HBK forum
Pravilnik FAQ FAQ Pretražnik Pretražnik Članstvo Članstvo Profil Profil Privatne poruke Privatne poruke Registracija Registracija Login Login
Sada je: pet 29 svi 2020, 14:44. Pogledaj neodgovorene postove
Islam i druge vjere
Započni novu temuOdgovori na temu
Prethodna tema Sljedeęa tema
Autor Poruka
Gost
Spol: neodrešen

PostanoPostano: čet 07 tra 2005, 19:07
PostNaslov : Islam i druge vjere
Citiraj i odgovori

Zahvala pripada samo Allahu, Slavljen je i UzviŔen, i neka je blagoslov i spas Njegov na posljednjeg Poslanika Njegova i one Ŕto ga slijediŔe na Istini i sve ostale Božije Poslanike i one koji ih slijediŔe na Uputi.

ƈovjekovo je da se kad - tad upita: "Zbog ĆØega sam se naÅ”ao na ovoj kugli zemaljskoj i zbog ĆØega Ʀu umrijet, a radije ne bih? Pametnom je jasno da to zacijelo ima neki smisao, samo od koga ga saznati i kako ga doseƦi? Svakom razumnom koji se zagleda u nebo osuto sazvjeÅ¾Ć°ima ili se zgrane nad tvornicom Å”to neprestano djeluje u tijelu njegovu, a on ni habera nema, jasno je da iza toga stoji Tvorac, a Stvaranje je njegovo posigurno s odreĆ°enim ciljem, ali kako ga otkriti?

SvemoguƦi nije pustio ljude da lutaju, veƦ im je slao Objave putem poslanika, ljudi obiĆØnih i smrtnih, poznatih po pravednosti, istinoljublju, kako bi im ljudi lakÅ”e povjerovali kada Objava poĆØne silaziti. DostavljaĆØ Objava od Boga je melek (anĆ°eo) Džibril (Gabrijel) i svi su Božiji Poslanici pozivali u istu vjeru, jer je taj poziv dolazio iz istog izvora, pozivaÅ”e u predavanje (Predavanje-Islam; Predani-Muslim) Jednom Bogu (Allah). Lanac poslanika poĆØinje s prvim ĆØovjekom Ademom (Adam), a zavrÅ”ava s Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, preko kojeg je tokom 23 godine doÅ”la poslednja Božija Objava ĆØovjeĆØanstvu, a ime joj je "Knjiga koja se ĆØita" (Kur'an).

Poslanici koji su prethodili Muhammedu bili su od jevrejskog naroda: Musa (Mojsije) ĆØija se objava zove Tevrat (Tora; Stari Zavjet) i njegov brat Harun (Aron), zatim Davud (David) ĆØija se objava zove Zebur (Psalmi Davidovi), i sin mu Sulejman (Solomon) i drugi Poslanici, a oni koji su neposredno prethodili posljednjem Poslaniku bili su Zekerijja (Zakaria) i sin mu Jahja (Ivan Krstitelj) i Isa (Isus), neka je na sve njih blagoslov Božiji i spas.

Neki jevrejski sveƦenici, meĆ°utim, nisu htjeli prihvatiti poslanstva Jahje niti Isaa tako da Jevreji i dan - danas ĆØekaju poslanika, jer nisu htjeli priznati niti Muhammedovo poslanstvo, kao ni neki od onih koji su prihvatili istinitost Isaova poziva, iako je dolazak posljednjeg Božijeg Poslanika najavljen i preko Musaa i preko Isaa. Jevreji su oĆØekivali da posljednji poslanik bude od loze drugog sina Poslanika Ibrahima - Ishaka, od kojeg i sami potiĆØu, a ne od loze prvog mu sina Ismaila, kojeg je Ibrahim skupa s majkom mu Hadžerom ostavio u Mekki i gdje je skupa sa sinom obnovio Božiji Hram (Ka'ba) kojeg mi i danas hodoĆØastimo. Ismail se oženio meĆ°u tamoÅ”njim plemenima, i posljednji je Božiji Poslanik Muhammed od njegove loze. Sljedbenici Isaova poslanstva su držali vjeru neiskvarenom tri stoljeƦa nakon Å”to ga je Allah uzdigao kod Sebe i saĆØuvao od pokuÅ”aja ubistva od strane Rimljana. Zadnji nas Božiji Poslanik obavjeÅ”tava da Ʀe Isa biti vraƦen na Zemlju pred kraj ovog dunjaluka, u vrijeme Mehdije ĆØija Ʀe vojska doƦi do Rima. Tada se pojavljuje i Dedždžal (Antikrist) koji Ʀe pozivati ljude da povjeruju u njega kao Boga. Isa ga ubija i ubija svinju i prelama krst, Å”to Ʀe uvjeriti krÅ”Ć¦ane da prime Islam.

Treba ovdje napomenuti da ovaj dolazak Isaa na Zemlju ne znaĆØi poslanstvo, jer on ne dolazi s novom Objavom Božijom, nego s novom odreĆ°enom zadaƦom - ubistvo Dedždžala i dokazivanje istinitosti Islama. U ĆØetvrtom stoljeƦu nakon Isaa poĆØelo je vjerovanje u njegovu božanstvenost. Rimski car koji je tada preÅ”ao u krÅ”Ć¦ansku vjeru naredio je spaljivanje svih knjiga koje govore da je Isa samo ĆØovjek i Poslanik Božiji i proganjanje svih onih koji ne vjeruju u Isaovo Božanstvo. Tako danas sve razliĆØite krÅ”Ć¦anske crkve pozivaju u vjerovanje u "Trojstvo", tj. u tri osobe koje su sadržane u jednoj osobi: Otac - Sin - Duh Sveti. "Otac" bi trebalo da predstavlja Boga, "Sin" Njegova sina - Isaa, a "Duh Sveti" meleka Džibrila - prenosioca objava. Ako upitate kakvog krÅ”Ć¦anskog sveƦenika da vam objasni kako to da tri može da bude jednako jedan, ili kakav je to Bog koji jede i pije i spava i biva razapet na križu (ko se onda brine za kosmos?) Odgovore vam da je to tajna koja Ʀe biti objaÅ”njena na drugom svijetu. Stoga nije ĆØudo da mnogi ljudi na krÅ”Ć¦anskom Zapadu danas ni sami ne znaju kakvoj vjeri pripadaju. NaÅ”a je odgovornost pred Bogom da ih pozovemo Istini. To je bio cilj islamskih vojni kroz povijest - upoznati ĆØovjeĆØanstvo s Istinom, ne sileƦi nikoga u nju.

Danas Zapad, bar za sada, ne pravi otvorene smetnje pozivu u Islam, i svakodnevno ulazi u naÅ”u vjeru veliki broj ljudi. Jedna krÅ”Ć¦anska sekta koja se i dalje drži kroz vjekove izvornog vjerovanja u Jednog Boga i smatra Isaa samo Poslanikom i ĆØovjekom jesu "Unitaristi" (JednoboÅ”ci). Mnogi su ameriĆØki predsjednici njima pripadali, kao i mnogi poznati uĆØenjaci. Za vrijeme Osmanske carevine, nalazili su skloniÅ”ta u njoj i podrÅ”ke od progona onih Å”to vjerovaÅ”e u "trojstvo". Iz razgovora s mnogim mladim ljudima na Zapadu, liĆØno sam bio uvjeravan da je mali broj mladih ljudi koji se joÅ” drže vjerovanja u "trojstvo".

