HBK forum
Pravilnik FAQ FAQ Pretranik Pretranik lanstvo lanstvo Profil Profil Privatne poruke Privatne poruke Registracija Registracija Login Login
Sada je: sri 05 kol 2020, 7:11. Pogledaj neodgovorene postove
Molitve i zazivi Duhu Svetomu
Zaponi novu temuOdgovori na temu
Prethodna tema Sljedea tema
Autor Poruka
Magali
mod teamSpol: ensko
Postovi: 1341
Lokacija: Zagreb
PostanoPostano: uto 26 svi 2009, 7:55
PostNaslov : Molitve i zazivi Duhu Svetomu
Citiraj i odgovori

Uskoro nam predstoji blagdan Duhova.
Što Vam znaèi taj blagdan i prakticirate li u svom životu zazive Duhu Svetomu.
Ovdje æemo stavljati i sjetiti se nekih poznatih molitvi, te staviti tekstove nekih pjesama i himana.

Ovo je upisano u knjizi života: Pod mojim nogama ocean buci. Vjetar puse oko mene, na Kristu, stijeni, temelj je moje nade, i moje sve. Usred bure da li si našao ovaj zaklon. Uhvati ovu mocnu ruku Isusa koji me je spasio...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mailPosjeti Web straniceYIMMSNM [Vrh]
Magali
mod teamSpol: ensko
Postovi: 1341
Lokacija: Zagreb
PostanoPostano: uto 26 svi 2009, 8:00
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Blagdan je 31. svibnja 2009.g.
Sjetimo se devetnice Duhu Svetomu i barem jedan dan pokušajte izmoliti ove molitve.

Predlažem i druge molitve Duhu Svetomu koje se nalaze u Molitveniku.

klara napisa:
DEVETNICA DUHU SVETOMU

Svaki dan devetnice zapoèeti sa Zazivom Duha Svetoga,
nastaviti s molitvom za odreðeni dan,
te izmoliti Litanije Duhu Svetomu ...

1. dan
Duše Sveti, daru Božji mojoj duši. Ne znam kako da izrazim sreæu koja me ispunja,
znajuæi da si moj najdraži gost i da je božanski život u meni.
Kao nabujalom vodom moja je duša preplavljena mirom, ljubavlju i dubokim
razmatranjem o Tebi, razmišljanjem o Tvom neiscrpnom obilju ljubavi,
darova, vrlina, plodova i blaženstava. Mislim o Tvojoj dobroti koja Te navodi
da se nastaniš u meni. Ti sve imaš, Ti sve možeš, Ti mi sve daješ, usprkos mojoj bijedi.
Blagoslivljam Te, slavim Te, zahvaljujem Ti i sve od Tebe oèekujem.
Sve mi podari, o Duše Sveti.
Slava Ocu ...

2. dan
Duše Sveti, Ti božanski darovatelju,
u najdubljoj poniznosti, ali svom snagom svojih najdubljih želja,
molim te da mi podariš svojih sedam darova, naroèito mudrost i milosrðe.
Umnoži u meni ove darove da se razviju u svoj punini,
da moja duša u svemu bude poslušna Tebi, uèitelju duha
i da stalno živim od Tvojih darova u razmatranju Tebe i Presvetog Trojstva.
Slava Ocu ...

3. dan
Duše Sveti, uèitelju i posvetitelju moje duše,
molim Te s neumornom upornošæu da me uèiš istini, da govoriš mom srcu,
da me posvetiš, njegujuæi moju dušu kao što si njegovao dušu Bezgrešne,
svoje zaruènice, i duše muèenika i svetaca.
Ja beskrajno žudim za svetošæu, ne zbog sebe, veæ da mogu slaviti Tebe,
uèitelju nad uèiteljima, sveto Trojstvo, sjaju Crkve, uzore duša.
Ne postoji bolji naèin da se postane pravi apostol doli postizanjem svetosti,
jer bez svetosti se ne postiže ništa.
Duše Sveti, èuj moju molitvu i usliši moju želju.
Slava Ocu ...

4. dan
Duše Sveti, istino i preblažena svjetlosti,
skoro si potpuno nepoznat veæini ljudi.
Nikada o Tebi ne mislimo, rastrgani mnogim brigama, opijeni duhom svijeta,
nepažljivi na Tvoju brigu i nježnost. Kakve li nezahvalnosti!
Saberi, Božanski Duše, ove moje skromne osjeæaje kao zadovoljštinu
za žalosno zapostavljanje i kao molbu da mi podariš svjetlo, kao i svom
sveæenstvu i vjernicima.
Slava Ocu ...

5. dan
Duše Sveti, ljubavi i milino Oca i Sina,
mirisni cvijete Božje svetosti, božanska vatro zapaljena u meni,
daruj mi novo srce, odstrani svaku mrlju i sjenu,
spali svaku neèistoæu i uèini me sliènim slici Sina Božjeg.
Duše Plameni, koji si se udostojao osobno prebivati u meni da bi me posvetio,
zapali u meni vatru ljubavi, svojim plamenom prožmi i obuhvati èitavu moju dušu,
slomi svaku sklonost grijehu, usmjeri me apostolskim stazama,
podari mi milost da budem plamen i da izgaram èistom i vjeènom ljubavlju.
Slava Ocu ...

6. dan
Duše kreposti, koji si muèenicima udijelio snagu da mogu umirati
radosni radi Gospodina Isusa,
usadi mi božansku snagu u svoj punini.
Sažeži moju obamrlost i nebrigu, uèini me jakim da mogu prihvatiti
sve što Gospodin od mene traži,
ne obaziruæi se pri tom na žrtve i teškoæe, za slavu Tvoju i
za duhovnu i materijalnu blagodat sve braæe.
Daj mi snagu da nastavim sa žarom i ne odustanem od zapoèetog.
Daruj mi hrabrost i snagu da postojano branim Crkvu,
da se pred svima uèvrsti jedinstvo vjere i poslušnost papi i biskupima.
Daruj mi polet u apostolatu, da ga saèuvam do kraja pod cijenu
bilokojeg muèeništva duše ili tijela.
Božanski duše, zaštiti me svojom svemoæi, podrži me svojom krepošæu
i obuhvati me svojom nesavladivom snagom.
Slava Ocu ...

7. dan
Duše istine i svjetla, vatro i žare svjetlosti, svjetlosti najblaženija,
rasprši i ukloni iz mene sjene grijeha i sumnji.
Obasjaj i rasvijetli savršenom bistrinom dubinu moje duše,
da uvijek otklanjam svaki grijeh, da snažno prionem uz uèenje Crkve,
da hodim u Tvom svjetlu. Obavijen Tvojom svetom svjetlošæu,
da uvijek ostanem u Tvojoj istini i jasnoj svjetlosti.
Slava Ocu ...

8. dan
O Duše èistitelju, oèisti me od svake mrlje.
Posveti me i podari mi Isusuove vrline, ista Njegova nagnuæa i raspoloženja,
da u meni prebiva isti Dug Isusov.
U dušu moju udahni istu ljubav prema Isusu,
koju je Otac udahnuo svom božanskom Sinu
i daj mi istu privrženost koju Otac osjeæa prema svom ljubljenom Sinu Isusu.
Slava Ocu ...

9. dan
Duše Sveti, zaklinjem te, obasjaj moj razum jasnom svjetlošæu
koja æe služiti meni i svima koji se meni budu obraæali
i koja æe utvrditi moj slabi duh darom ljubavi i snage.
Božanski posvetitelji, vodi me prema planini svetosti,
stalnim vježbanjem u strpljivosti i poslušnosti Tvojim nakanama.
Ti si svetost i ja Ti trebam omoguæiti da živiš u meni,
udovoljavajuæi Tvom nastojanju prema savršenstvu.
Božanski obnovitelju, obnovi sve, odagnaj zlo, svaku opasnost,
svaku zloæu, obnovi u meni se, sve èisto, sve sveto.
Božanski životvorèe, duše duše moje, daj mi snage da svjedoèim
i uvijek zajedno s Tobom slavim božanskog Sina,
da živim za Njegovu slavu i umrem u Njegovoj ljubavi.
Božanski darovaoèe, daj mi svoje darove da razmatram Boga
u svjetlu Njegova tajanstva, da shvatim pravu vrijednost života i stvari,
da sve ljubim èistom ljubavlju, kao u Nebu. Amen.
Slava Ocu ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mailPosjeti Web straniceYIMMSNM [Vrh]
klara
Spol: ensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: sri 27 svi 2009, 8:31
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

u subotu je Duhovsko bdijenje ...
ova molitva/meditacija je prigodna baš za tu veèer (noæ),
no može se, naravno, moliti i tijekom godine ...Molitva za sedam darova Duha Svetoga


Dar mudrosti
Duše Sveti, doði noæas ovdje meðu nas, i daruj nam svoju mudrost.
Bog ju je stvorio kao poèelo svoga djela, kao najraniju od svojih èina, u pradoba.
Mudrost je oblikovana još od vjeènosti, prije nastanka Zemlje,
bila je graditeljica Božjih djela, i njezina su radost djeca èovjekova.
Stoga, blago èovjeku koji mudrost želi i èezne za njezinom vrlinom,
jer tko nalazi nju, nalazi život i stjeèe milost od Jahve.
Duše Sveti,
ako bi tko od ljudskih sinova i bio savršen, ali bez mudrosti koja od Tebe dolazi,
ne bi nièemu vrijedilo, sve je prolazno.
Duše Sveti, mudrost je s Tobom i u Tebi,
zato pošalji je veèeras meðu nas,
da spoznamo što je Ocu milo.
Tada æe Ti djela naša biti ugodna
i mi æemo biti Tvoji svjedoci narodu, s kojim živimo.
(usp. Izr 8; Mudr 9)


Dar razuma
Duše Sveti, doði sa svojim darom razuma, ovdje meðu nas,
jer razum je izvor životni onima koji ga imaju.
Èovjek bez razuma kako da Te shvati i prihvati?
Razumom nam podaj da shvatimo Tvoju Rijeè napisanu po patrijarsima,
prorocima i evanðelistima.
Željeli bismo razumjeti zajedno sa Svetim Pavlom otajstva Isusova života.
Željeli bismo razumjeti ljubav
koju nam je Otac u svome Sinu pokazao.
Doði Duše,
razum nam pohodi, razbistri i prosvijetli,
da volimo, ono što vjerujemo da sve jasnije razumijemo.
Ponekad nam je teško razumjeti svoje ukuæane i prijatelje, teško shvatiti.
Zašto? I kako? Zbog èega?
No Ti, Duše Sveti, svojim darom razumnosti možeš našu nerazumnost
prosvijetliti svojom spoznajom,
zato Te molimo doði, doði i razuma nam daj.


