HBK forum
Pravilnik FAQ FAQ Pretranik Pretranik lanstvo lanstvo Profil Profil Privatne poruke Privatne poruke Registracija Registracija Login Login
Sada je: pon 06 srp 2020, 1:47. Pogledaj neodgovorene postove
MOLIMO u studenom - za duše u èistilištu
Zaponi novu temuOdgovori na temu
Prethodna tema Sljedea tema
Autor Poruka
klara
Spol: ensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: sub 25 stu 2006, 23:41
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

26. studeni
Dvadeset i šesti dan
OPÆI SUD NA KRAJU SVIJETA


U Vjerovanju govorimo o sudu Božjem. Provest æe ga Krist „koji æe doæi suditi žive i mrtve“. Otkrit æe svemu svijetu dobro i zlo pojedine osobe. Misli, rijeèi, djela i propuste svakog pojedinca i svega èovjeèanstva.

Nitko neæe moæi izbjeæi taj sud. „Svi æemo se pojaviti pred Božjim sudom“ (Rim 14, 10-12). Upamtimo: „Božji sudovi su istiniti“ (Ps 18, 10). U našem životu ima i dobra i zla. Osim osobnog suda za svakoga nakon smrti, bit æe opæi sud, kad æe se sve iz našeg života objaviti pred svim svijetom (Mt 31-36).

„Sve je otvoreno pred oèima Onoga kome æemo davati raèune“ (Heb 4, 13). Bog æe svakome naplatiti predma djelima na pravednom sudu: život vjeèni dat æe onima koji su stalno èinili dobro, a srdžba Božja pokazat æe se prema onima koji su èinili zlo (Rim 2, 5-9). Pravednici æe otiæi u život vjeèni na Nebu, a zli u vjeène muke (Mt 25, 46). Za prve slijedi radost u Bogu, a za druge tama i plaè i škrgutanje zubima (Mt 25, 23-30).

Isus je došao na svijet da donese život, svjetlo i mir. On æe prorešetati sve kao što se žito rešeta. On želi sve spasiti. Kako je tko život provodio, tako æe i biti suðen. Pred Isusom æe se pojaviti svi narodi i On æe odluèiti jedne od drugih prema zasluzi (Mt 25, 31-32). Na opæem sudu uskrsnut æe tijela iz grobova. Gdje su duše, tamo æe doæi i tjelesa. Ili u slavu nebesku ili u muke paklene.

Poticaj

Na sudu Božjem pokazat æe se što bijaše dobro, a što zlo.
Mislimo u svom životu da nakon smrti
duše odlaze kako su zaslužile.
Jedne u raj, druge u pakao, treæe u èistilište.
Dok je dana, radimo
da zaslužimo, uz Božju milost, Božje kraljevstvo.


Molitva


Bože, kojega je sud pravedan
molim Te za oproštenje za nevjernosti prema Tvojim zapovijedima.
Molimo Te i za naše pokojne,
da im budeš milosrdan i skratiš njihove muke.
Sve nas privedi u svoje kraljevstvo
za koje si nas stvorio.
Bože, neka po Tvom milosrðu
duše vjernih mrtvih poèivaju u miru.
Amen.


Litanije za duše u èistilištu

uèiniti dobro, a zatim otiæi bez buke ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
klara
Spol: ensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: pon 27 stu 2006, 8:13
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

27. studeni
Dvadeset i sedmi dan
NEBO ILI KRALJEVSTVO NEBESKO


Za Isusa je Nebo i Kraljevstvo nebesko jedna te ista stvar. Kad nam Isus govori o Bogu, kaže da je „naš Otac na nebesima, koji sve vidi, sveje pred Njim prisutno“ (Mt 6, 1.4.6.). Govori nam da tražimo najprije Kraljevstvo nebesko i pravdu njegovu (Mt 6, 33), jer smo stvoreni za to kraljevstvo koje nam je pripravljeno od poèetka svijeta (Mt 25, 34).