Problem danaÅ”njih Jevreja i KrÅ”Ć¦ana je Å”to su se zagubili originali Objava njihovih Poslanika, a u jedinu saĆØuvanu Božiju Objavu - Kur'an, ne žele da povjeruju. Na nama je prevoditi Kur'an na sve jezike i neumorno ga dijeliti, jer i onom ko ga ĆØita u prijevodu biva jasno da mu autor nije ĆØovjek. Dok su prijaÅ”njim Poslanicima davana od Boga ĆØudesa kako bi im ljudi povjerovali, zadnjem je Božijem Poslaniku dat Kur'an kao najveƦi dokaz. I sam Kur'an opetovano poziva sve ljude i džine da se sakupe i sastave neÅ”to sliĆØno njemu. Danas krÅ”Ć¦ani posjeduju 76 verzija o životopisu Isaovom, a priznaju od njih samo ĆØetiri, iako se i ove meĆ°usobom u mnogo ĆØemu suprotstavljaju. Ove životopise nazivaju EvanĆ°eljima (Indžil), kako se zvala Objava poslana po Isau, iako je malo u tim životopisima ostalo od izvorne Objave. ƈak ni u ta ĆØetiri, kod njih, priznata životopisa, nema niÅ”ta Å”to bi upuƦivalo u božanstvenost Isaovu, jer se "Sin Božiji" može shvatiti preneseno, a i sam se Isa obraƦa u tim životopisima svom narodu sa: "Djeco Božija". S druge strane, ĆØinjenica je da je Isa roĆ°en bez oca, po Allahovoj Odredbi, ne znaĆØi da je on Božiji sin. Prvi ĆØovjek Adem, stvoren je i bez oca i bez majke, i niko za njega ne tvrdi da je Božiji sin, kao Å”to niko ne tvrdi za Havvu (Evu) da je Božija kƦi. Jedan od nepriznatih Isaovih životopisa je životopis koji je zapisan od strane njegova uĆØenika Barnabe. Dok se od ĆØetiri priznata životopisa, samo jedan pripisuje Isaovom uĆØeniku (Matijino JevanĆ°elje) i u njemu nema spomena "trojstva". Ivanovo JevanĆ°elje koje se pripisuje Isaovom sljedbeniku Ivanu Ribaru, oĆØito da nije njegovo, jer stil odgovara kakvom filozofu iz drugog stoljeƦa. To je jedino JevanĆ°elje u kojem se direktno spominje Isusovo "Božansko" porijeklo. Druga dva JevanĆ°elja se pripisuju uĆØenicima uĆØenika.

Barnabino JevanĆ°elje se saĆØuvalo u grobu svoga autora, ĆØiji je grob pronaĆ°en u petom stoljeƦu. Odatle je dospio u Papinsku knjižnicu, a iz nje u Dvorsku knjižnicu u BeĆØu, gdje se i sad nalazi. Kad je prvi put preveden na engleski jezik i Å”tampan 1907. u Londonu, tajanstveno je nestao iz knjižara. SaĆØuvane su samo dvije kopije, jedna u Britanskom muzeju, a druga u Kongresnoj knjižnici u VaÅ”ingtonu. Odatle je kriÅ”om iznesen mikrofilm, Å”to je omoguƦilo njeno ponovno Å”tampanje. U ovom životopisu, Barnaba pripovijeda (str.220) kako su plakali i tugovali za Isaom skupa sa njegovom majkom Merjemom (Marija), misleƦi da su ga Rimljani razapeli skupa s razbojnicima. MeĆ°utim, Isa se pojavio nakon tri dana i objasnio im kako je Allah dao da Juda koji ga je odao Rimljanima, naliĆØi njemu, pa su razapeli Judu umjesto Isaa i da Ʀe ova varka ostati do pojave Muhammeda, koji Ʀe razjasniti istinu o Isau onima koji slijede Božiji Zakon. I doista, Kur'an veli za ovu zgodu: "Niti ga ubiÅ”e, nit ga razapeÅ”e, veƦ im se priĆØini." Nisa' 157

I u onom Å”to se danas naziva Starim Zavjetom i Novim Zavjetom iako sadrže tek poneÅ”to od originalnog Starog, (Musau objavljenog) odnosno novog, (Isau objavljenog) Zavjeta, nalazimo pasuse koji upuƦuju na dolazak Muhammeda ("Pohvaljeni") kao posllednjeg Božijeg Poslanika.

U poglavlju "Ponovljeni Zakon" iz Starog Zavjeta nalazimo: "Podignut Ʀu im poslanika izmeĆ°u njihove braƦe, kao Å”to si ti. Stavit Ʀu svoje RijeĆØi u njegova usta, da im kaže sve Å”to mu zapovjedim. A ne bude li tko posluÅ”ao Mojih RijeĆØi Å”to ih Poslanik bude govorio u Moje Ime, taj Ʀe odgovarati preda mnom." (18:1Cool.

BraƦa Jevreja mogu biti samo Arapi, kao Å”to smo spomenuli, jer im je zajedniĆØki predak Ibrahim, a poslije Musaa kojem se ovdje obraƦa Bog, nije bilo poslanika koji nije bio Jevrej osim Muhammeda. S druge strane, prijaÅ”nji poslanici nisu prenosili rijeĆØi doslovno, kako su im silazile od Džibrila, nego su prenosili narodu njihovo znaĆØenje. Muhammedu je meĆ°utim nareĆ°eno da prenosi Objavu doslovno pisarima, kao Å”to se ovdje kaže: "StaviƦu svoje RijeĆØi u njegova usta, da im kaže sve Å”to mu zapovijedim."

Å to se tiĆØe Novog Zavjeta, ĆØiji original ne postoji, kao Å”to je sluĆØaj i sa Starim Zavjetom, ali krÅ”Ć¦ani danas zovu "Novim Zavjetom" životopise poslanika Isaa, i kao Å”to smo ranije spomenuli, priznaju vjerodostojnim od tih životopisa samo ĆØetiri: Matijino, Markovo, Lukino, Ivanovo, dok za sve ostale kažu da su proturena, ĆØak i u tim životopisima za koje kažu da su vjerodostojni, nailazimo na ono na Å”to nas upuƦuje SvemoguƦi u Kur'anu: "A kada Isa, sin Merjemin reĆØe: "O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov Poslanik, da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat, i da vam donesem radosnu vijest o Poslaniku ĆØije Ʀe ime biti Ahmed ('Pohvaljeni')." Saff 6

Ako pogledamo Ivanovo JevanĆ°elje, jedno od ĆØetiri priznata kod krÅ”Ć¦ana, naƦi Ʀemo ovaj pasus u kojem se Isa obraƦa svojim uĆØenicima: "Ako me volite držat Ʀete se mojih naredbi, a ja Ʀu se moliti Ocu i On Ʀe vam dati drugog UtjeÅ”itelja koji Ʀe biti s vama zauvijek." (14:15-16). "Ali UtjeÅ”itelj, koji je duh istine, koga Ʀe Otac poslati u moje ime, potsjetit Ʀe vas svemu Å”to sam vam govorio" (14:26). "Kad vam on, duh istine doĆ°e, vodit Ʀe vas prema potpunoj istini, poÅ”to on ne govori od sebe, nego govori ono Å”to ĆØuje, i reƦi Ʀe vam o stvarima koje tek trebaju da doĆ°u.' (16:13).

Ako se povratimo originalnom grĆØkom prijevodu, vidjeƦemo da rijeĆØ "UtjeÅ”itelj" glasi na grĆØkom "Parakletos" dok "Pohvaljeni" (kako Isa naziva Poslanika iza njega) se u grĆØkom kaže "Praklete". Osim zamjene slova, grĆØki su prevodioci sa izvornog armejskog jezika joÅ” dodali: "...koji je duh istine...", sadaÅ”nja crkva veli da se to misli na Svetog Duha, koji predstavlja jednog od ĆØinioca trojstva u kojeg vjeruju: (Otac - Sin - Duh Sveti). S ovim tumaĆØenjem, da je "UtjeÅ”itelj" u stvari Duh Sveti, crkva upada u nerazmrsivu proturjeĆØnost, jer to znaĆØi da Svetog Duha nije bilo u vrijeme dok se Isa obraƦa uĆØenicima, a s druge strane, kad Isa kaže da Ʀe Otac poslati drugog "UtjeÅ”itelja", ispada da ima viÅ”e "Svetih Duhova". U isto vrijeme, nalazimo u povijesti ranog krÅ”Ć¦anstva veƦi broj osoba koje su za sebe tvrdile da su obeƦani "UtjeÅ”itelj", Å”to ne bi bilo moguƦe ako se vjerovalo da je "UtjeÅ”itelj" Duh Sveti.