Dar savjeta

Duše Sveti, doði sa svojim darom savjetai pohodi nas njime.
Ti si Bože prve savjete ljubavi darovao Mojsiju na dvije kamene ploèe –
deset zapovijedi, svome ljubljenom narodu.
Ti si Bog koji neprestano èovjeka savjetuješ blagim glasom
duboko u njegovoj savjesti.
Noæas Te, Duše Sveti, molimo i za dar savjeta, suosjeæajnosti,
koja je preduvjet svakoga savjeta.
Samo onaj tko osjeæa brata u njegovoj koži, može izreæi rijeè savjeta.
Ti, Bože, osjeæaš svakoga od nas ovdje prisutnog,
otkucaje srca nam èuješ i toplinu krvi poznaš, znaš i naša oèekivanja…
Molimo Te, daruj nam dar savjeta
da možemo jedni druge savjetovati,
jer smo od Tebe savjetovani.
Savjetuj nas noæas,
da umijemo savjetovati sutra i svaki dan.


Dar jakosti
Duše Sveti, doði sa svojim darom jakosti i ojaèaj nas.
Ti si, Bože, jaki i silni Bog.
Ti jakošæu svojom vladaš i mišicom snažnom kraljuješ.
Bože pokazao si se jakim pred svojim narodom,
oni su Te doživljavali kao svoga jakog voðu.
Pokazao si se, Bože, jakim i u svojim slugama, svojim izabranicima
u Samsonu, Davidu, Juditi, potvrðujuæi svoju snagu.
Pogledaj noæas i našu slabost koje smo puni u svojim obiteljima
i dužnostima koja nas oèekuju.
Daruj nam Duše Sveti jakost, da ne malakšemo.
Daruj nam jakost u teškoæama života, tjelesnim bolestima, u sumnjama…
Molimo Tebe, Duše Jakoga Boga,
siði noæas nad nas i slabosti naše ojaèaj.
Umor nam osnaži, jakost nam podari, jaèaj našu volju.


Dar znanja
Duše Sveti, doði sa svojim darom znanja i istinom nas pohodi.
Bože, sve tajne i spoznanja svoga Kraljevstva otkrio si nam u svome Sinu.
On je rekao da je jedini Put, Istina i Život,
i da se samo po Njemu dolazi k Tebi.
Želimo Te, Bože, veèeras još više upoznati i Tvoju ljubav božansku shvatiti.
Želimo znati, saznati duboko u svojoj nutrini da si ti Jedan i Jedini Bog
pokazan u Isus Kristu.
Želimo saznati što vjerujemo i vjerom ispovijedamo.
Zato molimo Tebe, Duše Sveti, doði, doði,
znanje nam podari da umijemo svjedoèiti
ono što znamo - da si Ti Jedini Životvorac.


Dar pobožnosti
Duše Sveti, doði sa svojim darom pobožnosti
i uèini da se na Te oslanjamo s povjernjem.
Bože, voliš èovjeka koji sagiba glavu
i srce mu strepi od ljubavi prema Tebi.
Bože, Tebe raduje radosna i iskrena molitva èovjeka koji ne glumi.
Bože, svidjelo Ti se na Mariju pogledati i naklonost joj svoju iskazati
da postane Majkom Sina Èovjeèjega.
Pogledaj, Bože, našu iskrenost prema Tebi,
vidi naš stid i sustezanje u pobožnoj molitvi.
Evo naših kamenih srca koja ne žele da postanu srca od mesa,
koja neæe da mole iskreno i s ljubavlju.
Zato, doði Duše Sveti i daruj nam dar
bez kojega ne možemo dotaæi Tvoju blizinu kojom si nam tako blizak.
Daruj nam noæas dar pobožnoga stava,
dar pobožna i jednostavna srca
da Te uvijek s poniznim pouzdanjem molimo.


Dar straha Božjega
Duše Sveti, doði sa svojim darom Straha Gospodnjega i uèi nas
strahopoštovanju prema ljubavi Božjoj koju nam Bog svaki dan daruje.
Bože, Ti želiš da tvoja ljubav bude èašæena i poštivana.
Ne želiš da olako prelazimo preko spasenja koje si nam u Sinu darovao.
Ti si ljubomorni Bog,
voliš nas svakoga u svojoj posebnosti, voliš naše postojanje…
Bože, daješ ljubav, i želiš uzvraæenu ljubav,
oèekuješ da Ti hvalu i slavu dajemo svojim strahopoštovanjem.
Po Sirahu nam govoriš da su slava, hvala i veselje vijenac radosti onome
tko se boji da Tvoju ljubav ne obezvrijedi.
Molimo Te, Duše Sveti, doði noæas
i ljubavlju nam iskrenom srca osvježi,
da Te s ljubavlju hvalimo i èastimo.
Amen!

uèiniti dobro, a zatim otiæi bez buke ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
Zahvalu i podrku autoru ovog posta dali su: Žan, Magali, Jopica
klara
Spol: ensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: et 28 svi 2009, 7:08
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Devetnica Duhu Svetomu (II.)
(sv. Alfons Marija Liguori)


Devetnica u slavu Duha Svetoga je meðu svima važnija, jer ona je prva održana od svetih Apostola i Blažene Djevice Marije u blagavaonici posljednje veèere i obdarena je povlasticama i darovima Duha Svetoga, koje nam je sam Isus Krist, po svojoj Muci, zaslužio. To nam je govorio i sam Isus, kada je uèenicima rekao, da nam ne bi mogao poslati Duha Svetoga kad ne bi umro: „Bolje je za vas da ja odem: jer ako ne odem, Branitelj neæe doæi k vama; ako pak odem, poslat æu ga k vama." (Iv 16,7)

Znamo dobro po vjeri, da je Duh Sveti ljubav izmeðu Vjeènoga Oca i Njegova Sina i zbog toga je to dar ljubavi, koji Gospodin daje našim dušama, a koji je najveæi od svih darova i osobito se dopada Duhu Svetome. O tome govori i sv. Pavao u svojoj poslanici: „Ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan!" ( Rim 5,5 )

Prema tome u redu je , da u ovoj devetnici prije svega promatramo velike vrline božanske ljubavi, da dobijemo želju da ju postignemo i da nastojimo pobožnim djelima, osobito molitvom, biti njezini dionici, jer ju je Bog obeæao onome, koji Ga za nju moli: „Otac vaš s neba obdarit æe Duhom Svetim one koji ga zaištu!" ( Lk 11,13 )


PRVI DAN
Ljubav je oganj, koji gori!

U Starom zavjetu Bog je naredio, da na njegovom oltaru neprestano gori oganj: „Neka na žrtveniku trajno gori vatra; neka se ne gasi." ( Lev 6,6 )

Sv. Grgur je rekao, da su Božji oltari naša srca, gdje On hoæe da uvijek gori vatra njegove ljubavi. I zato se Vjeèni Otac nije zadovoljio time što nam je dao Isusa Krista, Sina svoga, da nas po svojoj smrti spasi, veæ nam je htio darovati Duha Svetoga, da stanuje u našim dušama, te da ih uvijek drži zapaljenim ljubavlju. I sam Isus je govorio da je upravo došao na zemlju da zapali naša srca tim svetim ognjem i da ništa drugo ne želi, nego da vidi kako taj oganj gori: „Oganj doðoh baciti na zemlju, i šta hoæu, nego da se zapali!" ( Lk 12,49 )

Ali On, zaboravivši na uvrede i nezahvalnosti primljene od ljudi na zemlji, uzašavši na Nebo posla nam Duha Svetoga.
O, preljubezni Otkupitelju, zar nas Ti uvijek toliko ljubiš; kako u svojim mukama, tako i u svojoj Slavi? I zato se Duh Sveti htio u blagavaonici pojaviti u liku plamenih jezika: „I pokažu im se kao neki ognjeni razdjeljeni jezici, te siðe po jedan na svakoga od njih." ( Dj 2,3 )

Prema tome sveta Crkva nam nalaže moliti:
„Molimo Te, Gospodine, da nas Duh Sveti zapali onim ognjem, koji je gospodin Isus Krist bacio na zemlju i htio da se žestoko rasplamsa." To je bio onaj oganj, koji je zapalio svece te su za Boga èinili velike stvari, ljubili neprijatelje, željeli biti prezirani, lišili se svih zemaljskih dobara i s veseljem su prigrlili muke i smrt. Ljubav ne zna biti lijena i nikada ne kaže: „Dosta je!". Duša, koja ljubi Boga, želi èiniti sve, samo da mu omili i da zadobije njegovu ljubav. Taj oganj se rasplamsava u razmatrajuæoj molitvi: „U meni srce je gorjelo, na samu pomisao buknuo bi oganj." ( Ps 39,4 )

Ako, dakle, želimo gorjeti ljubavlju prema Bogu, obljubimo molitvu; molitva je ona blažena peæ, u kojoj gori ta božanska ljubav.

Bože moj, do sada nisam uèinio ništa za Tebe, koji si tako velike stvari uèinio za mene. Moja te hladnoæa tjera na to, da me odbaciš od sebe! Duše Sveti, zagrij što je hladno, oslobodi me od ove moje hladnoæe i zapali u meni veliku želju da ti omilim. Ja se sada odrièem svake svoje želje i htio bih prije umrijeti, nego li ti se i najmanje zamjeriti.

Ti si se prikazao u liku plamenih jezika, a ja ti prikazujem svoj jezik, da Te više ne vrijeða. O, Bože, Ti si mi jezik dao da Te njime hvalim, a ja sam se njime služio da Te vrijeðam i na to druge navodio. Iz svega srca žalim zbog toga. Po ljubavi Isusa Krista, koji Te je toliko proslavio svojim jezikom, uèini da te i ja odsada poštujem, neprestano Te hvaleæi, zazivajuæi Te èesto u pomoæ i govoreæi o tvojoj dobroti i neizmjernoj ljubavi, koju zaslužuješ. Ljubim Te, moje najveæe dobro, ljubim Te, Bože ljubavi!

O, Marijo, Ti si Zaruènica predragoga Duha Svetoga; isprosi mi Ti ovaj sveti oganj.


Izmoli Litanije Duhu SvetomuDRUGI DAN
Ljubav je svjetlo koje rasvjetljuje!


Jedna od najveæih šteta, koju nam je prouzroèio Adamov grijeh je da nam je potamnio um po strasti, koja zasjenjuje razum. Sirote li duše, kojoj strast zapovjeda! Strast je veo, koprena, koja nam ne dopušta vidjeti istinu. Kako æe bježati pred zlom onaj, koji zlo ne poznaje? Što više rastu naši grijesi, to više raste tmina. No, Duh Sveti, koji se zove Preblaženo svjetlo, jest onaj, koji ne samo da zapaljuje srca da ljube, veæ raspršuje tminu i èini da spoznamo taštinu zemaljskih dobara, cijenu dobara vjeènih, važnost spasa, vrednotu milosti, Božju dobrotu i beskrajnu ljubav, koju zaslužuje, i ljubav neizmjernu, koju ima za nas. „Tjelesni èovjek ne razumije što je od Duha Božjega." ( Kor 2,14 )

Èovjek zaprljan zemaljskim nasladama slabo razumije te istine i zato, nesretnik, ljubi ono što bi morao mrziti, a mrzi ono što bi morao ljubiti.

