posve crno (kao Ustaška crna legija)?

Jel' netoèno da Thompson pjeva nacionalno iskljuèive pjesme?

Jesu li visoko obrazovani glazbeni struènjaci neznalice kada kažu da je njegova glazba izuzetno nekvalitetna i da je šund?


3. Netolerancija; vrijedi isto kao i za 1., zar je moguæe biti tolerantan prema ZLU (pjesma Jasenovac i Gradiška stara, klanje i NDH) i istovremeno biti kršæanin Katolik?!
Mislim da nijedan Katolik prema zlu ne smije biti tolerantan.

Žalosno je da te nasmijava to što je Thomposn pjevao sotonistièku pjesmu o klanju Srba za 2. svjetskog rata!!

Inaèe, vjerujem da ne želiš voditi polemiku, jer nemaš baš nikakve proturagumente, Thompsona je nemoguæe obraniti.

9.80665 m/s2
Korisniki profilPoalji privatnu poruku [Vrh]
CroStorm
Spol: muko
Postovi: 926
Lokacija: Zagreb, Knežija
PostanoPostano: ned 21 ou 2010, 14:15
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

CroStorm


Umjesto ponavljanja iste fraze kroz svaki post, pošteno priznaj da je nemoguæe naæi argumente koji bi branili Thompsonove postupke, ideologiju i glazbu.

1. Prema fašizmu i neonacizmu je jedina ispravna mjera svakog kršæanina, iskljuèivost, tko èini kompromise sa ljudima koji propagiraju klanje, mržnju, strah od drugaèijih, nacionalizam, taj èini kompromis sa vragom, a onda je jako jako loš kršæanin.
Sa ZLOM nema kompromisa i iskljuèivost je jedina garancija oèuvanja vlastite duše, ljudskosti, poštenja i integriteta.

Citat M.P Thompsona: “Prvi dio turneje „Bilo jednom u Hrvatskoj“ nadmašio je sva oèekivanja iako su koncerti održani pod pritiskom medija, a mi smo bili izloženi linèu naših neprijatelja. No, u Americi je bilo drukèije. Osjeæali smo ogroman pritisak tijekom cijele turneje. Mnogo puta sam rekao da prezirem nacizam i fašizam, stoga me vrijeða kad me povezuju s tim zloèinaèkim pokretima.

2. A kako ja to etiketiram?
Jel' netoèno da je Thompson pjevao Jasenovac i Gradiška stara i da je pjevao o klanju Srba?
-Nije, pjevao je do 2002. godine (do rujna) kad sve više se obraæa Bogu pa se mijenja. Isto kao što je pjesmu pjevalo pola estrade i nikom ništa, isto tako kao što su je neki snimili i izdali na albumu pa nitko nije reagirao.

Jel' netoèno da je dobar dio Thomposnovh fanova orijentiran neoUSTAŠKI a da Thomposn nikada te ljude nije upozorio da to nije uredu?
-Ovo je laž. Postoje pojedinci poput subkultura kao što su skinsi ili klinci koji nemaju znanja o povijesti. Kako komentiraš èinjenicu da takvih fanova nije bilo u : Virovitici, Èavoglavama, Pazinu, Korèuli (najveæi ikad otoæni koncert), Sinju....dakle nikad takvih na njegovom koncertu nije bilo više od 0.1% populacije koja dolazi na njegove koncerte


Jel' netoèno da je umjetnièko ime Marka Perkoviæa, naziv za pušku?
-Nije. Da, ali moraš razumjet kontekst rata i 1991. tad nastaje umjetnièko ime.

Jel' se T. ne odijeva u posve crno (kao Ustaška crna legija)?
- Krivo. Pogledaj snimku s Maksimira pa mi javi . P.s znaèi li to da su ljudi na sprovodima pripadnici ustaške legije kad veæ impliciraš.

Jel' netoèno da Thompson pjeva nacionalno iskljuèive pjesme?
-Laž. Otiði na koncert pa se javi.

Jesu li visoko obrazovani glazbeni struènjaci neznalice kada kažu da je njegova glazba izuzetno nekvalitetna i da je šund?
-Koji????