Ne nailazimo na nagovjeÅ”taj dolaska poslednjeg Božijeg Poslanika samo u krÅ”Ć¦anstvu. Pogledajmo u svete hinduske knjige za trenutak:

U svetoj knjizi Hindusa "Bhavishya Purana" nalazimo: "Pojavit Ʀe se duhovni UĆØitelj, stranac sa svojim drugovima. Zvat Ʀe se "Pohvaljeni"... O, ponosu ĆØovjeĆØanstva, stanovniĆØe pustinje! Okupio si veliku silu da ubijeÅ” Sotonu, a sam si zaÅ”tiƦen od neprijatelja." (Khand 3, Adhya 3, Shalok 5-Cool.

U svetoj knjizi stare perzijske vjere "Dasatir" -14- ĆØitamo:

"Kad Perzijanci nisko padnu u ƦudoreĆ°u, rodit Ʀe se ĆØovjek u Arabiji ĆØiji Ʀe sljedbenici oboriti njihov prijesto i vjeru. Naduti moƦnici Perzije bit Ʀe savladani. KuƦa koja je bila sagraĆ°ena, i u kojoj su mnogi kipovi postavljeni, biƦe oĆØiÅ”Ć¦ena od njih, i ljudi Ʀe se njoj usmjeravati za vrijeme molitve. Njegovi Ʀe sljedbenici pokoriti gradove Perzije i okolo nje. Ljudi Ʀe se izmijeÅ”ati meĆ°u sobom. ƈasni ljudi Perzije i drugi pridružit Ʀe se njegovim sljedbenicima."

No i pored nagovjeÅ”taja o dolasku posljednjeg Božijeg Poslanika, neki su ga porekli. Stoga danas imamo na svijetu oko ĆØetvrtinu ljudstva koja prihvata posljednjeg Božijeg Poslanika i slijedi posljednju Božiju Poruku, dok druga ĆØetvrtina ĆØovjeĆØanstva naziva sebe "krÅ”Ć¦anima", premda nemaju zajedniĆØke vjere, nego su podijeljeni na bezbrojne grupe od kojih svaka vjeruje da je samo njeno vjerovanje ispravno i ĆØesto ĆØak ratuju meĆ°u sobom, protestanti protiv katolika, katolici protiv pravoslavnih itd. Neki od njih vjeruju u "trojstvo", drugi ne vjeruju, nego smatraju da je Isa samo Poslanik, a ne Bog, a najveƦi ih dio i ne zna Å”ta vjeruje, niti zna da li bi se Bogu obraƦao za pomoƦ ili kakvom svecu. Veliki broj ljudi u onom Å”to se zove "krÅ”Ć¦anskom civilizacijom", u stvari žedno je istine i traga za njom.

Å to se tiĆØe onih koji ne samo da ne priznaju Muhammeda, nego ni Isaa za Božije Poslanike, nego joÅ” uvijek oĆØekuju da im doĆ°e neko od njihova jevrejskog roda, njihov broj u ĆØitavom svijetu ne prelazi 15 miliona, raÅ”trkanih po ĆØitavom svijetu, najviÅ”e u SAD, ali su moƦni zbog meĆ°usobne brige i potpomaganja. Mnogi svjetski centri moƦi su u njihovim rukama, poput banaka i sredstava obavjeÅ”tavanja. ƈak su uspjeli uz pomoƦ krÅ”Ć¦anskog svijeta, koji je prema njima osjetio grižnju savjesti zbog progona koje su ĆØinili nad Jevrejima tokom povijesti, da otmu od muslimana Palestinu i uspostave svoju državu u njoj. Ona je otvorena svakom Jevreju svijeta da se doseli i živi u njoj. I po naÅ”oj vjeri musliman smije da živi samo u muslimanskoj državi kojom vladaju muslimani. Na žalost, veƦina muslimanskih država spremna je materijalno pomoƦi muslimanskim manjinama koje žive u nemuslimanskim državama, ali im nije spremna dozvoliti da se nasele. To je dokaz da su njihovi vladari viÅ”e nacionalno usmjereni nego islamski. Oni pak vladari ĆØija je vjera jaĆØa, otvorit Ʀe vrata bratu muslimanu, Å”to im je vjerska dužnost.

Preostala polovica ĆØovjeĆØanstva joÅ” uvijek se klanja kipovima i vjeruje u bezbrojna božanstva, poput Hindusa, Budista, Å intoista itd.. ƈak i meĆ°u muslimanima ima neznalica koji traže posrednika do Boga i ne shvatajuƦi da time ĆØine neoprostiv grijeh, pripisivanje sudruga Allahu. Ima meĆ°u ljudima i onih koji ne vjeruju niuÅ”ta i misle da je ĆØitav kosmos stvoren sluĆØajno i sam po sebi. Takvi su ĆØak imali i svoje države u vrijeme komunizma, ali su danas isĆØezle.

I na kraju da se upitamo: Kad bi ĆØovjek vjerovao da je samo Jedan Bog i da Isa nije nego ĆØovjek i poslanik Božiji, ali ne vjeruje u poslanstvo Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, posljednjeg Božijeg Poslanika upuƦenog ĆØovjeĆØanstvu niti se drži propisa koje je propisao, dali mu se takva vjera prihvata kod Boga? Ovako odgovara Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to pitanje: "Tako mi Onog u ĆØijoj je ruci duÅ”a Muhammedova, koji god Jevrej ili KrÅ”Ć¦anin ĆØuje za mene, pa umre ne povjerujuƦi u ono Å”to mi je poslano, biva od drugova vatre."

Drugi može da upita: "A oni koji ne ĆØuju za Islam?" Odgovara Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "ƈetvero se požale Sudnjega Dana: gluhi Å”to niÅ”ta ne ĆØuje, nerazumni, od starosti posenilio i ko umre ne ĆØuvÅ”i za Islam. Pa veli gluhi: "Gospodaru, doĆ°e Islam, a ja niÅ”ta ne ĆØujem. I veli nerazumni: "Gospodaru, doĆ°e Islam, a ja niÅ”ta ne shvatam, a djeca se za mnom bacaju balegom." A matuh kaže: "Gospodaru, doĆ°e Islam, a ja niÅ”ta ne razumijem." A onaj Å”to umrije ne ĆØuvÅ”i za Islam veli: "Gospodaru, ne doĆ°e mi Tvoj Poslanik." Potom se obavežu na posluÅ”nost, pa im se naredi da uĆ°u u vatru. Onaj koji uĆ°e bude mu hlad i spas, a koji ne uĆ°e bude odvuĆØen u nju."

A Å”to se tiĆØe djece nemuslimanskih roditelja, veli Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Djeca muÅ”rika su posluga stanovnika dženneta." Kad spomenusmo djecu, da vidimo Å”ta je s muslimanskom djecom. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Djeca vjernika su u džennetskom brdu, brine se o njima Ibrahim i Sara, dok ih ne povrati roditeljima Sudnjeg Dana."

"Sretne jedan od njih roditelja svoga, pa ga uzme za odjeƦu i ne puÅ”ta ga dok ih Allah ne uvede skupa u džennet."