Sv. Marija Magdalena vapila je: „O, ljubavi nepoznavane, o, ljubavi neljubljene!"
Sv. Terezija je govorila da Boga ne ljube, jer Ga ne poznaju. Zato su sveci od Boga uvijek molili svjetlo: „Pošalji svjetlo, rasvijetli tmine moje! Otvori oèi moje!" Bez svjetla ne možemo izbjeæi propasti, niti možemo naæi Boga.

O, sveti i Božanski Duše, ja vjerujem da si Ti pravi Bog i to isti jedini Bog s Ocem i Sinom. Ja ti se klanjam i priznajem te za darovatelja svega svjetla, kojim si mi dao da spoznam zlo, koje sam uèinio uvrijedivši Te i dužnosti koju imam, da Te ljubim. Hvala ti za sve to i kajem se iz svega srca što sam Te uvrijedio. Zaslužio sam da me ostaviš u mojim tminama, ali vidim da me još nisi ostavio. Duše vjeèni, i nadalje me rasvjetljuj i daj mi da još više spoznam tvoju neizmjernu dobrotu. Udjeli mi jakost da Te od sada ljubim svim srcem svojim. Daj mi milosti da, osim Tebe, ništa drugo ne ljubim. To te molim po zaslugama Isusa Krista.

Ljubim Te, najveæe moje dobro, ljubim Te više nego samoga sebe. Želim biti sav tvoj, primi me i ne dozvoli da se ikada više od tebe rastavim.

O, Marijo Majko Božja, budi mi svojim zagovorom uvijek u pomoæi.Litanije Duhu Svetome izmolitiTREÆI DAN
Ljubav je voda koja zasiæuje!

Ljubav se takoðe zove „živo vrelo": živi vrutak, oganj, ljubav. Naš Otkupitelj je rekao Samarijanki: „A tko bude pio vode koju æu mu ja dati, ne, neæe ožednjeti nikada." ( Iv 4,14 )

Ljubav je voda koja zasiæuje! Tko ljubi Boga svim srcem, ne traži i ne želi ništa više, jer u Bogu nalazi svako dobro. Zato, zadovoljan Bogom , uvijek veselo govori: „Bog moj i sve moje!" Bože moj, Ti si sve moje dobro. Zato se Bog žali na tolike duše koje traže nevoljne i kratkotrajne naslade od stvorova, a ostavljaju Njega, neizmjerno Dobro i Vrelo svakog veselja: „Mene ostaviše, Izvor vode žive, te iskopaše si studence, studence ispucane što vode držati ne mogu." ( Jr 2,13 )

Ali, Bog koji nas ljubi, želi da budemo zadovoljni, vapi i svima navješta: „Ako je tko žedan, neka doðe k meni!" ( Iv 7,37 ) Tko želi biti blažen, neka doðe k meni i ja æu ga uèiniti blaženim i u ovom i u drugom životu: „Neka pije koji vjeruje u mene! Kao što reèe Pismo: "Rijeke æe žive vode poteæi iz njegove utrobe!" ( Iv 7,38 )

Dakle, onaj tko vjeruje i ljubi Isusa Krista bit æe obdaren tolikom milošæu, da æe iz njegova srca, tj. iz volje, koja je kao utroba duše, poteæi mnogo izvora svetih kreposti, koje mu neæe služiti samo da saèuva svoj život, veæ i da dade život drugima. A ta voda je upravo Duh Sveti, ljubav osobna, koju je Isus Krist obeæao poslati s neba nakon svoga uzašašæa: „To reèe o Duhu kojega su imali primiti oni što vjeruju u njega. Tada doista ne bijaše još došao Duh, jer Isus još nije bio proslavljen." ( Iv 7,39 )

Kljuè, koji otvara prolaze te blažene vode, je molitva, kojom postižemo svako dobro uslijed obeæanja: tražite i dobit æete! Mi smo slijepi, siromašni i slabi, ali molitva nam daje svjetlo, jakost i obilate milosti. S molitvom se sve postiže. Tko moli, prima što god želi! Bog nam daje svoje milosti, ali hoæe da ga za njih molimo.

Gospodine, daj mi tu vodu! Isuse moj, molim Te sa Samarijankom, daj mi tu vodu tvoje ljubavi, neka uèini da zaboravim na zemaljsko, i da živim jedino za Tebe, koji si neizmjerno ljubezni. Natopi što je suho! Duša moja je suha zemlja, koja ne raða ništa osim grmlja i trnja; Ti joj udahni milost, da urodi plodom slave za tebe, prije negoli otiðe s ovoga svijeta.

O, Izvore žive vode, o najveæe dobro, koliko puta sam te ostavio zbog blata ove zemlje, koje me udaljilo od tvoje ljubavi! O, da sam umro, a da te nisam uvrijedio! Od sada neæu ništa tražiti, osim tebe, Bože moj! Budi mi u pomoæi i daj mi da ti budem vjeran.

Marijo, nado moja, drži me uvijek pod svojim plaštem.Litanije Duhu Svetomu izmoliti
ÈETVRTI DAN
Ljubav je rosa koja oploðuje!


Upravo tako hoæe sveta Crkva da molimo: izljev Duha Svetoga neka oèisti naša srca i oplodi nutarnjim škropljenjem svoje rose. Ljubav oploðuje svoje želje, svete odluke i sveta djela duša; to je cvijet i plod Duha Svetoga. Ljubav se naziva rosa, jer ublažuju zlih požuda i napasti. Zbog toga se Duh Sveti naziva „lahorom u vruæini". Ta rosa silazi u naša srca za vrijeme molitve. Dovoljno je nekoliko minuta moliti, da se utiša svaka strast mržnje ili neuredne ljubavi, ma kako ona žestoka bila.

„Uveo me u odaje vina i pokrio me zastavom ljubavi." ( Pj 2,4 ) Sveto razmišljanje je upravo ta odaja u kojoj se ureðuje ljubav, koja ljubi bližnjega kao sama sebe, a Boga iznad svega. Tko ljubi Boga, ljubi molitvu, a tko ne ljubi molitvu, nemoguæe je pobjediti strasti.

O, Sveti i Božanski Duše, neæu više živjeti sebi; dane života, koji mi još preostaju, želim provesti ljubeæi tebe i nastojeæi ti omiljeti. Zato te molim, da mi udijeliš dar molitve. Doði u moje srce i nauèi me pravilno moliti. Daj mi jakost, da ne zapustim zbog nemara molitvu u vrijeme duhovne suše, i daj mi milost da uvijek molim i to one molitve koje su tvome Srcu najmilije. Ja sam se po svojim grijesima veæ bio izgubio, ali vidim da me Ti želiš spasiti i posvetiti tolikom nježnom ljubavlju, koju mi iskazuješ. I ja želim biti svet, da ti omilim i da sve više ljubim tvoju neizmjernu dobrotu. Ljubim Te, moje najveæe dobro, moje sve, i jer Te ljubim, sav se tebi predajem.

O, Marijo, nado moja, štiti me i brani.Litanije Duhu Svetomu izmolitiPETI DAN
Ljubav je mirovanje koje okrepljuje!


Ljubav se naziva „umornima odmore" i „žalosnima utjeha"! Ljubav je mirovanje koje okrepljuje, jer glavni zadatak ljubavi je sjediniti volju ljubitelja sa Voljom ljubljenoga. Duši, koja ljubi Boga, u svakoj kušnji koju podnosi, u svakoj boli koju trpi, u svakom gubitku što joj se dogodi, dovoljno je protumaèiti, kako je to volja Ljubljenoga. Samo u rijeèi: „I mir Božji, koji je iznad svakog razuma, èuvat æe srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu." ( Fil 4,7 )

Sv. Marija Magdalena Pacijska kada bi samo èula rijeè „Volja Božja", osjetila je da se napunja radošæu.

U ovom životu svatko treba nositi svoj križ. Sv. Terezija je rekla, da je križ težak samo za onoga koji ga vuèe, a ne za onoga koji ga zagrli. Tako Gospodin zna dobro raniti i izlijeèiti:"On ranjava, ali i ranu povija, udara, i svojom zacjeljuje rukom." ( Job 5,18 )

Svojom slatkom pomašæu, Duh Dveti èini slatkima sve naše rane i muke. Da, Gospodine, jer se tebi tako svidjelo. U svim nezgodama, koje nam se dogode, moramo govoriti: „Neka bude tako, Gospodine, jer se tako tebi svidjelo!" A kad nas uhvati strah pred vremenitim zlom, koje nam se može dogoditi, recimo:"Uèini Ti, moj Bože, što god želiš; sve veæ sada prihvatam." I zato je vrlo dobro, kako je sv. Terezija èinila, da se preko dana èesto prikažemo Bogu.

Ah, moj Bože, koliko sam se puta, da uèinim svoju volju, suprostavio tvojoj Volji i prezreo je? Kajem se zbog toga više nego zbog ièega drugoga. Gospodine, od sada æu Te ljubiti svim srcem svojim. Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša! Reci mi što želiš od mene i ja æu sve uèiniti. Tvoja Volja bit æe uvijek jedina moja želja, jedina moja ljubav.
O, Duše Sveti, pomozi mojoj slabosti! Ti si sama dobrota. Kako mogu ljubiti išta drugo, osim tebe? Svojom nježnom ljubavi, prigrli k sebi sve moje osjeæaje. Ostavljam sve, kako bi se samo tebi predao. Primi me i pomaži me.

O, Majko moja, Marijo, u tebe se uzdam!Litanije Duhu Svetomu izmolitiŠESTI DAN
Ljubav je krepost koja daje jakost!


„Jer ljubav je jaka kao smrt!" ( pj 8,6 )
Kao što nema snage koja bi se mogla oduprijeti smrti, tako za dušu koja ljubi, nema teškoæe koju ljubav ne bi prevladala. Kada se radi o tome, da se omili ljubljenomu, ljubav prevladava sve: gubitak, prezire, muke. Ništa nije tako teško, da oganj ljubavi ne bi mogao to prevladati. To je najsigurniji znak, po kojem se raspoznaje da li je duša, koja istinski ljubi Boga, vjerna u ljubavi - kako u sreæi tako i u protivštinama.

Sv. Franjo Saleški je govorio da je Bog tako blag kad nas tješi, kao što je blag kad nas bièuje, jer sve èini iz ljubavi. Što nas u ovome životu više bièuje, to nas više ljubi.

Sv. Ivan Krizostom je sretnijim smatrao sv. Pavla u okovima, nego kad je bio uznesen u treæe Nebo. Zato su se sveti muèenici usred muka veselili i zahvaljivali Gospodinu za milost što im je dao da trpe za Njegovu ljubav.
A drugi su sveci, kad nije bilo okrutnika da ih muèe, postali sami svoji okrutnici, nameæuæi si razne pokore, samo da omile Bogu. Sv. Augustin je rekao, da se ne muèi onaj koji ljubi, ali ako se i muèi, ta mu je muka draga. U onom što se ljubi, ako se i trpi, sama se muka ljubi.