„Bog nas pozivlje u svoje kraljevstvo i u svoju slavu „ (1 Tim 2, 12).
„Smatram uistinu: sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema buduæoj slavi, koja se ima oèitovati u nama“ (Rim 8, 18 ).

Poticaj

Blago onome koji je èiste duše.
Primit æe ga Isus k sebi u Nebo,
u Božje kraljevstvo,
Naše pravo bogatsvo nalazi se u Nebu.
To ne smijemo nikad u životu zaboraviti!


Molitva

Gospodine, vjeèni i svemoguæi Bože,
Tvoji se anðeli vesele u Nebu
kad grješnik èini pokoru na zemlji.
Neka doðe Tvoje kraljevstvo, neka se vrši Tvolja volja
kako na Nebu tako i na zemlji.
Usmjeruj naše poglede prema vrhuncima,
tamo gdje je Krist, Tvoj sin u moæi i slavi.
Pomozi nam da èesto razmišljamo o sreæi
koju si za nas stvorio i koja nadilazi
sve što možemo zamisliti.
Pomozi nam da sve više èeznemo za Nebom,
našom pravom Domovinom,
Gdje æemo biti za svu vjeènost u sreæi bez kraja.
Neka naše djelovanje na zemlji
pomogne svima oko nas i svima koji umriješe,
da se svi spase i doðu k Tebi.
Bože, neka po Tvom milosrðu
duše vjernih mrtvih poèivaju u miru.
Amen.
Litanije za duše u èistilištu

uèiniti dobro, a zatim otiæi bez buke ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
klara
Spol: ensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: uto 28 stu 2006, 8:29
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

28. studeni
Dvadeset i osmi dan
OBRAÆENJE


Na poèetku svog najvešæenja Radosne Vijesti, Isus reèe: „Obratite se, jer je blizu Kraljevstvo nebesko“ (Mt 4, 17).

Obratiti se, èiniti pokoru, znaèi promijeniti život na bolje: umjesto da živimo za zemaljska dobra, za dobar položaj, za novac – u duhu se obraæamo i svoje srce i dušu usmjeravamo prema Nebu, prema nevidljivom svijetu, prema Bogu za koga smo stvoreni. Moramo biti svjesni da postoji drugi svojet. Nadsvijet, prema kojemu bezuvjetno idemo. Neka naše obraæenje bude neprekidno, kako bismo sretno došli k Bogu, èineæi dobra djela, a izbjegavajuæi grijehe koji nas vode u tamu i propast. Isus, poslani od Oca nebeskoga, jedino je pravo svjetlo svijeta, koje nam pokazuje put da slijedimo Krista kako bismo postigli vjeèni život. Isus je Put, Istina i Život (Iv 14, 6). Nitko ne dolazi Ocu osim po Njemu.

Koji su znakovi koji pokazuju pravo obraæenje?
Isus nas pozivlje da molimo Oca u tajnosti, da budemo savršeni kao što je On savršen, da postimo i dajemo milostinju, da se izmirujemo s našim bližnjima, da im opraštamo, da služimo Bogu, a ne bogatstvu, da tražimo najprije Kraljevstvo Božje, da se previše ne brinemo što æemo jesti i piti, u što æemo se odjenuti, da ne sudimo nikoga, da svakome èinimo što želimo da i drugi nama èine (Mt 5, 7). Isus traži da ga ljubimo više nego ikoga, da pomažemo bližnje, da rado dajemo potrebnima, da se uvijek izjasnimo za Isusa, da molimo s vjerom da budemo sigurni da æemo biti uslišani.

Isus od nas traži da bdijemo, da budemo spremni poæi na drugi svijet kad nas Bog pozove, da molimo da nas Bog saèuva da ne upadnemo u napast, da se držimo svih 10 Božjih zapovijedi, da ljubimo Boga svim svojim biæem, a bližnjega kao same sebe, da budemo milosrdni, da živimo vjerni Bogu, da nas Bog obogaæuje nebeskim dobrima. Da molimo bez prestanka, da se Bogu klanjamo u duhu i istini, da tražimo slavu Božju a ne svoju, da blagujemo Tijelo i Krv Kristovu, da sudjelujemo u Žrtvi Svete Mise, da vjerujemo i da molimo u Isusovo ime, da ostanemo u Njemu ...