3. Netolerancija; vrijedi isto kao i za 1., zar je moguæe biti tolerantan prema ZLU (pjesma Jasenovac i Gradiška stara, klanje i NDH) i istovremeno biti kršæanin Katolik?!
Mislim da nijedan Katolik prema zlu ne smije biti tolerantan.
-Slažem se zato je Marko ne pjeva na svojim koncertima. Nije njegov problem što si ti zaglavio u 2002. pa ne vidiš šta se danas dogaða.
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPosjeti Web stranice [Vrh]
Gladijator
Spol: muko
Postovi: 134
PostanoPostano: ned 21 ou 2010, 15:34
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

9.81 napisa:
CroStorm


Umjesto ponavljanja iste fraze kroz svaki post, pošteno priznaj da je nemoguæe naæi argumente koji bi branili Thompsonove postupke, ideologiju i glazbu.

1. Prema fašizmu i neonacizmu je jedina ispravna mjera svakog kršæanina, iskljuèivost, tko èini kompromise sa ljudima koji propagiraju klanje, mržnju, strah od drugaèijih, nacionalizam, taj èini kompromis sa vragom, a onda je jako jako loš kršæanin.
Sa ZLOM nema kompromisa i iskljuèivost je jedina garancija oèuvanja vlastite duše, ljudskosti, poštenja i integriteta.


2. A kako ja to etiketiram?
Jel' netoèno da je Thompson pjevao Jasenovac i Gradiška stara i da je pjevao o klanju Srba?

Jel' netoèno da je dobar dio Thomposnovh fanova orijentiran neoUSTAŠKI a da Thomposn nikada te ljude nije upozorio da to nije uredu?

Jel' netoèno da je umjetnièko ime Marka Perkoviæa, naziv za pušku?

Jel' se T. ne odijeva u posve crno (kao Ustaška crna legija)?

Jel' netoèno da Thompson pjeva nacionalno iskljuèive pjesme?

Jesu li visoko obrazovani glazbeni struènjaci neznalice kada kažu da je njegova glazba izuzetno nekvalitetna i da je šund?


3. Netolerancija; vrijedi isto kao i za 1., zar je moguæe biti tolerantan prema ZLU (pjesma Jasenovac i Gradiška stara, klanje i NDH) i istovremeno biti kršæanin Katolik?!
Mislim da nijedan Katolik prema zlu ne smije biti tolerantan.

Žalosno je da te nasmijava to što je Thomposn pjevao sotonistièku pjesmu o klanju Srba za 2. svjetskog rata!!

Inaèe, vjerujem da ne želiš voditi polemiku, jer nemaš baš nikakve proturagumente, Thompsona je nemoguæe obraniti.

Dragi brate,ovakva pitanja puna predrasuda su veæ davnih dana obraðena,vidi se kad ti netko ne paše da æeš mu uvijek ugurati brvno u oko i tražiti objašnjenja da nije tako,što su mnogi normalni ljudi koji vole slušati Markove pjesme jaaaako veæ umorni od toga.Pa ti preporuæujem da prozujiš malo po ovoj temi i da su na takva pitanja veæ isfuranan i demagogija im je srušena.
A tebi brate bi osobno preporuæio,da si pišeš ovakakv ispit savijesti prije ispovijedi,ili æeš napisati da je za sve tvoje grijehe kriv Thompson ili Mesiæ sa "Starom Gradiškom"!!!
S ljubavlju od brata u Kristu!!
molitva molitva molitva
Korisniki profilPoalji privatnu poruku [Vrh]
9.81
Spol: neodreen
Postovi: 82
PostanoPostano: ned 21 ou 2010, 15:38
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Crostrom

1.
Citat:
Citat M.P Thompsona: “Prvi dio turneje „Bilo jednom u Hrvatskoj“ nadmašio je sva oèekivanja iako su koncerti održani pod pritiskom medija, a mi smo bili izloženi linèu naših neprijatelja. No, u Americi je bilo drukèije. Osjeæali smo ogroman pritisak tijekom cijele turneje. Mnogo puta sam rekao da prezirem nacizam i fašizam, stoga me vrijeða kad me povezuju s tim zloèinaèkim pokretima.


Zanimljivo, prezire fašizam i nacizam a cijeli svoj imidž zasniva na vrlo sliènom vizualnom identitetu, skoro da i ne izlazi iz crne odjeæe, na koncertima vitla maèem, za ime koristi naziv puške, stalno govori o neprijateljima i onima koji ne vole Hrvatsku itd.
Hehe, odjednom mrzi fašizam, a do 2002. ga je oèigledno volio, pa zbog èega je onda èudno kada ga stalno povezuju sa istim totalitarizmima.