O, Bože duše moje, kažem da te ljubim, a što onda èinim za tvoju ljubav? Ništa! To je, dakle, znak da Te ljubim ili da Te premalo ljubim. Isuse moj, pošalji Duha Svetoga, da doðe i udijeli mi jakost, da trpim za tvoju ljubav i da uèinim nešto za Tebe, prije nego što me stigne smrt. Ne dopusti da umrem, ljubljeni moj Otkupitelju, ovako hladan i nezahvalan, kao što sam do sada bio! Daj mi snage da, nakon tolikih grijehakojima sam zaslužio Pakao, ljubim trpljenje. Moj Bože, Dobroto i Ljubavi, želiš stanovati u mojoj duši, iz koje sam te toliko puta istjerao; doði, stanuj, posjeduj je i svu je uèini svojom.

Ja Te ljubim, Gospodine moj, a ako te ljubim, Ti si veæ samnom. Umnoži plamenove, umnoži vezove, da ne želim, ne tražim, ne ljubim ništa drugo osim tebe, i da tako sputan nikada se ne rastavim od tvoje ljubavi. Isuse moj, ja želim biti sav tvoj!

O, Kraljice i Odvjetnice moja, Marijo, isprosi mi ljubav i ustrajnost.Litanije Duhu Svetomu izmoliti
SEDMI DAN
Ljubav èini, da Bog stanuje u duši!


Duh Sveti zove se gost duše. To je ono veliko obeæanje, što je Isus krist dao, onome koji Ga ljubi, kada je rekao:"Ako me ljubite, zapovjedi æete moje èuvati. I ja æu moliti Oca i On æe vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek." ( Iv 14, 15-16 ) Zato Duh Sveti ne ostavlja nikada duše, ako ga ona ne istjera. On ne ostavlja, ako nije ostavljen.

Bog prebiva u duši koja Ga ljubi; ali rekao je da nije zadovoljan, ako Ga ne ljubimo svim srcem. Sv. Augustin piše, da rimski senat nije htio Isusa staviti meðu bogove govoreæi, da je On oholi Bog, jer hoæe da se njemu jedinome klanjamo. A tako i je: On neæe drugoga u onom srcu koje Ga ljubi, hoæe biti sam i sam da u njemu stanuje, sam da bude ljubljen, i kada vidi da nije sam, jedini koji je ljubljen, ljubomoran je. Sv. Jakov piše:"Mislite li da uzalud pismo veli:´Ljubomorno èezne za duhom što ga je nastanio u nama´?" ( 4,5 )

Jednom rijeèju, kako kaže sv. Jeronim, Isus je ljubomoran. Zato Zaruènik nebeski hvali onu dušu, koja poput grlice živi samotna i sakrivena od svijeta, jer neæe da svijet ima dio one ljubavi, koju On želi za sebe. Zato i hvali svoju zaruènicu, zovuæ je vrtom zatvorenim: „Ti si vrt zatvoren, sestro moja, nevjesto, vrt zatvoren i zdenac zapeèaæen." ( Pj 4,12 ) Vrt je zatvoren za svaku ljubav zemaljsku. Zar možda ne zaslužuje isus svu našu ljubav? Sve je tebi dao, ništa si nije zadržao, veli sv. Krizostom. On ti je dao svu svoju Krv i život, ne preostaje mu ništa više, što bi ti još mogao dati.

Moj Bože, vidim da hoæeš da budem sav tvoj. Ja sam Te toliko puta izgnao iz svoje duše, a ti se nbisi ustezao, da se opet povratiš i sa mnom sjediniš. Uzmi me svega sada u posjed. Sad se sav tebi dajem, primi me, isuse moj, i ne dopusti da i èasa živim bez tvoje ljubavi. Ti tražiš mene, a ja ne tražim drugoga osim Tebe. Ti ljubiš mene, a ja ljubim Tebe. Buduæi da me ljubiš, sveži me s tobom, da od tebe više ne otiðem.

Kraljice neba, u Tebe se uzdam!Litanije duhu Svetomu izmoliti
OSMI DAN
Ljubav je vez koji spaja!

Kao što je Duh Sveti, koji je ljubav nestvorena, vez nerazrješivi, koji spaja Oca sa Rijeèju vjeènom, tako je On taj koji sjedinjuje dušu s Bogom.

Sv. Augustin je rekao, da je ljubav krepost, koja nas veže s Bogom. Zato je, pun radosti, sv. Lovrinac Justinijanski zavapio: „Tvoj vez, o ljubavi, ima toliku snagu, da je mogao svezati Boga i spojiti Ga sa našim dušama!"

O, ljubavi, koliko je velik tvoj vez, kojim se Bog mogao svezati? Vezovi svjetovni, vezovi su smrtni, ali vezovi Božji, vezovi su života i spasa. Tako je, jer vezovi Božji, pomoæi ljubavi, spajaju nas s Bogom, koji je pravi i jedini naš život.

Prije dolaska Isusa Krista, ljudi su bježali pred Bogom, jer priljubljeni uz zemlju ustruèavali su se sjediniti s svojim Stvoriteljem. No, Gospodin ih je tim vezovima ljubavi pritezao k sebi. Ti vezovi su dobroèinstva, svjetlo, poziv k ljubavi Njegovoj, obeæanja Neba, a iznad svega je bio dar, koji nam je dao Isus Krist Žrtvom na križu i Presvetim Oltarskim Sakramentom i darom Duha Svetoga. Zato je prorok zavapio:"Skini okov sa svoga vrata, izgnana kæeri sionska." ( Iz 52,2 )

O, dušo, ti si stvorena za Nebo, razriješi se vezova zemaljskih i spoji se vezom svete ljubavi sa Bogom. Imajte ljubav, jer ona je vez savršenosti. Ljubav je vez, koji u sebi spaja sve kreposti i èini dušu savršenom. Sv. Augustin je rekao:"Ljubi i èini što hoæeš! Ljubi Boga i èini što hoæeš jer tko ljubi Boga, nastoji izbjeæi sve što se ne mili Ljubljenomu, i gleda da mu u svemu udovolji."

Dragi moj Isuse, previše si me obvezao, da Te ljubim, previše te je stajalo, dok si sebi pribavio ljubav moju, previše bi bio nezahvalan, kada bih Te malo ljubio ili kada bih dijelio srce svoje izmeðu stvorova i Tebe, nakon što si mi dao Krv i život. Ja se želim odreæi svega i sva svoja osjetila staviti u Tebe. Ali ja sam preslab da izvršim tu svoju želju; Ti, koji mi je daješ, daj mi jakosti da je i izvršim.

Rani, ljubljeni moj Isuse, slatkom strelicom svoje ljubavi moje nevoljno srce, da iznemognem od želje za tobom, da uvijek samo Tebe tražim, da za tobom jedinim èeznem i Tebe uvijek naðem. Isuse moj, Tebe jedinoga hoæu, i ništa više. Daj da to ponavljam cijeloga života, a posebno na smrtnom èasu: samo tebe hoæu, i ništa više!

O, Marijo, Majko moja, uèini da od sada ništa drugo ne želim, osim Boga!


Litanije Duhu Svetomu izmoliti
DEVETI DAN
Ljubav je blago svakoga dobra!

Ljubav je ono blago, za koje Evanðelje govori, da treba ostaviti sve da bi se postiglo, jer ljubav nas èini dionicima prijateljstva Božijega! Sv. Augustin je rekao:"Zašto, èovjeèe, tražiš dobra? Traži jedino Dobro, u kojem su sva dobra!" No, Boga ne možemo naæi, dok ne ostavimo zemaljske stvari. Sv. Terezija piše:"Odijeli srce od stvorova i naæi æeš Boga. Tko naðe Boga, nalazi što traži."

„Sva radost tvoja neka bude Jahve: On æe ispuniti želje tvoga srca!" ( Ps 37,4 ) Srce èovjeèje neprestano traži dobra, koja ga mogu usreæiti. Ali, ako ih ide tražiti u stvorovima, koliko god da ih primi, nikada neæe biti zadovoljan; ali, ako neæe drugo nego Boga, Bog æe zadovoljiti svim njegovim željama. Tko je na ovoj zemlji sretniji od svetih? A, zašto? Zato jer oni hoæe i traže jedino Boga!

Neki je vladar išao u lov, pa u šumi susretne pustinjaka i upita ga što radi u pustinji? No, pustinjak upita vladara što on tu radi. Vladar mu odgovori:"Idem u lov na divljaè." „Pustinjak na to odgovori:"A ja idem u lov na Boga!"

Sv. Klementu neki je okrutnik nudio zlato i drago kamenje, ako se odrekne Isusa Krista, no svetac uzdahne i zavapi:"Boga se zamjenjuje za malo blata!" Blago onome ko zna raspoznati ovo blago Božanske ljubavi i teži da ga postigne. Tko ga postigne, sam æe se lišiti svega, da osim Boga, drugo ništa nema. Sv. Franjo saleški je rekao:"Kada u kuæi izbije požar, sve stvari se bacaju kroz prozor."

Otac Pavao Segner mlaði, veliki sluga Božji, znao je reæi, da je ljubav kradljivac, koji nas lišava svih zemaljskih osjeæaja, tako da govorimo: Što drugo da želim osim Tebe, Gospodine Bože moj?

Bože moj, ja do sada nisam tražio Tebe, veæ sebe i svoje zadovoljstvo, a time sam okretao leða tebi, najveæemu Dobru. Ali me tješi što prorok Jeremija govori, da je Gospodin dobar duši, koja Ga traži. Ljubljeni moj Gospodine, poznajem zlo, što sam ga uèinio, ostavivši Tebe, i zbog toga žalim iz svega srca. Poznajem neizmjerno blago, a to si Ti. Neæu zlorabiti to svjetlo: ja ostavljam sve i izabirem tebe za jedinu svoju ljubav.

Moj Bože, moja ljubavi, sve moje, ja Te ljubim, Tebe želim, za tobom èeznem! Doði, Duše Sveti, i svojim ognjem uništi u meni svaki osjeæaj, koji nije za Tebe! Uèini da ja budem sav tvoj, da sve prevladam, da ti omilim.

O, Odvjetnice i Majko moja, marijo, pomozi mi svojim zagovorom!Litanije Duhu Svetomu izmoliti
DESETI DAN*

*Ako netko ovu devetnicu zapoène na samo Spasovo, onda je potrebno još i razmišljanje za deseti dan, koje se stoga tu stavlja. Samo se po sebi razumije, da se ova devetnica u èast Duhu Svetome može obaviti uvijek kada se želi isprositi kakva milost!

Što više èovjek ljubi Boga, postaje svetiji! Sv. Franjo Borgija je govorio, da je molitva ono što u srce èovjeèije uvodi ljubav Božju; a mrtvljenje je ono što sa srca skida zemlju, da ga uèini sposobnim primiti oganj ljubavi. Što više zemlje ima u srcu, to manje ima mjesta za svetu ljubav. Zato su sveci nastojali što više mrtviti samoljublje i svoje osjeæaje. Svetih ima malo, ali treba živjet sa malo njih, ako se hoæe sa nekolicinom spasiti. Sv. Ivan Klimaèki piše: „Živi sa nekolicinom, ako hoæeš da sa nekolicinom kraljuješ."