I na kraju važna napomena. Nije musliman svako ko sebe naziva muslimanom. Možda ste ĆØuli za razliĆØite ĆØudne nazive: Å ije, Ahmedije, Ismailije, BektaÅ”ije, Alevije, Be-haije... Svi oni sebe nazivaju muslimanima, ali je njihova vjera sasvim razliĆØita od naÅ”e. Ahmedije i Behaije vjeruju u nova "poslanstva". BektaÅ”ije i Alevije vjeruju u trojstvo. Ismailije vjeruju u sedam nepogreÅ”ivih imama nakon Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a Å ije u dvanaest! RijeĆØi tih imama smatraju objavom! ƈak i oni Å”to su poznati pod imenom "derviÅ”i" (sufije) vjeruju u nepogreÅ”ivost svojih Å”ejhova, a ti Å”ejhovi ih poduĆØavaju kako je ono Å”to je stvoreno dio Boga! Svi ovi gore navedeni vjeruju da Kur'an ima svoje vanjsko znaĆØenje za obiĆØne ljude, i tajno skrovito znaĆØenje, koje samo oni znaju, pa Ʀe vam onda tim svojim tajnim znaĆØenjima dokazivati ispravnost svoje vjere. No, Božiji nas je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, unaprijed upozorio da Ʀe se njegova zajednica podijeliti u 73 skupine, 72 Ʀe u vatru, a jedna u džennet. Kad ga ashabi upitaÅ”e za džennetsku skupinu, odgovori im:... "Zajednica.... Koja se drži vjere moje i mojih drugova." Ta se grupa zove "Ehli-sunnetom", poÅ”to se pridržavaju sunneta - pravca Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Oni ĆØine oko 90% od onih koji sebe zovu muslimanima. A veli Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Moj se ummet (zajednica) neƦe okupiti na zabludi."

Zamolimo Allaha SvemoguƦeg da nas uĆØvrsti na ispravnoj stazi i saĆØuva od zablude. Amin!
[Vrh]
nata
Spol: žensko
Postovi: 418
Lokacija: zadar
PostanoPostano: čet 07 tra 2005, 21:01
PostNaslov : [duhovni ak.] ISLAM I DRUGE VJERE
Citiraj i odgovori

svaka ĆØast na trudu

[quote="islammostar.com"]

... iako je dolazak posljednjeg Božijeg Poslanika najavljen i preko ...Isaa....

isus je rekao kako Ʀe mnogi dolaziti prije njega, ali da im ne vjerujemo

U ĆØetvrtom stoljeƦu nakon Isaa poĆØelo je vjerovanje u njegovu božanstvenost.

nije li joÅ” petar odgovorio isusu da je on bog?

..kakav je to Bog koji jede i pije i spava i biva razapet na križu (ko se onda brine za kosmos?) Odgovore vam da je to tajna koja Ʀe biti objaÅ”njena na drugom svijetu.

to je bog koji toliko voli svoju djecu da je siÅ”ao meĆ°u njih da shvati kako je živjeti u tome tijelu, kako je biti ĆØovjek. ne, tajna je veƦ objaÅ”njena: otac, sin i duh sveti.

To je bio cilj islamskih vojni kroz povijest - upoznati ĆØovjeĆØanstvo s Istinom, ne sileƦi nikoga u nju.

oprosti, ali ovo je malo drukĆØije gledanje na povijest

MeĆ°utim, Isa se pojavio nakon tri dana i objasnio im kako je Allah dao da Juda koji ga je odao Rimljanima, naliĆØi njemu, pa su razapeli Judu umjesto Isaa i da Ʀe ova varka ostati ...

oprosti opet, ali ovo mi zvuĆØi kao da netko priĆØa Å”to je sanjao

I u onom Å”to se danas naziva Starim Zavjetom i Novim Zavjetom iako sadrže tek poneÅ”to od originalnog Starog, (Musau objavljenog) odnosno novog, (Isau objavljenog) Zavjeta, nalazimo pasuse koji upuƦuju na dolazak Muhammeda ("Pohvaljeni") kao posllednjeg Božijeg Poslanika.

na kojem mjestu?

..a ja Ʀu se moliti Ocu i On Ʀe vam dati drugog UtjeÅ”itelja koji Ʀe biti s vama zauvijek." (14:15-16). "Ali UtjeÅ”itelj, koji je duh istine, koga Ʀe Otac poslati u moje ime, potsjetit Ʀe vas svemu Å”to sam vam govorio" (14:26).

'drugog' zato Å”to je isus takoĆ°er onaj koji tjeÅ”i, izmeĆ°u ostalog

..dok druga ĆØetvrtina ĆØovjeĆØanstva naziva sebe "krÅ”Ć¦anima", premda nemaju zajedniĆØke vjere, nego su podijeljeni na bezbrojne grupe od kojih svaka vjeruje da je samo njeno vjerovanje ispravno i ĆØesto ĆØak ratuju meĆ°u sobom, protestanti protiv katolika, katolici protiv pravoslavnih itd.

to Å”to su pojedinci slabi, ne znaĆØi da neÅ”to nije u redu s bogom.

Ja sam s vama u sve dane - do svrŔetka svijeta!!!
Korisnički profilPošalji privatnu poruku [Vrh]
Gost
Spol: neodrešen

PostanoPostano: čet 07 tra 2005, 21:08
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

ja ne vidjeh nikakav dokaz u tvojim odgovorima , nema argumenata, gdje da procitam u bibliji to sto govoris.

Sta kazes na pomenuto evandjelje po barnabi?
[Vrh]
nata
Spol: žensko
Postovi: 418
Lokacija: zadar
PostanoPostano: čet 07 tra 2005, 21:14
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

vidim da jako dobro poznajeŔ i bibliju, ne traži da ti navodim citate.
ili tražiŔ materijalne dokaze u vjeri?

za barnabino evanĆ°elje sam ĆØula, ali ne znam niÅ”ta o tome.
ja vjerujem u ona ĆØetiri

Ja sam s vama u sve dane - do svrŔetka svijeta!!!
Korisnički profilPošalji privatnu poruku [Vrh]
Gost
Spol: neodrešen

PostanoPostano: čet 07 tra 2005, 21:24
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

nata napisa:
vidim da jako dobro poznajeŔ i bibliju, ne traži da ti navodim citate.
ili tražiŔ materijalne dokaze u vjeri?

za barnabino evanĆ°elje sam ĆØula, ali ne znam niÅ”ta o tome.
ja vjerujem u ona ĆØetiri


Uzviseni Allah s.w.t. kaze: Na putu Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najlepsi nacin raspravljaj` (An-Nahl 16:125)

ja sam ovde dosao s namjerom da raspravljam na fin nacin

evo ti link evandjelja po barnabi, http://www.quranm.multicom.ba/barnaba/Barnaba-1.htm
pa citaj....

Reci:`O sljedbenici Knjige, dodite da se okupimo oko jedne rijeci i nama i vama zajednicke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne drzimo`! Pa ako oni ne pristanu, vi recite:`Budite svjedoci da smo mi muslimani`! (Alu 'Imran - Imranova porodica, prevod znacenja, 64 ajet)
[Vrh]
klara
Spol: žensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: čet 07 tra 2005, 21:29
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

A ja bih samo molila Gosta da pojasni koja je svrha ove rasprave i Å”to se njome želi postiƦi... i o ĆØemu se raspravlja (osim hrpe citata, kojima se svaÅ”ta može dokazivati...)
jako sretan

uĆØiniti dobro, a zatim otiƦi bez buke ...
Korisnički profilPošalji privatnu porukuPošalji e-mail [Vrh]
Gost
Spol: neodrešen

PostanoPostano: čet 07 tra 2005, 21:31
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Zeli se postici ISTINA, ali nemojte da odlutamo od teme!
[Vrh]
Gost
Spol: neodrešen

PostanoPostano: čet 07 tra 2005, 21:35
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Dragi forumaŔi!

Ako nekoga zanima kako Ʀe ova rasprava teƦi pitajte neke s www.kumi.hr ili jednostavno posjetite te stranice te pogledajte na forumu zakljuĆØane teme,...

Cijenjeni muslimani ne žele niÅ”ta drugo nego propovijedati islam uvjereni da niÅ”ta drugo na svijetu nema tako dobru argumentaciju kao islam. ƈak ako vi inaĆ°ete argumente oni Ʀe vam reƦi da ti argumenti nisu valjani i da su smjeÅ”ni, i tako dalje,...

Najvažnije je ovo: oni nisu doÅ”li razgovarati, nego propvijedati islam. Ona stranica koju vam je zaƦetnik ove teme dao dio je izvora kojima se oni koriste, a vjerojatno imaju joÅ” dodatnih izvora, jer ovi kilometarski postovi (koji su njihova konstanta) nisu niÅ”ta drugo nego plod tehnike copy-paste...