Sorry, kada vuk jednom razdere ovce, teško da æe mu više ikada itko baš olako vjerovati, pogotovo ako što i dalje na sebi ima vuèje a ne jagnjeèe krzno.
Ako ništa drugo, Thomposn je danas ultranacionalist, a takvi su ljudi baš kao i njihovi kolege sa ultraljevice, podjednako iskljuèivi i netolerantni.


Citat:
2. -Nije, pjevao je do 2002. godine (do rujna) kad sve više se obraæa Bogu pa se mijenja. Isto kao što je pjesmu pjevalo pola estrade i nikom ništa, isto tako kao što su je neki snimili i izdali na albumu pa nitko nije reagirao.


Ako se povedemo primjerom Drage Pilsela, koji je imao tešku Ustašku i fašistièku pozadinu, koji je u mladosti mrzio židove itd, pa je se na poslijetku pokajao kada je uvidio da je griješio, a društvo je uglavnom prihvatilo njegovo ''obraæenje'', onda ostaje nejasno kako to da isto društvo ne prihvaæa obraæenje Thompsona?
Isto to društvo je zaboravilo i Mesiæevo koketiranje sa Ustaštvom itd, a opet ostaje èudno Thomposnu ne oprašta.

Jedini je moguæi zakljuèak to da se Thompson ustvari i nije obratio, i da se svojim današnjim radom nije puno odmaknuo od 90-ih, veæ je umjesto javnog propagiranja fašizma preuzeo nešto prihvaæenije i korektnije, javno propagiranje ultradesnice (stoga je razumljivo da mu smeta blaža desnica koja je trenutno u saboru i na vlasti).
Taj potez obraæenja je naravno išao ruku pod ruku sa èinjenicom da je zbog imidža fašista njegov posao izvan zemlje (ali i u zemlji) postajao sve više ugrožen (zabranjivali su mu nastupe, mediji su mu uništavali reputaciju i radili antireklamu itd).

Zanima te kako nitko nije reagirao na sliène sluèajeve, pa ovako, ti drugi sluèajevi nisu okupljali ogromne mase u stadionima, veæ su širili poluilegalne kazete i cd po crnom tržištu sa naci-ikonografijom.
Takoðer je netoèno da je pola estrade pjevalo kao i Thompson, rijeè je o manjem broju pojedinaca, recimo nijedan rocker nije svojim pjevanjem propagirao fašizam, lijep je primjer Jura Stubliæ, koji je pjevao dobre domoljubne pjesme, ali bez nacistièkih i ustaških elemenata, dobar su primjer i prljavci itd.


Citat:
-Ovo je laž. Postoje pojedinci poput subkultura kao što su skinsi ili klinci koji nemaju znanja o povijesti. Kako komentiraš èinjenicu da takvih fanova nije bilo u : Virovitici, Èavoglavama, Pazinu, Korèuli (najveæi ikad otoæni koncert), Sinju....dakle nikad takvih na njegovom koncertu nije bilo više od 0.1% populacije koja dolazi na njegove koncerte


Sve dok se pojavljuje i 5 ljudi sa ustaškim znakovljem, nije rijeè o laži, a èesto se pojavljuju grupice i po više desetaka ljudi, Thompson nikada sa tribine nije javno pozvao mladež da to ne èini, a buduæi da je se ''obratio'' i kao takav ima i veæu dužnost to uèiniti kako bi okajao crnu prošlost, definitivno je odgovoran za takve pojave.
JEdnako tako, nije uèinio ništa da zaustavi dolazak takvih ljudi na koncerte, nego baš suprotno, poticao ih je poznatim Ustaškim pozdravom ''ZA DOM SPREMNI'', imidžom koji živo podsjeæa na crnu legiju, mahanjem maèem itd.

Takoðer, da je Thompson zaista obraæen, pokrenuo bi tužbe protiv ljudi koji su na internetu objavili njegovu glazbu i uz nju priljepili Ustašku ikonografiju.
Inaèe, takve stvari estradne zvijezde èesto rade i nije im osobito teško postiæi zabranu nekog sadržaja na internetu, a koliko znam on od velike uvrijeðenosti što ga vežu uz fašizam i nacizam, nikada nije digao niejdnu tužbu protiv ljudi koji su njegovu glazbu iskorištavali u neo-Ustaškim spotovima, plakatima i sl.


Citat:
-Nije. Da, ali moraš razumjet kontekst rata i 1991. tad nastaje umjetnièko ime.