Sv. Bernardo kaže: „Savršeno ne može biti, nego samo izvanredno. Tko želi savršeno živjeti, treba živjeti izvanredno. „Prije svega, trebamo imati želju da se posvetimo. Osim želje, trebamo i donijeti odluku. Neki uvijek žele, ali nikako da prijeðu na djela.

Sv. Terezija je govorila, da se tih neodluènih duša ðavao ne boji; a nasuprot njima, Bog je prijatelj odvažnih duša. Ðavao želi prikazati kao oholost misao raditi puno za Boga. Bila bi oholost, kada bismo se pouzdavali to èiniti oslanjaju æi se na vlastite sile. No, nije oholost odluèiti se postati svet uzdajuæi se u Boga i govoreæi: Sve mogu u onome, koji me jaèa! Treba se ohrabriti, odluèiti i zapoèeti. Molitva sve može. Ono što mi ne možemo po svojim silama, moæi æemo s pomoæu Božjom, koji je obeæao, da æe nam dati što god od njega zamolimo."Što god hoæete, ištite i bit æe vam." ( Iv 15,7 )

Dragi moj Otkupitelju, Ti želiš moju ljubav i zapovjedaš mi, da Te ljubim. Ne, Bože moj, reæi æu ti, oslanjajuæi se na Milosrðe tvoje, ne plaše me moji poèinjeni grijesi, jer njih sada mrzim više nego ikoje drugo zlo, i znam da Ti zaboravlješ na uvrede one duše, koja se kaje i koja te ljubi. Buduæi da sam Te više od drugih uvrijedio, želim Te, s tvojom pomoæi, ljubiti više od drugih.

Gospodine moj, Ti hoæeš da budem svet, i ja hoæu biti svet, da ti omilim. Ljubim Te, Dobroto neizmjerna! Sav se predajem tebi. Ti si jedino moje dobro, jedina moja ljubav. Primi me, ljubavi moja, i uèini, da budem sav tvoj, i ne zvoli da te ikada više uvrijedim. Daj da se sav za tebe istrošim, kao što si se Ti sav istrošio za mene.

O, Marijo, Zaruènice, koja najviše ljubiš Duha Svetoga, isprosi mi ljubav i vjernost!Litanije Duhu Svetome izmoliti

uèiniti dobro, a zatim otiæi bez buke ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
Zahvalu i podrku autoru ovog posta dali su: Magali
enkidu
Spol: muko
Postovi: 36
PostanoPostano: et 28 svi 2009, 17:29
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Very Happy NEDJELJA PEDESETNICE – DUHOVI


Proèelna pjesma današnjeg misnog slavlja glasi: ''Duh Gospodnji ispunja svemir, i sve što on drži ima dar govora. Aleluja.''

To je onaj Duh koji je u poèetku lebdio nad vodama (Post 1, 1-2). To je životvorni i živodajni Duh, jer on je sam Život. Tako Duh Božji nije iskljuèivo vezan uz jednu zajednicu, kulturu ili religiju. On je svuda, pripada svima, sve nadahnjuje, sve oživotvoruje i sve vodi. Iskru njegove prisutnosti naziremo u svemu dobromu i plemenitom što je èovjek napravio ili u što je vjerovao. Veliki, sveti i pravedni ljudi, koji su bili ili jesu pripadnici drugih religija, bili su, na svoj naèin, voðeni Svetim Duhom. Konaèno, on je vodio i doveo èovjeèanstvo do punine Objave po Isusu Kristu, Sinu Božjemu, koji nam je na današnji dan poslao svoga Duha. Taj je Duh doslovce natjerao uèenike da iz anonimnosti iskoraèe u javnost. Oslobodio ih je straha. Nadahnuo im što æe govoriti. Otvorio je srca onih koji æe ih slušati i poslušati; i tako je roðena Crkva.
Stoga mi danas klièemo: Sretan ti roðendan Crkvo! Danas je duhovni roðendan i svakoga od nas, kako veli sv. Pavao: ''Hramovi ste Duha Svetoga!''
Sama pomisao da Duh Božji prebiva u nama trebala bi izazvati u nama osjeæaj strahopoštovanja. Jer, život po Duhu nije tek neka euforija. On od nas traži samozataju. Ako želim biti duhovan ponekad se trebam suprotstaviti samome sebi – svojim zlim sklonostima.
Vrhunac svekolike Pavlove teologije zasigurno je zgusnut u osmom poglavlju poslanice Rimljanima u kojem Pavao tumaèi kako Duh Sveti donosi slobodu, snagu i slavu.
''Oni koji žive po tijelu teže za tjelesnim stvarima, dok oni koji žive po Duhu teže za onim što je duhovno. Težnja tijela jest smrt, a težnja Duha život i mir. Zato je težnja tijela neprijateljstvo prema Bogu jer se ne pokorava Božjem zakonu, niti to može. Oni koji su u tijelu ne mogu ugoditi Bogu. Ali vi niste u tijelu, veæ u Duhu, ako zbilja Duh Božji prebiva u vama.'' (Rim 8, 5-Cool
Život po tijelu je nemoguænost uzdignuti pogled prema Stvoritelju. To je oboren pogled prema dolje, prema zemlji, prema sebi. Takvi æe sva otkriæa na podruèju znanosti, kulture i svekolikog napredka pripisati iskljuèivo èovjeku. Dok oni koji žive po Duhu dobro znaju da èovjek sam po sebi ništa novo nije kadar stvoriti jer sam Bog otkriva u nama svoja èudesna djela koja stvara, dok je èovjek sustvaratelj.
Duh Sveti je Život. (Rim 8,11). On daje život, obnavlja život. U psalmu 103 (104) klièemo: ''Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!'' Život bez Duha vodi u smrt. Nije ni èudno da se današnja zapadna civilizacija bez Boga pretvara u civilizaciju smrti. Izumiranje zbog sebiènosti. Jedno dijete, u kojemu roditelji vide centar svijeta, odgaja se u egocentrièno biæe. Želja da se pod svaku cijenu što više produlji život, taj se pretvara u vegetiranje bez nade, jer to je tunel bez izlaza i svjetla, pa je za takve eutanazija jedino smisleno rješenje. Gomilanje bogatstva bez mjere i moralnih mjerila zapravo je bijeg pred crnom rupom besmisla, jednako kao i uzimanje raznih opijata veæ kod mladih ljudi, koji su još zapravo djeca. Seksualna razuzdanost do najodvratnijih preverzija ne samo da uživa slobodu, veæ se postavlja i na pozornice s pretenzijom da zamjeni umjetnost koja se proglašava mrtvom, jer je ona uz vjeru jedino kadra dotaknuti i posredovati tajnu protkanu Božjim Duhom.

U takvom svijetu kršæanin može opstati kao navjestitelj života i nade samo uz pomoæ Duha Svetoga. Život po Duhu èini nas vjerodostojnim, izvornim i svježim. Oni koji su poslušni Duhu, po njima sam Bog progovara, jer mi – u Duhu Svetomu primamo ''moè'' (Iv. 1, 13 – 14), a to je unutarnje osposobljenje po kojemu se ''djeca Božja zovemo i jesmo'' (1 Iv. 3,1). Ako pak djeca onda i baštinici zajedništva s Bogom kroz svu vjeènost.
Konaèno Duh Sveti je Duh istine i u njemu æe nam zasjati sva istina od postanka svijeta. On æe oživjeti memoriju Crkve, a samu Crkvu oèistiti svojim svetim ognjem od grješnosti. Pravednici æe tada zasjati poput zvijezda na nebu.
Stoga otvorimo vrata svoga srca da uniðe Kralj slave, pa da klièemo od radosti jer: ''Ljubav je Božja razlivena u srcima našim. Amen! Aleljuja.
Sretan ti roðendan Crkvo.


Molitva vjernika

Pomolimo se Bogu Ocu koji nam po Kristu neprestano daje svoga Duha koji mijenja lice zemlje i ljude okuplja u zajedništvo istine, pravednosti i mira.

1. Za papu našega Benedikta, biskupe i sveæenike da njihove odluke i pothvati budu voðeni ljubavlju i zalaganjem za cijelu Crkvu. – Molimo te.
2. Za sve koji vjeruju u Krista, da znaju osjetiti i prepoznati poticaje Duha Svetoga u svom svagdašnjem životu. – Molimo te.
3. Za one koji su ove godine primili ili æe primiti sakramenat sv. Potvrde: da svojim životom svjedoèe spremost živjeti prema poticajima Duha. – Molimo te.
4. Za ljude s kojima živimo, radimo ili se susreæemo: da ih obdariš svojim Duhom i vodiš na životnom putu. – Molimo te.
5. Za sve narode svijeta: da uz pomoæ Duha izgraðuju društvo pravednosti, mira i slobode. – Molimo te.
6. Za našu zajednicu: da raste u prihvaæanju, zbližavanju, zajedništvu i ljubavi. – Molimo te.
7. Za naše pokojne: da ih po svome Duhu pozoveš na vjeènu radost u zajedništvu svetih. – Molimo te.

Gospodine, ti si na današnji dan ispunio obeæanje dano po Sinu i apostole obdario Duhom Svetim osposobivši ih za djelo svjedoèenja sve do kraja zemlje. Primi ove naše molitve i pomozi nam osluškivati poticaje istoga Duha èuvajuæi nas od nemara za njegova nadahnuæa. To te molimo po Kristu Gospodinu našem.

Ova duhovska propovijed nalazi se na blogu ''Angelusove propovijedi'' za sve nedjelje i blagdane u godini.
Korisniki profilPoalji privatnu poruku [Vrh]
Zahvalu i podrku autoru ovog posta dali su: Magali
klara
Spol: ensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: pon 01 lip 2009, 12:15
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Gospodine Isuse Kriste, Sine Oèev, cilju i pute za sve nas ljude.
Uzvišen nad sva nebesa, sjedeæi s desnu Ocu,
izlio si na nas obeæanog Duha da po svome Duhu ostaneš s nama,
sve dane do svršetka i da po njemu nastaviš u nama svoj život i umiranje
na slavu Oèevu i nama na spasenje.

Gospodine, pogledaj duhove koji navaljuju na nas i daj nam dar njihova razlikovanja.

Daj nam spoznaju, prikladnu za svagdašnjicu naše èežnje za tobom;
spoznaju da je duh spokoja, mira i pouzdanja, slobode i jednostavne jasnoæe -- tvoj Duh,
a sav duh nemira i straha, uskoæe i olovne potištenosti
u najbolju ruku vlastiti naš duh ili pak zloduh iz tamnih dubina.

Daj nam Duha svoje utjehe.
Gospodine, znamo da trebamo, moramo i možemo biti tebi vjerni i u žalosti, suhoæi i duhovnoj nemoæi.
No ipak te smijemo zamoliti za Duha utjehe i snage, radosti i pouzdanja, rasta u vjeri, nadi i ljubavi,
za Duha velikodušnog služenja na slavu tvoga Oca, za duh spokoja i mira.
Izagnaj iz našega srca duhovnu žalost, tamu, smuæenost, sklonost prema niskim i ze­maljskim stvarima,
nepovjerenje i beznaðe, mlakost, žalost i osjeæaj napuštenosti, razdora i moru da smo daleko od tebe.