Ako budemo potpuno vjerni Bogu, možemo izbjeæi mukama na drugom svijetu. I onim privremenim u èistilištu i onim vjeènim u paklu. Ako se potpuno ne obratimo, morat æemo u muke èistilišta prije nego nas Bog primi u Nebo.

Poticaj

Na nama je da slijedimo Krista i poticanje Duha Njegova,
da naš život bude po volji Božjoj.
Svaki dan provodimo u život Isusove savjete,
da budemo što draži Bogu.
Naše obraæenje mora biti stalno,
sve do naš smrti.
Radujmo se što imamo svjetlo Božje,
koje nam svijetli preko Isusa i preko Kristove Crkve.
Upamtimo:
Stvarnost èistilišta poziv je na obraæenje.
Znajmo iskoristiti sve milosti Božje,
da ostanemo Božji prijatelji do kraja.


Molitva

Bože, koji želiš da se svi spase,
da se nitko ne izgubi nego da svi doðu do spoznanja istine,
daj nam snage da se obratimo od zlih sklonosti
kako bismo uvijek živjeli kako se Tebi sviða.
Misleæi na naše pokojne, molimo za njih
da se brzo oslobode muka.
Da nastojmo svoj život stalno usmjeravati prema Bogu,
da budemo plemeniti, ponizni,
da se previše ne vežemo uz dobra ovog svijeta
koji prolazi.
Bože, neka po Tvom milosrðu
duše vjernih mrtvih poèivaju u miru.
Amen.


Litanije za duše u èistilištu

uèiniti dobro, a zatim otiæi bez buke ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
klara
Spol: ensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: uto 28 stu 2006, 23:37
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

29. studeni
Dvadeset i deveti dan
MILOSRÐE BOŽJE


Mojsije reèe: „Tvoj Bog jest Bog milosrða, koji te neæe napustiti niti uništiti i koji neæe zaboraviti savez koji je sklopio sveèano s ocima tvojim“ (Pnz 4, 31).

U rijeèi milosrðe dvije su rijeèi: nevolja i srce. Milosrðe znaèi srce usmjereno prema bijedi, uzbuðeno srce našom bijedom i nevoljom. Bog, naš Stvoritelj, uzbuðen je zbog naše bijede. Uzbuðen je, jer je On naš Otac koji ne može gledati svoju djecu u bijedi, da im ne doðe u pomoæ. Zato „milosrðe je Božje za svako tijelo, za svakog èovjeka“ (Sir 18, 13).

Isus pokazuje milosrðe Božje prema svakoj osobi koja se nalazi u bijedi: lijeèi bolesnike, oslobaða duše iz ropstva sotonskoga, tjera sotonu iz opsjednutih, oprašta onima koji su daleko od Božjih putova, itd ... „U svom milosrðu ponovo nas raða za novu nadu (uskrsnuæem Isusa)“ (1 Pt 1, 3). On objavljuje koliko milosrdna ljubav Oèeva traži svoju djecu koja su zalutala kao izgubljena ovca (Lk 15, 7-10). Poštuje slobodu svaèiju, ali spreman je priskoèiti u pomoæ onima koji se obraæaju kajuæi se (Lk 15, 20).

„Bog je bogat milosrðem“ (Ef 2,4).
„Pokazujem milosrðe prema onima koji me ljube“ (Izl 20, 6).
I Djevica Marija dobro je razumjela to milosrðe, jer reèe: „Od koljena do koljena milosrðe je njegovo, dobrota njegova“ (Lk 1, 50).
Milosrðe Božje èini da duše u èistilištu tamo ostaju da ih Bog èisti, jer žale što sagriješiše i spremno prihvaæaju muke, da njima zadovolje što su Boga vrijeðale i prezirale bližnjega.