Razumijem ja kontekst rata, ali ne razumijem da se 20g. nakon rata, netko tko se obratio u pravog vjernika (a kažeš da T. jest) i dalje koristi takvo nemiroljubivo i ratnièko ime.
Mnogi su glazbenici mijenjali i imidž i ime i po više puta, ali T. je ostao posve isti, i prije i sada podsjeæa na pripadnike crne legije (neæemo komentirati iznimke, rjeðe sluèajeve kada se pojavi izvan te ''uniforme'') a na tribini vitla velikim prijeteèim maèem.

9.80665 m/s2
Korisniki profilPoalji privatnu poruku [Vrh]
CroStorm
Spol: muko
Postovi: 926
Lokacija: Zagreb, Knežija
PostanoPostano: ned 21 ou 2010, 16:16
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

A slušaj ovo je sad stvar osobne vjere i tu nikakvi argumenti ne pomažu. To je osobna stvar i žao mi je što ti ne mogu više pomoæi. Zbogom. Više ne mogu od ovog jer to bi bilo kao da vjernik uvjerava ateistu u postojanje Boga.
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPosjeti Web stranice [Vrh]
CroStorm
Spol: muko
Postovi: 926
Lokacija: Zagreb, Knežija
PostanoPostano: ned 21 ou 2010, 16:17
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

P.s i ne vitla maèem, veæ ga zabija u zemlju što je simbol mira. Ali tebi to ionako ništa ne znaèi.
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPosjeti Web stranice [Vrh]
Gladijator
Spol: muko
Postovi: 134
PostanoPostano: ned 21 ou 2010, 16:55
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

CroStorm napisa:
P.s i ne vitla maèem, veæ ga zabija u zemlju što je simbol mira. Ali tebi to ionako ništa ne znaèi.


Moj Storme šta objašnjavaš bezveze,vidiš da nema pojma o æemu priæa,veæ mu smeta što pjeva a rat završio prije 15 godina,a nesmeta mu što Thompsonu nabija na nos što je pijevao Gradišku prije neznam koliko godina.

Baš bi i ja volio biti bez grijeha pa da drugima svaki potez nabijam na nos,i još se naziva katolikom,ko da nikad nije æuo "tko je bez grijeha nek baci kamen",kakvog li licemjerstva!
Samo kritike,optuživanja,osuðivanja,zamjeranja,i sve to iz nekoga svog shvaæanja.zna se i tko je tužitelj braæe svoje!!
Korisniki profilPoalji privatnu poruku [Vrh]
Zahvalu i podrku autoru ovog posta dali su: CroStorm
CroStorm
Spol: muko
Postovi: 926
Lokacija: Zagreb, Knežija
PostanoPostano: ned 21 ou 2010, 21:10
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

A šta æeš, nekima nastojim objasnit, ali onda shvatim da se radi o osobnom stavu koji nema veze s èinjenicama. I mogu bit èinjenice da mu je na turneji bilo 920.000 ljudi i da je nastupa po Njemaèkoj itd...ali uzalud. Nekima je baš uzalud. Zato ODSAD RAZGOVARAM SAMO S ONIMA KOJI SU OTVORENI SASLUŠAT, a ne oni koji veæ imaju definiran stav. Njima ne mogu pomoæi. Njima æe Marko bit ustaša pa što da napravi. Pozdrav Gladijatoru 21.st.!!!
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPosjeti Web stranice [Vrh]
9.81
Spol: neodreen
Postovi: 82
PostanoPostano: pon 22 ou 2010, 7:35
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

CroStorm napisa:
A slušaj ovo je sad stvar osobne vjere i tu nikakvi argumenti ne pomažu. To je osobna stvar i žao mi je što ti ne mogu više pomoæi. Zbogom. Više ne mogu od ovog jer to bi bilo kao da vjernik uvjerava ateistu u postojanje Boga.


Što se tièe kritièara i glazbeno obrazovanih ljudi, bolje bi bilo tražiti dal' postoji ijedan koji smatra Thompsonovu glazbu vrijednim umjetnièkim uradkom.

Iz poznavanja sa barem 3 akademski obrazovana glazbenika, potvrðujem ti da je T. glazba potpuno nekvalitetna.