No, ako ti se svidi da nas vodiš i takvim putovima, onda nam, molimo te,
u takvim èasovima i danima ostavi barem svoga svetog Duha vjernosti, postojanosti i ustrajnosti
da bismo slijepim povje­renjem nastavili put, saèuvali pravac,
ostali vjerni odlukama što ih donesosmo nekoæ kad nam je svi­jetlilo tvoje svjetlo i tvoja radost širila lice.

Da, u toj napuštenosti daj nam radije duha odluène navale, prkosnog "baš sada!"
u molitvi, samonadzoru i pokori.
Daj nam tada bezuvjetno pouzdanje da nas i u tim èasovima napuštenosti nije ostavila tvoja milost,
da si i neosjeæan upravo s nama kao pobjedna snaga u našoj slabosti.

Daj nam Duha vjernog spomena na tvoje prošle ljubazne pohode,
i duha išèekivanja osjetnih dokaza tvoje ljubavi, koji æe se ponoviti.
Daj da u takvim èasovima svoje žalosti priznamo svoju grešnost i bijedu,
ponizno iskusimo svoju slabost i najzad priznamo da si jedino ti
pouzdan izvor svakog dobra i sve nebeske utjehe.
Kad nas pohodi tvoja utjeha, poprati je duhom poniznosti i spremnosti da ti i neutješni služimo.

Daj nam uvijek duha hrabrosti i smione odluènosti da spoznamo kušnje i napasti,
da s njima ne raspravljamo i ne sklapamo nikakve nagodbe,
nego da jasno reknemo ne, jer je to najjednostavnija borbena taktika.

Daj nam poniznost i da u crnim danima pitamo za savjet, bez naopake brbljavosti i samodopadnosti,
ali i bez glupa ponosa koji nam nalaže da svemu sami izaðemo na kraj.

Daj nam duha nebeske mudrosti da bismo upoznali
zaista osjetljiva mjesta svoga karaktera i svoga života,
te najbudnije ondje bdjeli i borili se gdje smo na­ranjiviji.

Jednom rijeèju: daj nam, Gospodine, svoga Duha, plodove Duha,
koji su - kako veli Apostol: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, skromnost, uzdržljivost (Gal 5,22).

Imamo li pak ovoga Duha, nismo više sluge Zakona, nego slobodna djeca Božja.
Tada Duh zove u nama: Abba, Oèe dragi. On se tada zauzima za nas neizrecivim uzdasima.
On je tada pomazanje, opeèaæenje i zalog vjeènoga života.
Tada je on izvor vjeène vode koja navire iz srca i uvire u vjeèni život romoneæi: hajde doma, k Ocu!

O Isuse, pošalji nam Duha! Svoj duhovski dar, daj sve više i više.
Uèini bistrim oko našeg duha i duhovni osjet tankoæutnim,
da bismo mogli razlikovati tvoj Duh od svih drugih duhova.
Daj nam svoga Duha, pa da i za nas vrijedi:
"Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u nama,
Onaj æe oživiti i vaša smrtna tijela po svome Duhu koji prebiva u vama" (Rim 8,11).

Gospodi­ne, neka uvijek budu Duhovi.
Daj da i u nama budu Duhovi. Sada i u vijeke.
Amen.


Karl Rahner

uèiniti dobro, a zatim otiæi bez buke ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
klara
Spol: ensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: uto 02 lip 2009, 13:35
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Molitve Duhu Svetomu za svaki dan

***


O, božanska Ljubavi, sveta zajednico Svemoænog Oca i Preblaženog Sina,
svemoæna pomoæi, Duše Sveti, predobri Tješitelju žalosnih!
Izlij se svojom jakom silom u dno srca moga, prebivaj u njemu
i razveseli sve tamne kutove te zapuštene kuæe trakom svoga sjajnoga svjetla,
pohodi me i oplodi obilnom rosom svojih milosti tvrdu zemlju duše moje,
koja odavno potpuno suha gine i vene.
Rani strelicom svoje ljubavi moju nutrinu,
užeži i pronikni spasonosnim plamenim duh moj,
rasvijetli me ognjem svete revnosti i sažeži sve što je neèisto,
a što se tako èvrsto drži duše mi i tijela!
Napoji me rijekom svojih slasti, da više ne poðem za otrovnom slašæu ovoga svijeta.
Sudi mi, Gospodine, i odvoji me od naroda nesvetoga,
uèi me vršiti tvoju Volju, jer Ti si Bog moj!
Vjerujem da Ti svakoga, u kome stanuješ, èiniš hramom Oca I Sina.
Blago onome, tko te za gosta primi, jer æe se, po tebi,
u njemu nastaniti i Otac i Sin.
Doði, predobri Tješitelju žalosne duše, Zaštitnièe i Pomoænièe u sreæi i nesreæi!
Doði, Štite slabih, Pomoænièe palih!
Doði, Uèitelju poniznih, Uništitelju oholih!
Doði, preljubezni Oèe sirotih, Okrepitelju bolesnih, Zvijezdo morska onih, koji plove na moru,
luko spasa, jedini ukrase svih živih i jedini spase svih umiruæih!
Doði Duše Sveti, smiluj mi se i promjeni me po svojoj volji.
Udostoj se k meni doæi, da ti moja poniznost prema tvojoj velièini,
moja slaboæa prema tvojoj jakosti, prema punini tvoga Milosrða, omili.
Po Isusu Kristu, mojem Spasitelju, koji s Ocem, u tvojem jedinstvu,
živi kraljuje u sve vijeke vjekova. Amen.

(sv. Augustin)

***


Duhu Svetomu za pobožnost Njegovoj Zaruènici
( sv. Ljudevit Marija Gringnion Montfortski)


O, Duše Sveti, udjeli mi sve ove milosti
i zasadi, zalijevaj i uzgajaj u duši mojoj ljubeznu Mariju,
to pravo Drvo života, da raste, cvjeta i donese obilne plodove života.
O, Duše Sveti, udijeli mi veliku pobožnost i veliku naklonost prema Mariji,
svojoj božanskoj Zaruènici,
daj da naðem veliku pomoæ u njezinom majèinskom krilu
i neprestano utoèište u njezinom milosrðu,
da u njoj, na naravan naèin, oblikuješ u meni Isusa Krista,
velikog i moænog, sve do punine njegove savršene dobi.
Amen.

***


Molitva Duhu Svetomu da po Mariji, svojoj zaruènici, oblikuje Božje sinove
( sv. Ljudevit Marija Gringnion Montfortski)


Duše Sveti, spomeni se da proizvedeš i uoblièiš sinove Božje
sa svojom božanskom i vjernom zaruènicom Marijom.
Ti s s njome i u njoj uoblièio glavu izabranih;
Ti moraš s njome i u njoj uoblièiti i udove.
Od tebe ne proizlazi ni jedna božanska osoba u Bogu,
ali zato Ti sam uoblièuješ sve božanske osobe izvan Boga,
i svi sveti koji su bili i koji æe biti do kraja svijeta bit æe djelo
tvoje Ljubavi, koja se ujedinjuje s Marijom.
Spomeni se svoje zajednice.
To je tvoja zajednica, stvorena tvojom Milošæu;
ako èovjek na nju prvi stavi ruku, neæe ništa postiæi;
ako što svojega stavi s tvojim, pokvarit æe sve, srušit æe sve.
Svoje se zajednice spomeni: to je tvoje djelo, veliki Bože;
Ti ga ostvari, jer je ono posve božansko:
od svih strana svoje vladavine skupi, pozovi, saberi svoje izabranike,
da podigneš èetu protiv svojih neprijatelja.
Amen.

***


Duše Sveti, daj mi nutarnji pogled!

Doði u moj život, Duše Sveti, Duše mudrosti,
i daj mi nutarnji pogled, da vidim i èujem,
da se ne navežem na materijalni svijet,
nego da uvijek težim za duhovnim stvarima.
Doði u mene, Duše Sveti, Duše ljubavi, ispuni moje srce ljubavlju,
Doði u mene, Duše Sveti, Duše istine,
i daj mi, da doðem do spoznanja istine u svoj njenoj punini.
Doði u mene, Duše Sveti, izvore žive vode za život vjeèni,
daj mi milost, da gledam Oèevo lice u životu i radosti bez kraja.
Amen.

(sv. Augustin)


***


Duše Sveti, preori zemlju moga srca!

O, moæni Duše, ulij u moju dušu rosu svoje blagosti,
preplavi je puninom svoje milosti.
Preori tvrdu zemlju moga srca, da mogu prihvatiti Rijeè i donijeti plod.
Samo po tvojoj beskrajnoj mudrosti svi darovi cvatu i sazrijevaju u nama.
Ispruži svoju desnicu nada mnom i ojaèaj me
po milosti svoga velikoga milosrða.
Rasprši maglu zablude i tamu grijeha iz moje duše,
da mogu odvojiti svoj duh i srce od zemaljskih stvari
i podiæi ih prema Nebu.
Amen.

(sv. Grgur iz Nareka)


***


Duše Sveti, blažen onome, koji zasluži Tebe ugostiti!

Svemoguæi Duše Tješitelju, prožmi dubine moga srca sa svojom božanskom moæi.
Doði u mene, slatki goste duše, obasjaj sjajem svoga svjetla
svaki mraèni kutak moga srca.
Doði u mene, izvore žive vode, da se napojim na potocima tvoje ljubavi,
da ne bih više nalazio radost u ispraznim užicima ovoga svijeta.
Blažen onaj, koji zasluži Tebe ugostiti,
s tobom æe doæi i nastaniti se Otac i Sin.
Doði, zvijezdo mornara, sigurna luko brodolomnika.
Doði, sjaju svakog stvorenja, jedini spasu umiruæih.
Amen.

(sv. Anselmo)

uèiniti dobro, a zatim otiæi bez buke ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
klara
Spol: ensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: uto 02 lip 2009, 13:49
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Duh Sveti i vjeènost
( sv. Alfonso Marija Ligouori )


Duše Sveti, koji si bezbrojnim milostima ispunio Marijinu dušu
i ulio u srca apostola ljubav i gorljivost,
zapali svojom ljubavlju i moje srce.
Ti si Božji Duh; daj mi jakost protiv zlih duhova.
Ti si vatra; upali i u meni plamen ljubavi.
Ti si svjetlo; prosvijetli me i daj da upoznam svijet.
Ti si golubica; udijeli mi èistoæu u djelima.
Ti si blagi lahor povjetarca, pun ljupke miline; rasprši oluju mojih strasti.
Ti si jezik; nauèi me kako Te bez prestanka slaviti.
Ti si oblak; osjeni me svojom zaštitom.
Ti si darovatelj svih nebeskih darova; udijeli mi život milosti,
posveti me svojom ljubavi, vodi me svojom mudrošæu,
u svojoj dobroti primi me kao posvojeno dijete
i spasi me po svome milosrðu, da se umorim i sustanem ljubeæi Te,
blagoslivljajuæi Te i slaveæi Te u ovome životu, i zauvijek u vjeènosti.
Amen.