Ne želim povrijediti nikoga, nego je dobro da se pravila igre postave odmah, prije nego li se netko razoĆØara... Cool Cool
[Vrh]
klara
Spol: žensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: čet 07 tra 2005, 21:41
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Koja istina? Istina o ĆØemu?

Zar je bitno jel nam se Bog zove Allah, Budha ili nekako drugaĆØije? Sve dok smo Ljudi , Ljudi koji žive puninu vjere, drže se zapovijedi i uĆØenja Boga u kojeg vjeruju - mislim da su takve stvari (besmislene rasprave o tome ĆØiji je Bog "pravi") u principu nebitne i niĆØemu ne vode...


Zadnja promjena: klara; čet 07 tra 2005, 21:43; ukupno mijenjano 1 put.

uĆØiniti dobro, a zatim otiƦi bez buke ...
Korisnički profilPošalji privatnu porukuPošalji e-mail [Vrh]
Gost
Spol: neodrešen

PostanoPostano: čet 07 tra 2005, 21:42
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

jeste zelimo da ukazemo iskrivljenost biblije.

Mozes li ti da nam dadnes neke svoje argumente da to nije istina a ja cu da ti donesem dosta toga da je istina ovo sto pricam a prica bez argumenata je cito suplja prica.
[Vrh]
klara
Spol: žensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: čet 07 tra 2005, 21:45
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

klara napisa:
Koja istina? Istina o ĆØemu?

Zar je bitno jel nam se Bog zove Allah, Budha ili nekako drugaĆØije? Sve dok smo Ljudi , Ljudi koji žive puninu vjere, drže se zapovijedi i uĆØenja Boga u kojeg vjeruju - mislim da su takve stvari (besmislene rasprave o tome ĆØiji je Bog "pravi") u principu nebitne i niĆØemu ne vode...


Da dam svoju zavrŔnu... jako sretan

uĆØiniti dobro, a zatim otiƦi bez buke ...
Korisnički profilPošalji privatnu porukuPošalji e-mail [Vrh]
Gost
Spol: neodrešen

PostanoPostano: čet 07 tra 2005, 21:46
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Evandjele po Barnabi. To je jedno Evandjelje. Jedno od sacuvanih Evandjela. Koje je bilo u upotrebi kod Krscana do 325 godine po rodjenju Isa a.s., do onog cuvenog koncila u Nikei kada su dokinuli ovo Evandjelje. U ovome Evandjelju koje je najblize Islamu, draga braco, i najblize izvornosti najavljuje se dolazak Bozijeg Poslanika Muhameda s.a.v.s. kao vjerovjesnika koji ce doci pa su zato oni dokinuli to i izmislili druge knjige, a ovu knjigu je napisao ucenik Isaa a.s. U njoj sam Isa a.s. govori tako divno i tako lijepo o zadnjem Bozijem Posliniku koji ce doci, koji se zove Muhamed s.a.v.s. Kaze se naime da su u njegovo vrijeme vac poceli da ga smatraju Bogom, neuzubillahi teala, u vrijeme Rimljana. Evo nekoliko pasusa da procitam da vidite kako su oni iskrivili svoje vjerovanje. Naime govori Isa a.s. dolazi do jednog grada i tu izlazi citav svijet da vide svoga Boga, neuzubillahi teala, a to je smatraju Isa a.s. pa vidi sta Isa a.s. govori: ā€Medjutim, kad me Bog uzme sa svijeta. Satana-sejtan ce opet podici ovu prokletu uzbunu tako sto ce uciniti da bezboznici vjeruju da sam ja Bog i sin Boziji. Zbog cega ce moje rijeci i ucenje biti okaljano tako da ce ostati jedva 30 vjernika. Na to ce Bog imati Milosti nad svijetom i poslace svog Poslanika za koga je stvorio sve stvari, koji ce doci sa juga, sa moci i unistice idole sa idolopoklonicima, koji ce oduzeti dominaciju od satane koju on ima nad ljudima. On ce donjeti sa sobom Milost Boziju.ā€ Sve govori o Poslaniku a.s. ā€Za spas onih koji ce vjerovati u njega, a blagoslovljen je onaj ko bude vjerovao njegovim rijecima.ā€ I sad ovi koji su ga smatrali Bogom, ti ljudi cak i vlast ta i svestenici u tome gradu. Al ne mozemo sve citati pa to samo prenosim. Govore da ce traziti da se napise dekret da on nije Bog i da to ostane tako, neuzubillahi teala, a Isus dalje nastavlja pa kaze: ā€Ja nisam utjesen vasim rijecima jer gdje se vi nadate svjetlosti doci ce tama. Medjutim, moja utjeha je u dolasku Poslanika koji ce unistiti svako krivo misljenje o meni, a njegova vjera ce se prosiriti i zahvatiti sav svijet jer tako je Bog obecao Abrahamu ocu nasem. A to sto mi daje utjehu je sto njegova vjera nece imati kraja nego ce je Bog drzati neprikosnovenom. Svecenik upita poslije dolaska Poslanika bozijeg hoce li dolaziti drugi proroci?ā€ Isus odgovari: ā€Poslije njega nece dolaziti pravi proroci poslati od Boga nego ce doci velik broj laznih proroka zbog cega zalim jer satana ce podici njih pravednim sudom bozijim i oni ce se kriti pod izgovorom mog Evandjelja. Krice se pod izgovorom mog Evandjelja.ā€ Herod upita kakav je to pravedni Sud boziji pa ce doci tako bezbozni ljudi? Isus odgovori: ā€Pravedan je sto ce svako ko nece vjerovati u Istinu za svoj spas vjerovati u laz za svoje prokletstvo. Zato vam kazem da je svijet uvijek prezirao prave proroke, a volio lazne. Kao sto se moze vidjeti iz vremena Miheja i Jeremije jer svako voli sebi slicnog.ā€ Zatim rece svecenik: ā€Kako ce se Mesija zvati i koji znak ce otkriti njegov dolazak?ā€ Isus odgovori: ā€Ime Mesije je divno jer mu je samo Bog dao ime kad je on stvorio njegovu dusu i stavio je u nebeski sjaj. Bog je rekao ā€Cekaj Muhammede jer zbog tebe cu stvoriti Raj, Svijet i veliko mnostvo stvorenja od cega ti cinim poklon tako da ko god te bude blagoslovio bice blagoslovljen, a ko te prokune bice proklet. Kad te posaljem na svijet poslacu te kao Poslanika spasa.ā€ Vidi kako govori fino o Muhammedu s.a.w.s. ā€Poslacu te kao Poslanika spasa, a tvoja rijec ce biti istinita tako da ce propasti Nebesa i Zemlja, ali tvoja vjera nikada nece. Muhammed je njegovo blagoslovljeno ime.ā€ Tad gomila podize svoje glasove govoreci o Boze posalji nam svog Poslanika, o Muhammede dodji brzo radi spasa. Draga braco ovo Evandjelje bilo je Evandjelje do 325. godine sluzbeno Evandjelje krscana i nestalo ga je ali ne kao originala. Naime u 325 godini odrzan je Nikejski koncil gdje je naredjeno da se sva originalna Evandjelja na Hebrjeskom pismu uniste. Izdat je ukaz da ce svako ko bude imao ovo Evandjelje biti kaznjen smrcu. U 383. godini Paklad je obezbijedio jedan primjerak Evandjelja po Barnabi i zadrzao ga u svojoj biblioteci...
[Vrh]
nata
Spol: žensko
Postovi: 418
Lokacija: zadar
PostanoPostano: čet 07 tra 2005, 22:07
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Evo samo nekoliko redaka koji mogu biti odgovori na tvoje argumente:

'Å imun Petar prihvati i reĆØe: ti si Krist - Pomazanik, Sin Boga živoga.'
Mt, 16,16

'A oni na laĆ°i poklone mu se niĆØice govoreƦi: Uistinu, ti si Sin Božji.'
Mt 14,33

'Isus im pristupi i prozbori: Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! PoĆ°ite, dakle, i uĆØinite mojim uĆØenicima sve narode krsteƦi ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i uĆØeƦi ih ĆØuvati sve Å”to sam vam zapovjedio!'
Mt 28,18-20