9.80665 m/s2
Korisniki profilPoalji privatnu poruku [Vrh]
9.81
Spol: neodreen
Postovi: 82
PostanoPostano: pon 22 ou 2010, 7:40
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

CroStorm napisa:
P.s i ne vitla maèem, veæ ga zabija u zemlju što je simbol mira. Ali tebi to ionako ništa ne znaèi.Zanimljivo je pak kako to njegovi fanovi Ustaše nisu shvatili, a i kako bi kada se njihov Bog(Thompson) odijeva u ''crnu legiju'' i pozdravlja sa ustaškim ''ZA DOM SPREMNI''.

Sorry, s tobom se mogu složiti samo u jednom, a to je da je sve to pitanje vjere, ja Thomposnu ne vjerujem, jednostavno nije dovoljno uvjerljivo pokazao da se ograðuje od ''Jasenoca i Gradiška stara''.

Sve što je on napravio i tobožnje obraæenje samo idu u prilog tezi da se T. prilagoðava tržištu, koje u zadnje vrijeme sve manje tolerira koketiranje sa neonacizmom i fašizmom, a ako uzmemo u obzir i više njegovih zabranjenih koncerta, ''obraæenje'' je itekako dobar i pametan poslovni potez.

Ipak ne sreæu mnogi ljudi imaju mozak i kuže sve to.


Zadnja promjena: 9.81; pon 22 ou 2010, 7:54; ukupno mijenjano 1 put.

9.80665 m/s2
Korisniki profilPoalji privatnu poruku [Vrh]
9.81
Spol: neodreen
Postovi: 82
PostanoPostano: pon 22 ou 2010, 7:53
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Citat:

Dragi brate,ovakva pitanja puna predrasuda su veæ davnih dana obraðena,vidi se kad ti netko ne paše da æeš mu uvijek ugurati brvno u oko i tražiti objašnjenja da nije tako,što su mnogi normalni ljudi koji vole slušati Markove pjesme jaaaako veæ umorni od toga.Pa ti preporuæujem da prozujiš malo po ovoj temi i da su na takva pitanja veæ isfuranan i demagogija im je srušena.
A tebi brate bi osobno preporuæio,da si pišeš ovakakv ispit savijesti prije ispovijedi,ili æeš napisati da je za sve tvoje grijehe kriv Thompson ili Mesiæ sa "Starom Gradiškom"!!!
S ljubavlju od brata u Kristu!!
molitva molitva molitva


Pitanja su puna realnih èinjenica, sve što sam naveo posve stoji, nisam ništa izmislio.
Thompson je zaista pjevao Jasenovac i Gradiška stara, zaista je odjeven u crno i vrloa nalik na pripadnike ''Crne Legije'', koristi ustaški pozdrav ''ZA DOM SPREMNI'', itd itd.
Takoðer, nijedan ozbiljni i visoko obrazovani glazbeni struènjak, neæe reæi da je njegova glazba kvalitetna.

Inaèe, kada veæ spominješ normalne ljude, trebaš imati u vidu, kako su u Njemaèkoj za vrijeme Hitlera, tisuèe posve normalnih ljudi pljeskali i skandirali Hitleru.

Moju savjest ostavi meni samome, jako se dobro pripremam, za moje inaèe èeste ispovijedi.

No jedno je sigurno, nikada nisam pjevao pjesme koje slave režime koji su klali tisuèe ljudi, nisam poticao na mržnju niti sam sam mrzio druge (i sam sam proživio rat i veliko stradanje).

Što se pak tièe Thompsona, njegova je glazba za mene smeæe.

Inaèe primjeti jednu zanimljivu èinjenicu, na koncertima ostalih poznatih izvoðaèa, ne pojavljuju se grupice ljudi odjevene u Ustaške uniforme i sa Ustaškim znakovljem, kako to tumaèiš?

9.80665 m/s2
Korisniki profilPoalji privatnu poruku [Vrh]
9.81
Spol: neodreen
Postovi: 82
PostanoPostano: pon 22 ou 2010, 8:47
PostNaslov : Što mislite o Thompsonu i njegovoj glazbi?
Citiraj i odgovori

Citat:

PRIJE NEGO ODGOVORITE NA ANKETU, MOLIM DA PROÈITATE PITANJA ISPOD, KOJA ÆE VAM POMOÆI DA ODGOVORITE NA ANKETU.


0. Što mislite o Kvaliteti glazbe M.P.Thompsona, u svjetlu èinjenice da o njegovom radu nijedan visoko obrazovani glazbeni struènjak nema pozitivno mišljenje, te èinjenice da njegova glazba objedinjuje mnoge elmente istoènog, da mu vokal posve odgovara turbofolk vokalima, te da mu je tematika ultradesnièarska i iskljuèiva po svakom pitanju?