Isus nam takoðer govori: „Budite milosrdni kao Otac vaš nebeski“ (Lk 6, 36). Iznosi rijeè Božju, koja govori o odnosima meðu ljudima „Kad biste razumjeli što ovo znaèi: Milosrðe je milo, a ne žrtva, ne biste osudili nevine“ (Mt 12, 7).
Gledajuæi našu braæu u bijedi pozivlje nas da budemo kao dobri Samaritanac (Lk 10, 30-37). „Blago milosrdnima, jer æe postiæi milosrðe“ (Mt 5,7).

Sveti Franjo Saleški, biskup, nauèavao je da se djela milosrða za koja Isus obeæaje nagradu, odnose i na duše u èistilištu:
“Pomagati molitvama dušama u èistilištu, slièno je kao pomagati bolesnike. Pružiti žednome èašu vode, zar ne znaèi pomoæi dušama u èistilištu koje trpe u èistilišnoj vatri? Nahraniti gladne, zar ne znaèi izbaviti iz èistilišta one koji gladuju za Bogom, koji èeznu za Bogom? Pomoæi dušama u èistilištu da èim prije izaðu, ne znaèi li otkupiti one koji se nalaze u zatvoru, u tamnici? Zaodjenuti onoga koji je bez odjeæe, zar ne znaèi pribaviti dušama u èistilištu pomoæ da se odjenu u svjetlost i slavu Božju? Primiti potrebnoga, zar ne znaèi pomoæi dušama u èistilištu da postanu sugraðani svetih i prijatelji Božji u Nebu?“.

Poticaj

Milosrðe Božje manifestacija je Božje ljubavi.
Tako se i mi moramo pokazati milosrdni u ljubavi
prema bližnjima na zemlji i onima u èistilištu.
Milosrðe obuhvaæa opraštanje uvreda.
Sami osjeæamo milosrðe kad nam netko
priskoèi u pomoæ u nevolji
u koju smo zapali svojom krivnjom ili nismo.


Molitva

Gospodine, koji želiš da budemo milosrdni kao i Ti,
da èinimo djela milosrða, da dobijemo milosrðe,
daj nam srce koje je spremno ljubiti i svoje neprijatelje,
da bismo bili dostojni Tvoje ljubavi.
Nek se naše djelo opraštanja, milosrða i ljubavi
osjeti i u èistilištu kao pomoæ,
kao nadoknada zbog manjka ljubavi
i plemenitosti tih duša dok su živjele na zemlji.
Bože, neka po Tvom milosrðu,
duše vjernih mrtvih poèivaju u miru.
Amen.


Litanije za duše u èistilištu

uèiniti dobro, a zatim otiæi bez buke ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
klara
Spol: ensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: sri 29 stu 2006, 23:50
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

30. studeni
Trideseti dan
POZVANI SMO NA LJUBAV
I PREMA BOGU I PREMA BLIŽNJEMU


Zar nas Isus nije pozvao na savršenu ljubav? On veli: „Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski“ (Mt 5, 47). Sveti Pavao nam preporuèuje: „Ljubav je nehinjena? Zazirite od zla, prijanjajte uz dobro. Srdaèno se ljubite pravom bratskom ljubavlju. Pretjeèite jedni druge poštovanjem, u revnosti budite hitri, u duhu gorljivi. Gospodinu služite ... Nikome zlo za zlo ne vraæajte. Zauzimljite se za dobro pred svim ljudima. Ako je moguæe, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima ... Ljubav je zakon u punini ...“ (Rim 12, 9 ... 13, 8-10).

Sveti Petar takoðer govori: „Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima, jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha“ (1 Pt 4, 8 ). Sveti Pavao opet veli: „Kad ljubavi ne bih imao, ne bih imao ništa. Ljubav je velikodušna, dobrostiva, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se, nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo, ne raduje se nepravdi a raduje se istini, sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje ...“ (1 Kor13, 2-4.6-8 ). „Težite za ljubavlju“ (1 Kor 14, 1).