'Isus im odgovori:Pazite da vas tko ne zavede! Mnogi Ʀe doista doƦi u moje ime i govoriti: ja sam Krist. I mnoge Ʀe zavesti.'
Mt 24,4-5

'Oni pristupiÅ”e i probudiÅ”e ga govoreƦi: Gospodine, spasi, pogibosmo!
Kaže im: Što ste plaŔljivi, malovjerni?
Tada ustade i zaprijeti vjetrovima i moru te nasta velika utiha.
A ljudi su u ĆØudu pitali: tko je taj da mu se i vjetrovi i more pokoravaju?'
Mt 8,25-27

Ja sam s vama u sve dane - do svrŔetka svijeta!!!
Korisnički profilPošalji privatnu poruku [Vrh]
Gost
Spol: neodrešen

PostanoPostano: čet 07 tra 2005, 22:09
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

ali ja ne vidje dokaza da je Isa a.s. rekao "Ja sam Bog i meni se klanjajte". ????
[Vrh]
nata
Spol: žensko
Postovi: 418
Lokacija: zadar
PostanoPostano: čet 07 tra 2005, 22:11
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

ali je zato oprao noge svojim uĆØenicima

Ja sam s vama u sve dane - do svrŔetka svijeta!!!
Korisnički profilPošalji privatnu poruku [Vrh]
Gost
Spol: neodrešen

PostanoPostano: čet 07 tra 2005, 22:13
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Cesto cujem da je KrŔcanstvo objavljena religija. Isto se govori i o jehudijskom vjerovanju. Ovo je tacno koliko i tvrdnja da slonovi nose kuhana jaja. Islam je od pocetka bio nacin života predviden za Allahova stvorenja.
"Ibrahim nije bio ni Jevrej ni krŔcanin, vec pravi vjernik, vjerovao je u Boga jednoga, i nije bio idolopoklonik." 3:67

Da bih objasnio hronologiju skretanja u krŔcanstvo, uzecu kao primjer Pavla, poslije Petra, krŔcanima najvažnijeg apostola.

Po biblijskim navodima, Pavle je shodno potrebama Rimskog carstva radio na guŔenju pokuŔaja organizovanja od strane muslimana koji su prihvatili ucenje preneseno preko Ise (as). U to vrijeme mu je ime bilo Savo (Savao-Savle-Pavao-Pavle). On je bio Rimljanin od rodenja tj. Imao je status gradanina. Dakle....

"Savao pak, sveudilj zadahnut prijetnjom i pokoljem prema ucenicima Gospodnjim, pode k velikomu sveceniku, zaiska od njega pisma za sinagoge u Damasku, da sve koje nade od ovoga Puta, muževe i žene, okovane dovede u Jeruzalem." (Biblija, Djela apostolska 9:1,2)

"Ovaj sam Put na smrt progonio, u okove bacao i predavao u tamnice muževe i žene," (Biblija, Djela apostolska 22:4)

PoŔto je Isa (as) Ŕirio Islam a Islam ne trpi paganstvo, konfrontacija (bar verbalna) je neizbježna. Poruka Islama koju je Isa (as) prenosio svojim ucenicima, nije bila u skladu s potrebama rimljanske uprave te su pokuŔali djelovati silom, želeci ubiti Isu (as) i zatrti ucenje koje je on prenosio. Jedna od metoda je bila koriŔtenje lokalnih gradana kao instrument u fizickom zaustavljanju jacanja zajednice. Da bi bili efektivniji, skuckali su odlican plan. Ako neŔto ne možeŔ uniŔtiti, ucini ga bezopasnim. Odlucili su poslati Pavla (Savla) da izvrŔi taj zadatak. Dakle imamo Pavla na putu za Damask, fol ide da uradi joŔ zuluma sljedbenicima Ise (as). Kad odjednom.....

"(3)Kad se putujuci približi Damasku, iznenada ga obasja svjetlost s neba. (4) SruŔi se na zemlju i zacu glas Ŕto mu govoraŔe: "Savle, Savle, zaŔto me progoniŔ?" (5) On upita: "Tko si, Gospodine?" A on ce: "Ja sam Isus kojega ti progoniŔ! (6) Nego ustani, udi u grad i reci ce ti se Ŕto ti je ciniti." (7) Njegovi suputnici ostadoŔe bez rijeci: culi su doduŔe glas, ali ne vidjeŔe nikoga." (Biblija, Djela apostolska 9)

Dakle ovdje je opisano kako se Isa (as) obratio Pavlu. Nije da vjerujem u Bibliju ali ovaj dogadaj uzimam kao dokaz za teoriju da je Pavle svjesno radio za Rimljane. Ako pogledamo rijeci Pavla gdje on sam opisuje ovaj isti dogadaj, detalji pocnu smetati....

"(6) "Dok sam tako putovao i približavao se Damasku, s neba me oko podneva iznenada obasja svjetlost velika. (7) SruŔih se na tlo i zacuh glas Ŕto mi govoraŔe: 'Savle, Savle, zaŔto me progoniŔ?' (Cool Ja odgovorih: 'Tko si, Gospodine?' Rece mi: 'Ja sam Isus Nazarecanin koga ti progoniŔ.' (9) Oni koji bijahu sa mnom svjetlost doduŔe primijetiŔe, ali ne cuŔe glasa Onoga koji mi govoraŔe. (10) Rekoh nato: 'Što mi je ciniti, Gospodine?' Gospodin ce mi: 'Ustani, podi u Damask i ondje ce ti se reci Ŕto ti je odredeno uciniti.'" (Biblija, Djela apostolska 22)

1.Indikativna razlika u citatima pripisanim Isi (as)
2.Pavlovi jarani su u prvom primjeru culi glas a u drugom primjeru ga ne cuŔe.

E sad, imamo Pavla koji tvrdi da je pricao s Isusom (as). Najbolji nacin da se uvuce u zajednicu i pomijeŔa istinu s neistinom? Da bude žestok pobornik ucenja Ise (as) al' po njegovom receptu.

Muslimani to nisu mogli tolerisati. Havarijuni, kod krŔcana znani kao apostoli, su žestoko reagovali protiv tih inovacija te Pavle, s kojim Isa (as) nikad nije prozborio niti rijec, nije dugo cekao da napadne same apostole. Ljude s kojima je Isa (as) dijelio hranu i koje je Isa (as) licno ucio.

"(11) A kad Petar stiže u Antiohiju, u lice mu se usprotivih jer je zavrijedio osudu: (12) doista, prije nego stigoŔe neki od Jakova, blagovao je zajedno s poganima; a kad oni dodoŔe, poceo se povlaciti i odvajati bojeci se onih iz obrezanja. (13) Za njim se povedoŔe i ostali Židovi te je i Barnaba zaveden tom prijetvornoŔcu." (Biblija, poslanica Galacanima 2)

Petar, Barnaba i ostali su bili protiv Pavlovih inovacija. Širili su ucenje Ise (as) bez dodavanja svojih ideja al' to nije Ŕtimalo Rimljaninu Pavlu. Zato je pred rajom poceo govoriti ...

"Neki, istina, propovijedaju Krista iz zavisti i nadmetanja, a neki iz dobre volje:" (Biblija, poslanica Filipljanima 1:15)

PoŔto su samo apostoli i Pavle propovjedali ucenja Ise (as), na koga se odnosi ova opaska o zavisti i nadmetanju ako ne na apostole? Razlika izmedu apostolskih izvora i izvora Pavla je u tom Ŕto su apostoli ucili direktno od Ise (as). Pavle tvrdi da mu Isa dolazi u vizijama. Kako tacno utvrditi da ucenje Ise (as) nije isto s onim Ŕto Pavle prica? Poredenje...

Prema Bibliji....

"A svinja, iako ima papak, i to papak razdvojen, ne preživa - za vas je necista. Njihova mesa nemojte jesti niti se njihove strvine doticati - za vas su one neciste.'" (Biblija, Levitski zakon 11:7,Cool

Isa (as) prema Bibliji kaže razloge dolaska ....