1. Što mislite o Thomposnovom imidžu koji vizualno posve podsjeæa na pripadnike zloglasne Ustaške ''Crne Legije'', te o njegovom umjetnièkom imenu koje je ustvari naziv poznate puške (Thompson)?

2. Zbog èega Thompson koristi Ustaški pozdrav ''ZA DOM SPREMNI'', kada postoje mnogi drugi hrvatski tradicionalni pozdravi koji nisu kompromitirani za vrijeme NDH?

3. Zbog èega je Thompson pjevao Ustašku pjesmu ''Jasenovac i Gradiška stara'' u kojoj se slavi klanje Srba i Ustaški režim?4. Zbog èega u toj pjesmi Thompson, koji se poziva na ljubav prema domovini i narodu, vrlo vulgarno napada veæinu Hrvatskog naroda koja je u to vrijeme bila izabrala Raèana (SDP vlast) za premijera?

5. Zbog èega se na koncertima M.P.Thompsona vrlo èesto pojavljuju grupe ljudi koji su odjeveni u Ustaške i nacistièke odore sa Ustaškim znakovljem i koji dižu ruku na nacistièki naèin?

6. Kako to da se takvi pojednici koji podržavaju nacizam, fašizam i Ustaštvo, ne pojavljuju na koncertima takoðer domoljubnog banda ''Prljavo kazalište'' i mnogih drugih izvoðaèa u Hrvatskoj?

7. Zbog èega Thompsonu neke strane vlasti zabranjuju koncerte a nijednom drugom Hrvatskom bandu ne zabranjuju, recimo neospornim domoljubima ''Prljavom Kazalištu'' (Ruža Hrvatska) i sliènim domoljubima, nikada nitko nije zabranio nijedan nastup ni u Hrvatskoj ni izvan Hrvatske?

8. Zbog èega Thompson nikada sa pozornice, za svog koncerta, nije pozvao one grupice ljudi sa Ustaškim simbolima, da se više ne pojavljuju na njegovim koncertima i zašto na istom mjestu nije javno rekao da je ono što se èinilo u Jasenovcu bilo zloèin i da je NDH bila sotonistièka tvorevina?

9. Vjerujete li da je se Thompson iskreno pokajao zbog pjevanja pjesme ''jasenovac i Gradiška stara'' i da se iskreno ograðuje od NDH, fašizma, ili je to ''obraæenje'' tek medijski manevar, kako se više nebi zabranjivali koncerti, ustvari kako bi se zaštitio posao?

9.80665 m/s2
Korisniki profilPoalji privatnu poruku [Vrh]
CroStorm
Spol: muko
Postovi: 926
Lokacija: Zagreb, Knežija
PostanoPostano: pon 22 ou 2010, 9:05
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

I Gladijatore što misliš kad æe novi album? Neki kažu do kraja godine....
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPosjeti Web stranice [Vrh]
CroStorm
Spol: muko
Postovi: 926
Lokacija: Zagreb, Knežija
PostanoPostano: pon 22 ou 2010, 10:10
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Obièno se ljudi SRAME svog neznanja:

Evo dragi forumaši kako provokatori rade pa èemo ovom prilikom samo jednu stavku srušiti:


„Što se ikonografije tièe, èesto sam s pozornice grmio i pozivao da svi koji imaju potrebu nositi koji imaju potrebu nositi vojnièka obilježja, nose obilježja hrvatske pobjednièke vojske iz Domovinskog rata.To uvijek istièem, a opet, ponavljam, ne mogu odreðivati što ljudi nose. Uostalom ako je tu nešto protuzakonito postoje službe koje su odgovorne baviti se time.“

M.P Thompson, Jutarnji list, 2007.

Provokatori svoju tezu postavljaju kao upitnik...zbog èega...iako to ne mora odgovarati istini.
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPosjeti Web stranice [Vrh]
9.81
Spol: neodreen
Postovi: 82
PostanoPostano: pon 22 ou 2010, 11:21
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Citat:
Obièno se ljudi SRAME svog neznanja:

Evo dragi forumaši kako provokatori rade pa èemo ovom prilikom samo jednu stavku srušiti:


Ovakav stil izražavanja koji neistomišljenike prokazuje kao provokatore, tipièan je za totalitarne sustave, tako je bilo u režimu NDH, a posve jednako i u totalitarnom režimu SFRJ.