***


[Duh Sveti i Evanðelje
(sv. Toma Akvinski)


Duše Sveti, doði u moju dušu i podaj mi svoj razum,
da mogu upoznati Oca i meditirati rijeèi evanðelja.
Daj mi tvoj žar, da Te, potaknut tvojom rijeèi,
tražim u osobama, koje susreæem i dogaðajima današnjeg dana.
Daj mi tvoju mudrost, da znam da znam živjeti i suditi u svjetlu Rijeèi
ono što sam danas proživio.
Udijeli mi ustrajnost, da sa strpljenjem dublje ponirem u poruku Božju,
objavljenu u Evanðelju, i da zadobijem svjetlo za život,
da ljubim život i Gospodina Života.
Daj mi tvoje pouzdanje,
da znam od sada biti u otajstvenom zajedništvu s Bogom,
u išèekivanju da se sjedinim s njim u vjeènosti,
gdje æe Njegova Rijeè konaèno biti potpuno cbjavljena i potpuno ostvarena.
Amen.

***

Duh Sveti i misao
(cardinal J. H. Newman)


Gospodine, treba mi tvoj nauk.
Ti me pouèi svrshodno potrebama svakoga dana.
Treba mi pravi osjeæaj za Boga, da, spoznajuæi jedan dio objavljenih stvari vjere,
budem spreman prihvatiti druge.
Daj da razumijem istinu o tebi Ii da imam srce otvoreno za sve ostale istine
ili spasi me barem da ne gledam krivo istinu i da je takvom prikazujem.
Treba mi svjetlo Duha Svetoga, koji je prosvjetljivao duh svetih Otaca,
da uèim ono što su oni uèili, da mislim kako su oni mislili i, pogotovo,
spasi me svake posebnosti moje misli koja nije istinita,
a koja me vodi daleko od tebe.
Duše Sveti, daj mi da znam razluèiti pravo i lažno u svakom umnom radu.
Amen.

***


Duh Sveti i Božji mir u duši
(Fenelon)


Gospodine, gdje je Duh Sveti, koji treba biti moj život?
Gdje je On, koji je duša moje duše?
Ne osjeæam Ga I ne nalazim Ga.
U svojim osjeæajima nalazim samo slabost, u duši raspršenost i laž.
U mojoj volji samo nepostojanost i podjeljenost
izmeðu tvoje volje i tisuæu beskorisnih stvari.
Gdje je, dakle, tvoj Duh?
Zašto ne doðe u moju dušu i ne stvori mi novo srce, koje æe biti po tvome?
O, Bože moj, shvaæam da æe se udostojiti tvoj Sveti Duh doæi
i kraljevati u mojoj jadnoj duši, ako se potpuno otvorim.
Doði, Duše Sveti!
Ti ne možeš naæi veæeg, golog siromaha,
bijednijeg, napuštenijeg i slabijeg od mojega srca.
Doði i sa sobom donesi mir,
ali ne onaj ljudskog obilja, koje teèe kao Rijeka,
nego mir uzvišeni; mir, koji dolazi od žrtve, strpljenja, siguran u gorèinama,
èist, dubok, koji se ne uznemirava, jer se temelji na odricanju samoga sebe.
Amen.

***


Duše Sveti, u tebi mogu reæi: Abba, Oèe
( sv. Bernard )Duše Sveti, dušo duše moje, samo u tebi mogu uzviknuti Abba, Oèe.
Ti, Duše Božji, potièeš molitvu u mome srcu i govoriš mi što treba moliti.
Duše ljubavi, probudi u meni ljubav, jer samo Ti možeš probuditi
tu ljubav, da idem putevima Božjim.
Duše svetosti, Ti istražuješ dubine duše u kojoj stanuješ
i ne podnosiš u njoj ni najmanje nesavršenosti;
sažeži ih sve ognjem svoje ljubavi.
O, Duše slatki i blagi, usmjeri uvijek moju volju prema svojoj,
da je mogu jasno spoznati, žarko ljubiti i sprovesti u djelo.
Amen.

***


Duh Sveti i rane srca
(sv. Hildegarda)


Plamenu Duha Svetoga tješitelja, životvorni Duše svega stvorenja,
Ti si jedini svet, Ti si izvor svake ljepote.
Ti si svet; udostoji se svojom pomasti pomazati skršena srca.
Ti si svet; dahom svetosti lijeèi duboke rane naših duša.
Štite života, nado svih èlanova Crkve, zaklone ljepote,
spasi blagoslovljene. Zaštiti one, koje je neprijatelj zarobio,
oslobodi utamnièene, koje Božja moæ, usprkos svemu, hoæe spasiti.
Po tebi su oblaci gonjeni vjetrom, po tebi iz stijene istièe izvor žive vode
i teku potoci, po tebi se zemlja pokriva zelenilom.
Ti vodiš i upravljaš mudracima, nadahnjuješ mudrost im i daruješ radost.
Slava tebi, koji si sam Slava i radost života, nada i èast bez mrlje.
Ti, koji daruješ svako svjetlo.
Amen.

uèiniti dobro, a zatim otiæi bez buke ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
klara
Spol: ensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: uto 02 lip 2009, 14:04
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Duše Sveti, oèisti moju dušu
(sv. Franjo Asiški)


Svemoguæi Bože, vjeèni pravedni i milosrdni Oèe,
daruj mi, da po tvojoj milosti, uvijek vršim tvoju Volju i da želim ono što Ti hoæeš.
Oèisti moju dušu, da obasjana svjetlom Duha Svetoga i upaljena njegovom ljubavlju,
može sljediti primjer Tvoga Sina i našega Gospodina, Isusa Krista.
Daj mi da po tvojoj milosti doðem k tebi, Uzvišeni i Svemoguæi Bože,
koji živiš i kraljuješ u slavi, u savršenom Trojstvu i Jedinstvu,
u sve vijeke vjekova.
Amen.

***


Duhu Svetomu, da budem potpuno Božja
( sv. Terezija Avilska )


Duše Sveti, Ti sjedinjuješ moju dušu s Ocem.
Potièi je gorljivim željama i uèini da izgara plamenom tvoje ljubavi.
Duše Sveti, koliko si dobar sa mnom!
Daj da Te uvijek slavim i blagoslivljam za veliku ljubav, koju izljevaš u moje srce.
Bože moj i Stvoritelju, da li je moguæe, da postoji netko tko Te ne ljubi?
Toliko vremena nisam Te ljubila. Oprosti mi, Gospodine!
Duše Sveti, daj mi svoju ljubav i dopusti, da moja duša bude podpuno Božja
i da mu služi bez ikakvih osobnih interesa, nego samo jer je Otac moj, koji me ljubi.
Moj Bože i sve moje, ima li, možda, koja druga stvar, koju bih mogla željeti?
Ti si dovoljan!
Amen.

***


Molitva Duhu Svetomu
(sv. Katarina Sienska)


Doði, Duše Sveti, u moje srce i svojom moæi privuci ga k Sebi!
Daj mi svoju ljubav i svoj strah!
Èuvaj me, Gospodine Kriste, od svake zle misli.
Ogrij me svojom presvetom ljubavlju, sveti moj Oèe
i mili moj Gospodine, pomaži mi u svakom mojem radu.
Amen.

***


Doði, Duše Sveti, u srce svakoga èovjeka
(papa Ivan Pavao II.)


Doði, Duše Sveti, doði, Duše Tješitelju, doði
i utješi srce svakoga èovjeka, koji plaèe u oèaju.
Doði, Duše Sveti, doði, Duše istine i ljubavi,
doði i napuni srce svakog èovjeka, koji bez ljubavi i istine ne može živjeti.
Doði, Duše Sveti, doði, Duše života i radosti,
doði i daruj svakom èovjeku puninu zajedništva sa Ocem i Sinom,
u životu i u vjeènoj radosti, za koju je stvoreno i odreðeno ljudsko srce.
Amen.

***


Molitva Duhu Svetomu pape Pija XII.
Duše Sveti, ponizno Te molim, da uvijek budeš uz mene,
da u svim stvarima radim samo po tvojim svetim nadahnuæima!
Doði, Duše Sveti, i ulij u dušu vjeru, ufanje i ljubav!

***


Molitva kardinala Merciera Duhu Svetomu

Duše Sveti, dušo moje duše, klanjam ti se i molim Te,
prosvijetli me, vodi me, jaèaj me, tješi me!
Reci mi što moram uèiniti; daj mi svoje naloge!
Obeæajem ti, da æu se podložiti svemu što Ti želiš od mene
i prihvatiti sve što budeš dopustio da me snaðe.
Daj mi samo milost da spoznam i vršim Tvoju Volju.
Podaj nam, Svemoguæi Bože,
da revnim molitvama zavrijedimo primiti Duha Svetoga,
da Njegovom milošæu budemo izbavljeni od svih napasti
i zadobijemo oproštenje svojih grijeha.
Amen.

***


Molitve blaženog kardinala Alojzija Stepinca

1. Za sedam darova Duha Svetoga
Duše Sveti, Tješitelju, doði u srca naša sa svojom Milošæu i svetom Ljubavlju
i daj nam dar mudrosti, da sa slašæu razmatramo Božje Istine,
i da nam Bog bude jedino mjerilo u prosuðivanju svih božanskih i ljudskih stvari.
Daj nam dar razuma, da duhom svojim što dublje zaronimo u otajstva svete vjere,
koliko je to u ovom zemaljskom životu moguæe.
Daj nam dar savjeta, da se sklanjamao pred zasjedama ðavla i svijeta,
a u dvojbi da uvijek prigrlimo ono što je na slavu Božju i za naše spasenje.
Daj nam dar jakosti, da osobitom odluènošæu svladavamo sve napasti
i ostale zapreke u duhovnom životu.
Daj nam dar znanja, da pravo spoznamo što i kako trebamo vjerovati
i da u duhovnom životu ne odemo krivim putem.
Daj nam dar pobožnosti, da Bogu, svetima i službenicima Crkve
iskazujemo èast i dužno štovanje, nevoljnima da, za Ljubav Božju, pritjeèemo u pomoæ.
Daj nam dar straha Božjega, da se èuvamo grijeha, bojeæi se uvrijediti Boga
iz sinovskog poštovanja prema Božjem velièanstvu.


2. Za dvanaest plodova Duha Svetoga
Duše Sveti, Tješitelju, doði u srca naša sa svojom milošæu i Svetom Ljubavi
i udijeli nam dvanaest svojih plodova: ljubav, radost, mir, strpljivost,
dobrohotnost, dobrotu, izdržljivost, blagost, vjeru, èednost, uzdržljivost i èistoæu.
Amen.


3. Za stožerne kreposti
Duše Sveti, Tješitelju, doði u srca naša sa svojom Milošæu i svetom Ljubavi
i daj nam krepost razboritosti, da, imajuæi na umu Vjeèni Život,
uvijek ispravno prosudimo što nam je èiniti, a što izbjegavati.
Daj nam krepost pravednosti, da svakome dajemo ono što mu pripada.
Daj nam krepost duševne jakosti, da nas nikakva nevolja, progonstvo,
pa ni smrt ne ometu u vršenju dobra.
Daj nam krepost umjerenosti, da svladavamo zle požude
i razumno se služimo sjetilnim dobrima.