Ljubav znaèi temeljno ponašanje koje moramo imati u svemu što mislimo, govorimo i èinimo. „Evo moje zapovijedi: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio,“ zapovijeda nam Isus (Iv 15, 12). Isti sv. Ivan govori: „Ljubimo jedni druge, jer ljubav je od Boga. Tko ljubi, roðen je od Boga i poznaje Boga“ (1 Iv 4, 7). Opet veli: „Ljubimo djelom i istinom. Moramo se meðusobno ljubiti. Tko ljubi Boga, treba da ljubi i bližnjega svoga. Ljubimo, jer Bog je nas prvi ljubio. Živite u ljubavi“ (1 Iv 3,18 ; 4, 11.21.19 ; 2 Iv 6).

Ljubav je glavna oznaka Božja. Po ljubavi slièimo Bogu! Ljubimo sve na zemlji i sve u èistilištu i pomažimo ih sve bez iznimke!

Poticaj

Velika je stvar ljubav,
koju Bog izlijeva u naša srca po Duhu Svetomu,
da ljubimo kao i On.
Ugledajmo se u Božju ljubav ...
Moramo ljubiti ne tražeæi da nam se uzvrati.
Ljubav dolazi od Boga i vodi k Bogu.
Ljubimo neprestano prema primjeru Isusovu (Iv 13, 1).


Molitva

Gospodine Bože, žarko ognjište ljubavi,
sve što postoji, izvire iz Božje ljubavi.
Pomozi mi da stalno ljubim Boga i bližnje na zemlji,
sve ljude, prijatelje i neprijatelje.
Da svoju ljubav pokazujem i prema dušama u èistlištu.
Èuvaj nas sve u milosti.
Pomaži nam da ljubimo Boga i bližnje
do kraja života.
Bože, usliši moju molitvu i
vapaj moj k Tebi neka doðe!
Bože, Stvoritelju i Otkupitelju svih vjernika,
pomozi dušama u èistlištu.
Usliši naše molitve,
da po našim molitvama dobiju milosrðe koje oèekuju.
Bože, neka po Tvom milosrðu
duše vjernih mrtvih poèivaju u miru!
Amen.


Litanije za duše u èistilištu

uèiniti dobro, a zatim otiæi bez buke ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
Magali
mod teamSpol: ensko
Postovi: 1341
Lokacija: Zagreb
PostanoPostano: pon 02 stu 2009, 7:36
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Dragi forumaši,
i ovoga studenog prisjetimo se duša za koje najviše treba moliti, duša koji trpe vremenito i pate jer još ne mogu gledati raj...
Sjetimo ih se u molitvama,
jer æe svaka molitva njima biti nagraðena.
Molimo kroz cijeli ovaj mjesec...i pomognimo da ugledaju svjetlo...u naruèju Oca...

Na poèetnom postu ove teme naæi æete upute.
http://forummladi.hbk.hr/viewtopic.php?t=1677

Hvala unaprijed.
BVB

Svi koji æe moliti na ovaj naèin, neka kliknu Hvala na ovom postu!

Ovo je upisano u knjizi života: Pod mojim nogama ocean buci. Vjetar puse oko mene, na Kristu, stijeni, temelj je moje nade, i moje sve. Usred bure da li si našao ovaj zaklon. Uhvati ovu mocnu ruku Isusa koji me je spasio...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mailPosjeti Web straniceYIMMSNM [Vrh]
Zahvalu i podrku autoru ovog posta dali su: biser
Magali
mod teamSpol: ensko
Postovi: 1341
Lokacija: Zagreb
PostanoPostano: pet 22 lis 2010, 14:22
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Dragi svi,

pozivam vas na molitvu devetnice za duše u Èistilištu koja zapoèinje u ovu subotu 23.10.2010.

Molit æemo krunicu (ili tko želi samo deseticu krunice) i litanije Predragocjene Krvi Kristove.