Prema tome, molim te da nas ne vraæaš u neka loša prošla vremena.

Citat:

„Što se ikonografije tièe, èesto sam s pozornice grmio i pozivao da svi koji imaju potrebu nositi koji imaju potrebu nositi vojnièka obilježja, nose obilježja hrvatske pobjednièke vojske iz Domovinskog rata.To uvijek istièem, a opet, ponavljam, ne mogu odreðivati što ljudi nose. Uostalom ako je tu nešto protuzakonito postoje službe koje su odgovorne baviti se time.“ M.P Thompson, Jutarnji list, 2007.


Nikada nije na pozornici pred svojim fanovima posve nedvosmisleno rekao: '' NDH je bila zloèinaèka, antikršæanska, izdajnièka tvorevina, molim da više ne dolazite sa simbolima NDH na moje koncerte!''

Da je to rekao, nitko mu više nebi prigovorio ni rijeè, a on ne samo da to nije rekao veæ daje dvosmislene izjave kao što je ona gore koju si citirao i reèenicom ''Uostalom ako je tu nešto protuzakonito postoje službe koje su odgovorne baviti se time.'' (pritom ga oèigledno osim zakona, ne zanimaju moralna naèela, amoralno je prešutno podržavati slavljenje NDH)
Ovom posljednjom reèenicom, T. ustvari pere ruke pred èinjenicom da SAMO NA NJEGOVE koncerte dolazi mladež sa Ustaškim simbolima.

NEDOVOLJNO od èovjeka koji bi buduæi je još donedavno pjevao ''Jasenovac i Gradiška stara'', trebao poduzeti puno agresivnije korake ograðivanja od NDH nego li se to oèekuje od ljudi koji nikada u svojoj prošlosti nisu slavili i promicali NDH i Ustaše.

Jasna je stvar, da kada se Prljavci (ili netko drugi) obuku u skroz crnu odjeæu, to u javnosti nikome neæe biti sumnjivo jer oni nemaju ''Neo-Ustašku prošlost'' i oni se zbog svoje èiste prošlosti ne moraju ni upola toliko truditi kao Thompson.
Tko ima grijehe iz prošlosti, taj se naprosto mora jaèe potruditi da bi ih okajao jer sumnjièavost ljudi je posve prirodna i oèekivana.
Pa ako je još ktomu ta sumnjièavost potkrijepljenja sa mnogim elementima koji još danas podsjeæaju na Ustaštvo i NDH a kojih se T. nije odrekao, onda je razumljivo da se od T. oèekuje puno više od dvosmislenih izjava i pranja ruku.

Što je teža prošlost grijeha koje èovjek nosi, to je teže okajavanje tih grijeha, što je u tome nejasno?

A sada o uniformama iz domovinskog rata; zbog èega bi netko dobrih 15g. nakon rata, u mirnodopskom društvu koje ima daleko veæih dnevnih problema od prošlosti, nosio bilo kakve uniforme, osim ukoliko bi i dalje želio održavati psihozu vjeène ugroženosti i vjeène prijetnje Hrvatskom narodu od nekih mraènih i nevidljivih sila i centara moæi?

Zar nije vrijeme da se narodu šalju poruke kao što su; idemo oprostiti kako bi trebali raditi svi kršæani, idemo se obrazovati i graditi Hrvatsku uz Božju pomoæ?

9.80665 m/s2
Korisniki profilPoalji privatnu poruku [Vrh]
CroStorm
Spol: muko
Postovi: 926
Lokacija: Zagreb, Knežija
PostanoPostano: pon 22 ou 2010, 13:16
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Bravo, bravo! Kad si napisao "NEDOVOLJNO" skužio sam! Koja farizejština kod tebe brate, zar ne vidiš? Ti govoriš Marko što bi i kako trebao napraviti, što govoriti. Tebi nikad neæe biti dovoljno što god napravio. Na putu si brate da prihvatiš pravu i istinsku vjeru koja ukljuèuje to da najprije radimo na sebi a tek onda da opominjemo svog brata. Ova rasprava je za mene završena!
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPosjeti Web stranice [Vrh]
Gladijator
Spol: muko
Postovi: 134
PostanoPostano: pon 22 ou 2010, 14:44
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

9.81 napisa:
Citat:

Dragi brate,ovakva pitanja puna predrasuda su veæ davnih dana obraðena,vidi se kad ti netko ne paše da æeš mu uvijek ugurati brvno u oko i tražiti objašnjenja da nije tako,što su mnogi normalni ljudi koji vole slušati Markove pjesme jaaaako veæ umorni od toga.Pa ti preporuæujem da prozujiš malo po ovoj temi i da su na takva pitanja veæ isfuranan i demagogija im je srušena.
A tebi brate bi osobno preporuæio,da si pišeš ovakakv ispit savijesti prije ispovijedi,ili æeš napisati da je za sve tvoje grijehe kriv Thompson ili Mesiæ sa "Starom Gradiškom"!!!
S ljubavlju od brata u Kristu!!
molitva molitva molitva


Pitanja su puna realnih èinjenica, sve što sam naveo posve stoji, nisam ništa izmislio.
Thompson je zaista pjevao Jasenovac i Gradiška stara, zaista je odjeven u crno i vrloa nalik na pripadnike ''Crne Legije'', koristi ustaški pozdrav ''ZA DOM SPREMNI'', itd itd.
Takoðer, nijedan ozbiljni i visoko obrazovani glazbeni struènjak, neæe reæi da je njegova glazba kvalitetna.

Inaèe, kada veæ spominješ normalne ljude, trebaš imati u vidu, kako su u Njemaèkoj za vrijeme Hitlera, tisuèe posve normalnih ljudi pljeskali i skandirali Hitleru.

Moju savjest ostavi meni samome, jako se dobro pripremam, za moje inaèe èeste ispovijedi.

No jedno je sigurno, nikada nisam pjevao pjesme koje slave režime koji su klali tisuèe ljudi, nisam poticao na mržnju niti sam sam mrzio druge (i sam sam proživio rat i veliko stradanje).

Što se pak tièe Thompsona, njegova je glazba za mene smeæe.

Inaèe primjeti jednu zanimljivu èinjenicu, na koncertima ostalih poznatih izvoðaèa, ne pojavljuju se grupice ljudi odjevene u Ustaške uniforme i sa Ustaškim znakovljem, kako to tumaèiš?

Izgleda da je po tvome i Zlatko Sudac ustaša i isti onaj koji veliæa Hitlera,jer je dobar Thompsonov prijatelj i ispovijednik.
Mislim da se ne ispovijedaš dovoljno dobro dok god bacaš kamenje po drugima,jer Isus je rekao tko je bez grijeha neka prvi baci kamen (nije rekao kavih ili kolikih),ali ti imaš sigurno GRIJEHOMJER,pa možeš izmjeriti da su tvoji grijesi manji od nekih drugih,pa popuješ,nebi li ti se tvoja"pravedna oholost"uzdigla.
Nesumnjam da si pijevao pijesme koje slave režime,ali bi vrlo rado uveo lomaèu,za ljude po nekom svom sudu i nadahnuæu,koje od Boga sigurno nije,jer nisi bolji niti od Sudca a kamoli od Isusa Krista.
Vidim da Thompsona osobno ne poznaješ,niti bi htijeo,jer bi se sigurno bojao da ti se nebi srušila predrasuda o tom èovjeku,pa bi uvidjeo da možda i nekad pogriješiš,ali nedaj Bože.Jer ti si predivan!!!!
Kad mi neki katolik napiše balade o 5 ljudi koji su imali ustaško znakovlje na koncertu u Maksimiru,a 49.995 ljudi sa dijecom sluèajno nije vidjeo,odmah znam kakve naèale nosi i što mu je u glavi.
Tako dragi brate,da znaš da ovakvih pacijenata kao ti ima svagdije,i da su preprozirni da bi bilo koga normalnog uvukli u zamke svijh rasprava.
I znaj da si ti poznata osoba,imali uspiješna u bilo æemu,tri dežurna protiv tebe bi napisale jaaaako puno o tebi,jer sigurno ima materijala,savršen nisi i veæ æe se nešto naæi,pa se malo doda uveliæa ,malo soli,papra,peršina,paprike,lovorovog lista i ispaneš novi Adolf Hitler!!
Korisniki profilPoalji privatnu poruku [Vrh]
Zahvalu i podrku autoru ovog posta dali su: CroStorm
Prethodni postovi:    
Prethodna tema Prethodna tema
Zaponi novu temuOdgovori na temu

Izaberi forum:   

Ne moe otvarati nove teme.
Ne moe odgovarati na postove.
Ne moe ureivati svoje postove.
Ne moe izbrisati svoje postove.
Ne moe glasovati u anketama.

Powered by phpBB © 2001, 2006 phpBB Group