"(17) "Ne mislite da sam doŔao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam doŔao ukinuti, nego ispuniti. (1Cool Zaista, kažem vam, dok ne prode nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezic iz Zakona nece proci, dok se sve ne zbude. (19) Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauci ljude, najmanji ce biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vrŔio i druge ucio, taj ce biti velik u kraljevstvu nebeskom." (Biblija, Evendelje po Mateju 5-o poglavlje)

Dakle prema Bibliji, Isa (as) kaže da nije doŔao da ukine Zakon. Ona zabrana konzumiranja svinjetine je dio tog Zakona. Isa (as) ne jede svinjetinu, njegovi apostoli ne jedu svinjetinu. I nade se Pavle da kaže kako mu je Isus u viziji rekao kako je svinjetina u redu za jelo. Za života Isus kaže da ce praktikovanje Zakona uslijediti nagradom. Pavle dobija viziju gdje mu se Isus obraca s odobrenjem po pitanju svinjetine. Milioni ljudi koji se zovu krŔcanima ne slijede Isusa i apostole koji nisu jeli svinjetinu. Oni slijede Pavla.

Drugi primjer....

"(11) Obrezujte se, i to neka bude znak Saveza izmedu mene i vas. (12) Svako muŔko medu vama, kroz vaŔa pokoljenja, kad mu se navrŔi osam dana, neka bude obrezano; i rob, roden u vaŔem domu, i onaj Ŕto bude kupljen od stranca, koji ne bude od vaŔe krvi. (13) Da, i rob roden u tvome domu ili za novac kupljen mora se obrezati! Tako ce moj Savez na vaŔem tijelu ostati vjecnim Savezom. (14) MuŔko koje se ne bi obrezalo neka se odstrani od svoga roda: takav je prekrŔio moj Savez." (Biblija, Knjiga Postanka 17-o poglavlje)

Pavle taj 'vjecni savez' sakriva pod tepih.....

"(12) Svi koji se hoce praviti važni tijelom, sile vas na obrezanje, samo da zbog križa Kristova ne bi trpjeli progonstvo. (13) Ta ni sami obrezani ne opslužuju Zakona, ali hoce da se vi obrežete da bi se mogli ponositi vaŔim tijelom. (14) A ja, Bože sacuvaj da bih se icim ponosio osim križem Gospodina naŔega Isusa Krista po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu. (15) Uistinu, niti je Ŕto obrezanje niti neobrezanje, nego - novo stvorenje." (Biblija, poslanica Galacanima 6-o poglavlje)

Dakle nema veze to Ŕto je Bog naredio obrezivanje kao znak 'vjecnog saveza'. Pavle je pametniji.

Al' govor o mesu i obrezivanju je samo uvod. Važniji aspekt Pavlove misije je bio smirivanje sljedbenika Isusa (as). Isus, kao poslanik nije odvajao duhovno od svjetovnog. Iako Biblija nije valjan dokaz, paralelu izmedu Muhammeda (as) i Ise (as) možemo povuci po pitanju deklaracije rata silama nepravde. U Bibliji se navodi da je Isa (as) rekao ....

"Nato ce im: "No sada tko ima kesu, neka je uzme! Isto tako i torbu! A koji nema, neka proda svoju haljinu i neka kupi sebi mac." (Biblija, evandelje po Luki, 22:35)

Mac. Toliko o janjadima koji okrecu drugi obraz kad ih neko oŔamari. Nije Isa (as) bio janje nego je bilo u interesu rimljanske vlasti da njegovi sljedbenici budu pitomi te su uposlili Pavla da okrene vodu na njihov mlin . To je rezultiralo Pavlovim izjavama ...

"Svaka duŔa neka se podlaže vlastima nad sobom. Jer nema vlasti doli od Boga: koje postoje, od Boga su postavljene." (Biblija, poslanica Rimljanima 13:1)

Da se svaka duŔa podlaže Rimljanima jer kako Pavle kaže, Rimljani su kao autoritet postavljeni od Boga. Dalje....

"Stoga tko se suprotstavlja vlasti, Božjoj se odredbi protivi; koji se pak protive, sami ce na se navuci osudu." (Biblija, poslanica Rimljanima 13:2)

Tko se suprotstavlja Rimljanima, suprotstavlja se Bogu. To ako je Pavle u pravu. Dakle protiviti se razapinjanju Isusa bi bilo protivljenje Božijoj volji. Protiviti se ubijanju muŔke djece od dvije godine bi bilo protivljenje Božijoj volji. Nekad se pitam citaju li krŔcani cijelu Bibliju il' preskacu dijelove koji im ne paŔu.

"Vladari doista nisu strah i trepet zbog dobra, nego zbog zla djela. HoceÅ” li se ne bojati vlasti? Dobro cini pa ceÅ” imati pohvalu od nje!" (Biblija, poslanica Rimljanima 13:3)

Pavle kaže da su vladari strah i trepet ne zbog dobra nego zbog zla. Nijemac koji je ustao protiv Hitlera je prekrŔio osnove. Japanac koji se usprotivio silovanju Kineskinja. Iracanin koji se protivi Sadamu. Bolesno nema Ŕta. Da zavrŔimo s prijedlogom Pavla ...

"(1)Dakle, preporucujem prije svega da se obavljaju proŔnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, (2) za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti." (Biblija, prva poslanica Timoteju drugo poglavlje)


Nekoliko tacaka:

--Pavle je sistematski ukidao Zakon kojeg Isus po biblijskim navodima doŔao ne da ukine nego da potvrdi.
--Pavle je ucio narod da budu podložni vlastima. TadaŔnjim Rimljanima. ZavrŔio je u Rimu s obezbjedenim stanom i tjelohraniteljem. Njegove zasluge u smirivanju revolta su Rimljanima bile od neprocjenjive vrijednosti.
--Ne želim vrijedati krŔcane ovom analizom nego ih pozivam da razmotre djelo i lik Pavla koji za sebe kaže da je Farizej (dok Isus proklinje Farizeje).
--Ne prihvatam Bibliju kao valjan izvor pouzdanih informacija i gore navedeni citati su tu jer ih se cesto ignoriŔe od strane krŔcana.
[Vrh]
Gost
Spol: neodrešen

PostanoPostano: čet 07 tra 2005, 22:19
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Nato, zar ne vidiÅ” da ti je to besmisleno? On neƦe prihvatiti tvoje argumente.
Citati koje ti navodiÅ” samo tebi znaĆØe neÅ”to - njemu ne znaĆØe niÅ”ta jer on ne priznaje ni jedno evanĆ°elje osim Barnabinog.

Tako, evo ti pozicije u kojoj si se naÅ”la. Taj ĆØovjek ti kaže: krÅ”Ć¦anko, ti namaÅ” svog svetog pisma, sve su ti oteli, slagali, prevarili te. Potraži Barnabinu poslanicu i u njoj ƦeÅ” naƦi kartu s otokom na kojem je zakopano blago a ono se zove islam. PriĆØa ti ide u tom smjeru.
Ako imaÅ” volje, možeÅ” nastaviti, ali nema nikakvog smisla. Ti ne možeÅ” navesti ni jedan argument koji Ʀe oni prihvatiti (uvijek Ʀe imati ovakve razloge za odbijanje naÅ”ih argumenata: to ti je krivo evanĆ°elje, to je rekao Pavao krivokletnik i izdajica Isusov, to je iskrivila Crkva,... - sve Å”to je tebi veliko i sveto oni bacaju pod noge). Jedino Å”to možemo jest formirati svoj stav prema njima s istom logikom i jednostavno ne prihvaƦati sve ono Å”to piÅ”e u Kuranu i Å”to islam zagovara jer to nije valjano iz bla bla razloga,... Ako i jedni i drugi zauzmemo takav stav vjerujem da Ʀemo imati o ĆØemu raspravljati... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
[Vrh]
Gost
Spol: neodrešen

PostanoPostano: čet 07 tra 2005, 22:23
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Islam je poĆØeo 622 godine... Pitaj malo one svoje na medresi,...
Daj, ne moj nam prodavati muslimanski SF na katoliĆØkom forumu. To ti uopƦe nije zabavno.
[Vrh]
Gost
Spol: neodrešen

PostanoPostano: čet 07 tra 2005, 22:24
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Anonymous napisa:
Nato, zar ne vidiÅ” da ti je to besmisleno? On neƦe prihvatiti tvoje argumente.
Citati koje ti navodiÅ” samo tebi znaĆØe neÅ”to - njemu ne znaĆØe niÅ”ta jer on ne priznaje ni jedno evanĆ°elje osim Barnabinog.