4. Za bogoslovne kreposti
Duše Sveti, Tješitelju, doði u naša srca sa svojom Milošæu i svetom Ljubavi
i daj nam krepost vjere, da Milošæu Božjom, èvrsto držimo za istinu
sve što je Bog objavio i što nam po svojoj Crkvi predlaže vjerovati,
ne zato što bi smo naravskim razumom spoznali istinitost objave,
veæ zato što nam je to objavio Bog koji ne može prevariti niti biti prevaren.
Daj nam krepost ufanja, da po zaslugama Isusa Krista
i radi Božje Dobrote, Svemoænosti i Vjernosti oèekujemo Vjeèni Život
i sve potrebne milosti koje je Bog obeæao onima koji èine dobro.
Daj nam krepost ljubavi, da ljubimo Boga najviše radi Njega samoga,
a bližnjeg i samog sebe poradi Boga.
Amen!

***


Molitva Duhu Svetomu
(nepoznati autor)


Doði Duše Presveti, prosvijetli moju pamet
da spoznam uvijek što mi je èiniti, što je Božja Volja.
Podaj mi milost, da uvijek i na vrijeme prepoznam glas savjesti kao Tvoj glas,
i daj mi snage da ga prihvatim i da mu se nikada više ne oduprem.
Pomozi mi, da mogu dobro iskoristiti vrijeme, uvijek slaveæi Boga, ma što god radio.
Probudi u mojoj duši smisao za žrtvu i odricanje.
Uništi moje sebeljublje, da mogu samo za Boga živjeti.
Prosvijetli me, da mogu sabrano i iskreno moliti,
donositi dobre odluke i izvršavati ih.
Ukloni iz moje duše svaku sumnju i daj mi jakosti da se potpuno predam tebi,
da me Ti vodiš, po Marijinom primjeru, u zajedništvu sa Isusom i Bogom Ocem.
Amen!

uèiniti dobro, a zatim otiæi bez buke ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
Zahvalu i podrku autoru ovog posta dali su: teta Jeja
klara
Spol: ensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: et 04 lip 2009, 6:07
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Molitve Duhu Svetomu za nedjelje i blagdane

***Bože, Duše Sveti, evo nas pred tobom,
da proslavimo tvoje velièanstvo i tebe za tvoje milosti zazovemo.
Doði k nama i udostoji se nastaniti u našim srcima.
Nauèi nas moliti i pokaži nam kako da te slavimo i u svemu ti omilimo.
Udahni u nas pravu pobožnost i saèuvaj nas od svake nemarnosti i rastresenosti.
Sjedini nas sa sobom, da budemo jedno u tebi.
Daj da Te tako slavimo i zazivamo,
te da naðemo milosti pred tobom i zavrijedimo vjeènu nagradu.
Ti, koji s Ocem i Sinom živiš i kraljuješ, Bog u sve vijeke vjekova. Amen.

(sv. Alfonso Marija Liguori)

***


Oèe, nebeski Bože, Ti si nas stvorio,
da se po nama proslaviš, da nas uèiniš dionicima svoje dobrote,
pred tobom se nièice klanjamo,
da ti se sa nebeskim stvorovima poklonimo i da te hvalimo i slavimo.
Hvala ti i slava u vijeke!
Od tebe oèekuju sva stvorenja da im daš hranu u pravo vrijeme.
Ti otvaraš ruku svoju i napunjaš sve što živi blagoslovom.
Ako li samo odvratiš lice svoje, sve mora poginuti;
oduzmeš li dah svoj, pretvara se sve u prah.
Pošalji Duha Svojega sve æe se nanovo stvoriti, obnovit æeš lice zemlje.
Hvala ti i slava u vijeke!
Rijeèju Gospodnjom utvrðena su nebesa i dahom usta Njegovih sav ukras njihov.
O, Bože, Ti Oèe svjetlosti, od koga svako dobro dolazi,
udijeli nam sa tjelesnim kruhom i duhovnu hranu, milost Duha Svetoga!
Podrži pravednike u dobru, poboljšaj grešnike, podaj svima Duha svoga,
da uvijek misle i rade što je ispravno,
da uzmognemo svi mi, koji bez tebe ne možemo opstati,
potpuno po tvojoj Volji živjeti, po Isusu Kristu, Gospodinu našemu.
Amen.


***


Duše Sveti, Duše Oèev i Sinov,
Ti si pravi Bog, djelitelj svih milosti Kristovih.
Ti si u plamenim jezicima sišao nad apostole i udjelio im puninu svojih milosti.
Užeži u nama svoju ljubav!
Ti si ljubav izmeðu Oca I Sina. Po tebi se izljeva Božja ljubav u naša srca.
Krštenjem posveæuješ ljude i èiniš ih djecom Božjom i djecom svete majke Crkve.
Ti stanuješ i djeluješ u njima kao u svome hramu, da ih uèiniš po uzoru Isusu.
Ti si onaj, koji nas u Kristu potvrðuje, daješ nam se u srce, kao zalog i peèat.
Užeži u nama svoju ljubav!
Blago onima, koje Duh Božji vodi!
Oni su djeca Božja i subaštinici Kristovi.
Oèisti, Oèe nebeski, srca naša,
ulij u njih Duha Svetoga i oplodi ih rosom milosti na svet život.
Po Isusu Kristu, Gospodinu našem.
Amen.


***Bože moj,
velik si moæan u svojem Kraljevstvu i slavan u svojoj svetoj Crkvi.
Ti si je ustanovio na spas ljudi, kao zaruènicu neokaljanu, sebi si je pridružio.
Ti je uèiš svjetlom Duha Svetoga i uvodiš je u svaku istinu;
Ti je posveæuješ milošæu i njom upravljaš do svršetka svijeta.
Štiti i uzvisi svoju svetu Crkvu!
Doði, najveæi Gospodaru, i posveti prebivalište svoje.
Ti prebivaš usred Crkve svoje i u pravo vrijeme joj pritjeèeš u pomoæ.
Rasprši njezine neprijatelje dahom usta svojih i pokaži se našim Osloboditeljem.
Ti si naše utoèište u protivštinama i naša nada u nevoljama.
Štiti i uzvisi svoju svetu Crkvu!
Podigni se, Gospodine, i raspršit æe se neprijatelji tvoji,
i razbježat æe se pred licem tvojim oni, koji te mrze.
Molim te, milosrdni Bože, doði pomoæi svetoj Crkvi svojoj,
da se, Duhom Svetim sjedinjena, nikakvom navalom neprijateljskom ne potrese.
Po Isusu Kristu, Gospodinu našem.
Amen.

uèiniti dobro, a zatim otiæi bez buke ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
klara
Spol: ensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: uto 09 lip 2009, 5:57
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Molitva za izlijevanje Duha Svetoga


Doði, Duše Sveti, i krsti me ognjem svoje ljubavi.
Ja sam se usredotoèio posvema na sebe samoga i sada želim biti ispunjen
tvojim Duhom.
Treba mi tvoja snaga u mom životu. Molim te, doði i sada me ispuni.

Gospodine, ja vjerujem kada se potpuno prepustim tebi da postajemo jedan.
Ti si trs a ja jedna loza trsa. Sve što ti jesi jest u meni. Moj život izvire iz tebe.
Ja vjerujem, kada se potpuno prepustim tebi, da æeš me uslišati.
Sada se potpuno predajem tebi da primim darove posveæenja:
mudrost, razbor, savjet, jakost, znanje i strah Gospodnji .
Ja se potpuno predajem i molim te, da izliješ svoje darove objave i služenja:
mudrost, znanje, vjeru, dare lijeèenja, èudotvornost, prorokovanje,
razluèivanje duhova, dare jezika, tumaèenje jezika.
Samo tvojom snagom i voðen tvojim Duhom, moj æe život biti plodonosan.

Doði, Duše Sveti. Doði, Duše Sveti.
Želim sve što je obuhvaæeno u tvojem najveæem daru – a to je ljubav.
„Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi,
ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje,
nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini;
sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi“.

Obnovi me, oblikuj me, ispuni me, upotrijebi me.
Daj mi prilagodljivost u služenju tvojim darovima da objavim tvoju ljubav
i tvoje milosrðe.
Otvori me, Gospodine.
Duše Sveti, razvij moje sposobnosti. Snažno djeluj u meni.
Želim da se ostvari svaki plan kojeg Bog ima za moj život.
Trebam te, snažni Duše Božji, da se izvrši taj plan.

Doði, Duše Sveti, doði.
Dok ti kroz mene djeluješ da služim drugima, znam da strujiš u meni ozdravljujuæi i moj život.
Hvala ti što obuzimaš i dubine mojega života svojom zanosnom ljubavi.
Hvala što pereš i èistiš svaku ranu i svaki ožiljak prošlosti koji ima
moæ vladanja mojim mislima i iscrpljivanja moje fizièke i emocionalne slobode.
Hvala ti, što donosiš svjetlo u tamne zone a toplinu u hladnoæu tmina moje duše.

Samilosni Duše Sveti, hvala ti što nas privodiš da oplakujemo neoplakano,
hvala ti za tugu neobjašnjenu, za bol zbog izgubljenog, za traume,
za strah, duševne rane tako žalosne što bijahu „žive pokopane“.

Duše mudrosti, hvala ti što dolaziš na iskonski izvor bilo kojeg pada.
Slatki Duše Sveti, hvala ti što slijediš moje godine sve do sada
i suèeljavaš se zajedno sa mnom, s mojom prošlošæu.
Hvala što me podsjeæaš da je Isusova ljubav bila stalno tu
da smanjuje razliku izmeðu ljubavi koju sam trebao i ljubavi koju sam primio.

Zahvali Duhu Svetom što utjeèe na tvoj život i
podsjeæa te na sve žalosne uspomene koje treba izlijeèiti.
Kada one nadoðu jednostavno reci:


Duše Sveti, ja sve te žalosne uspomene povjeravam tebi da ih ti izlijeèiš.
Hvala ti što zlo okreæeš na dobro.
Hvala Isuse. Hvala, Duše Sveti, za tvoju prisutnost koja slobodno struji u meni i kroz mene.
Hvala što si moj prijatelj, moj uèitelj, moja okrepa, moj utješitelj,
što zagovaraš za mene i ispunjaš me neizmjernim darovima.Linda Shubert, Èudesni sat molitve, UPT, Ðakovo 1993.

uèiniti dobro, a zatim otiæi bez buke ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
Prethodni postovi:    
Prethodna tema Prethodna tema
Zaponi novu temuOdgovori na temu

Izaberi forum:   

Ne moe otvarati nove teme.
Ne moe odgovarati na postove.
Ne moe ureivati svoje postove.
Ne moe izbrisati svoje postove.
Ne moe glasovati u anketama.

Powered by phpBB © 2001, 2006 phpBB Group