Krunica Krvi Kristove

Litanije Presvetoj Krvi Isusovoj


Nakon ove devetnice, cijeli studeni moliti æemo za duše u èistilištu.
Svi koji æe moliti na ovaj naèin, neka kliknu Hvala na ovom postu!
_________

Dobih ovaj e-mail:

Prije 5 godina imala sam prilike posjetiti u Irskoj malo mjesto Knock. Put me je tamo sluèajno doveo. Nisam znala da je to veliko marijansko svetište. U tom mjesto prije 130 godina, u vrijeme velike gladi zbog bolesti krumpira, župnik u Knocku je pozvao na molitvu za one kojima je pomoæ bila još potrebnija – duše u èistilištu. Sa župljanima je kroz 100 dana prikazivao Misu za duše u èistilištu. Zadnji dan su svi mještani vidjeli Jaganjca Božjeg, sv.Mariju, sv. Josipa, sv. Ivana I anðele kako stoje kraj crkve. Viðenje je trajalo dugo i crkva je vrlo brzo priznala ukazanje.

Tek kada sam došla pred crkvu u Knocku, èitajuæi mali letak, saznala sam da se nalazim u velikom katolièkom svetištu, i to uoèi Dušnog dana. To mi je bilo veliki èudesni poticaj da molim za duše u Èistilištu.

No naša molitva tu ne prestaje, ona nam se vraæa jer te duše ne mogu moliti za sebe ali rado æe moliti za nas, a Bog rado uslišava njihove molitve, kada doðu u nebo, te duše su naši najveæi zagovornici.
__________________________________________________

"Kad bismo znali koju moæ imaju siromašne duše, ne bismo ih zaboravljali. Molimo za njih kako bi one molile za nas!" Sv. Ivan Marija Vianney

“Treba se moliti za duše u èistilištu sa željom da se one kod Boga zauzmu za obraæenje grešnika.” Sv. Toma Akvinski


"Od svih molitava koje se Bogu najviše sviðaju jesu molitve za pokojnike, jer u sebi ukljuèuju duhovna i tjelesna djela milosrða." Sv. Toma Akvinski

"Može se, štoviše, treba se u èvrstom uvjerenju zazivati duše u èistilištu i moliti za njihov zagovor kako bismo od Boga primili one milosti koje su èovjeku potrebne za tijelo ili dušu." Sv. Alfonzo Liguori

"Èesto sam po zagovoru duša u èistilištu ono, postigla što nisam mogla postiæi utièuæi se drugim svecima." Sv. Katarina

" Kada svojim molitvama oslobodimo koju dušu iz Èistilišta uèinimo Isusu, njenom Zaruèniku, tako ugodnu stvar, kao da je On sam osloboðen.” Sv. Brigita

“Blagi Isuse, podaj im vjeèni mir! Molimo Te da doðeš u pomoæ dušama u èistilištu, koje si otkupio Svojom Predragocjenom Krvi…”

__________________________________________________

Ovim mailom i citatima vas potiæemo da kroz ovih devet dana prije Svih svetih budemo jedno sa Trpeæom Crkvom koja nas treba.
Molitvu nastavimo i kroz cijeli studeni.
BVB

Ovo je upisano u knjizi života: Pod mojim nogama ocean buci. Vjetar puse oko mene, na Kristu, stijeni, temelj je moje nade, i moje sve. Usred bure da li si našao ovaj zaklon. Uhvati ovu mocnu ruku Isusa koji me je spasio...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mailPosjeti Web straniceYIMMSNM [Vrh]
Zahvalu i podrku autoru ovog posta dali su: teta Jeja, Artep
Prethodni postovi:    
Prethodna tema Prethodna tema
Zaponi novu temuOdgovori na temu

Izaberi forum:   

Ne moe otvarati nove teme.
Ne moe odgovarati na postove.
Ne moe ureivati svoje postove.
Ne moe izbrisati svoje postove.
Ne moe glasovati u anketama.

Powered by phpBB © 2001, 2006 phpBB Group