Tako, evo ti pozicije u kojoj si se naÅ”la. Taj ĆØovjek ti kaže: krÅ”Ć¦anko, ti namaÅ” svog svetog pisma, sve su ti oteli, slagali, prevarili te. Potraži Barnabinu poslanicu i u njoj ƦeÅ” naƦi kartu s otokom na kojem je zakopano blago a ono se zove islam. PriĆØa ti ide u tom smjeru.
Ako imaÅ” volje, možeÅ” nastaviti, ali nema nikakvog smisla. Ti ne možeÅ” navesti ni jedan argument koji Ʀe oni prihvatiti (uvijek Ʀe imati ovakve razloge za odbijanje naÅ”ih argumenata: to ti je krivo evanĆ°elje, to je rekao Pavao krivokletnik i izdajica Isusov, to je iskrivila Crkva,... - sve Å”to je tebi veliko i sveto oni bacaju pod noge). Jedino Å”to možemo jest formirati svoj stav prema njima s istom logikom i jednostavno ne prihvaƦati sve ono Å”to piÅ”e u Kuranu i Å”to islam zagovara jer to nije valjano iz bla bla razloga,... Ako i jedni i drugi zauzmemo takav stav vjerujem da Ʀemo imati o ĆØemu raspravljati... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyeseno opet mi neko stavlja rijeci u usta.
hej ja za sve navodim dokaze iz biblije a ti ako nadjes nesto iz Kur'ana da ti nije jasno ili da je kontradiktorno slobodno pitaj ili navedi lijepo sa argumentima.
izvoli trazi. najlakse je lupetati po svom nahodjenju. Ja te pozivam da pobijes ove gore tvrdnje ako Istinu govoris!
[Vrh]
Gost
Spol: neodrešen

PostanoPostano: čet 07 tra 2005, 22:36
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Hahahahahahahahahahahahaha i svi se slatko nasmijaŔe Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing

Koja dobra tema Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing

Daj molim te ti navodiÅ” citate, Laughing Laughing Laughing Laughing , ti uzimaÅ” neÅ”to veƦ napisano od tko zna koga i prodajeÅ” tu nama, a ni sam ne ĆØitaÅ” Å”to nam prodajeÅ” jer da da bi znao da ovo tvoje nema veze s niĆØim, a kamo li da ƦeÅ” nam neÅ”to odgovorit ako te pitamo, možeÅ” nam jedino poslat koji drugi post iz riznice tvojih spremljenih post-aduta kojemu otprilike prva reĆØenica poĆØinje sa temom koju pitamo, a ostalo nema viÅ”e veze nego bitno da piÅ”e Å”to viÅ”e Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing


E da možda da ideÅ” dalaj lami objaÅ”njavat bezveznost budizma, vjerojatno ƦeÅ” bit uspjeÅ”niji nego ovdje, reci mu sve toĆØno Å”to je istina i objasni mu da mora preobratit tih par miljardi ljudi Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing

i tako živjeŔe dugo i sretno Laughing Laughing Laughing


Ugodan boravak do pojave moderatora ili administratora Wink Wink Wink


Lijep pozdrav svima jako sretan jako sretan jako sretan

Gost 3
[Vrh]
Gost
Spol: neodrešen

PostanoPostano: čet 07 tra 2005, 22:40
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

de izvadi ti nesto iz svoje "Bogate" riznice!

ja cekam da se pobiju pomenuti postovi, a sve sto mozete je to da od svoje nemoci da odgovorite pobrisete ove postove.

ima li ovde iko da ima"bogatu" riznicu ili barem malo znanja o religijama koje nije povrsno.
[Vrh]
Gost
Spol: neodrešen

PostanoPostano: čet 07 tra 2005, 22:42
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

de izvadi ti nesto iz svoje "Bogate" riznice!

ja cekam da se pobiju pomenuti postovi, a sve sto mozete je to da od svoje nemoci da odgovorite pobrisete ove postove.

ima li ovde iko da ima"bogatu" riznicu ili barem malo znanja o religijama koje nije povrsno.
[Vrh]
nata
Spol: žensko
Postovi: 418
Lokacija: zadar
PostanoPostano: čet 07 tra 2005, 22:42
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

ma ja nemam namjeru dalje raspravljati, znam to od poĆØetka. al eto, treba reƦi tj. izvuƦi koju mudru, jer one i jesu argumenti koji se ovdje traže - argumenti na 'argumente'. a kad ĆØovjek traži istinu, treba mu je pokazati.

rano se ustajem.....

spava

Ja sam s vama u sve dane - do svrŔetka svijeta!!!
Korisnički profilPošalji privatnu poruku [Vrh]
Gost
Spol: neodrešen

PostanoPostano: čet 07 tra 2005, 22:45
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

tako je nato. argumenti, argumenti a ne suplja prica po svom nahodjenju.

Udruzite se i razmisljajte i tragajte ... ja odoh da spavam.

Sabah je u 5:30. (jutarnja molitva muslimana)
[Vrh]
Gost
Spol: neodrešen

PostanoPostano: čet 07 tra 2005, 23:14
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Citat:
ima li ovde iko da ima"bogatu" riznicu ili barem malo znanja o religijama koje nije povrsno.

Nema majstore kao Å”to si zakljuĆØio mi smo svi malo tupavi i nemamo pojima o niĆØemu veƦ samo sljedimo svoje nahoĆ°enje, zato sam ti i predložio da se obratiÅ” dalaj lami on Ʀe sigurno znat neÅ”to o religijama i imat ƦeÅ” partnera za razgovor u kojem ƦeÅ” pokazat da si ti ipak najpametniji ĆØovjek na svijetu, a ne on buduƦi nezna Å”to je istina Wink Wink Wink Wink

A naÅ”i kukavice administratori Ʀe obrisat tvoje postove kako se nebi sluĆØajno pojavio netko ko se kuži u religije pa postao pametniji od tebe i tako ti oduzeo titulu place place place placeA Å”to se tiĆØe moje riznice u nju skupljam ipak neÅ”to drugo s ĆØim ti nisi upoznat jer se nemože s argumentima izrazit, veƦ se jednostavno živi po nahoĆ°enju kao Å”to su:

Ljubav, radost, sloboda, veselje, zajedniŔtvo, pjesma..... ima joŔ nekih koje su se u ovom trenutku malo zagubile kao Ŕto je poniznost, ljubav prama bližnjemu, ........

Ali to materijalno se ne da baŔ zapisat i spremit i onda valjda kad pogledaŔ u tu moju riznicu ne vidiŔ niŔta, valjda sam onda samo jedan nitkov kojemu je prazna riznica place place place place placeAh Å”to sve ĆØovjek ne napiÅ”e kad je ovako ulogiran kao gost, oprostite na mojim komentarima, malo sam bio ljut na neke stvari, ali ĆØim registracija proradi evo mene vama kao ne gost, a do onda lijep pozdrav jako sretan jako sretan jako sretan jako sretan


Laka vam noƦ forumaÅ”i spava spava spava

BVB!!!!!! jako sretan jako sretan jako sretan jako sretan


gost 3
[Vrh]
Prethodni postovi:    
Prethodna tema Prethodna tema
Započni novu temuOdgovori na temu

Izaberi forum:   

Ne možeš otvarati nove teme.
Ne možeš odgovarati na postove.
Ne možeš urešivati svoje postove.
Ne možeš izbrisati svoje postove.
Ne možeš glasovati u anketama.

Powered by phpBB © 2001, 2006 phpBB Group