HBK forum
Pravilnik FAQ FAQ Pretranik Pretranik lanstvo lanstvo Profil Profil Privatne poruke Privatne poruke Registracija Registracija Login Login
Sada je: sri 12 kol 2020, 15:40. Pogledaj neodgovorene postove
Naša zajednièka istovremena molitva u 22h
Zaponi novu temuOva tema je zakljuana: ne moe ureivati postove niti odgovarati.
Prethodna tema Sljedea tema
Autor Poruka
banana
Spol: ensko
Postovi: 1501
Lokacija: Rijeka
PostanoPostano: ned 18 ou 2007, 10:38
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Veèeras u 22h molimo:
12. postaja: Isus umire na križu

Bolni se jauk prolomio Golgotom kad su uzdigli moga Sina na križu. Tada mi je došlo u sjeæanje: otac moga naroda Abraham žrtvovao je sina Izaka, moj narod žrtvovao je pashalno janje, bezbrojne su se žrtve prinosile u hramu u Jeruzalemu. Sad se prinosi jedinstvena, božanska žrtva, neokaljani jaganjac, Sin Božji i moj Sin. Povijest èovjeèanstva ima slobodan izlaz iz ropstva krivice i slobodan ulaz u domovinu u koju je prvi ušao kroz smrt moj Sin. To se dokonèalo ropstvo, a poèeo sveopæi povratak Ocu. Križ je novi žrtvenik. Žrtva nije uništenje nego preobraženje, nije smrt nego život, nije kraj nego poèetak. Èula sam kako Isus u ruke Oèeve predaje svoj život i zajedno s njime sam sebe i njega prinijela i ja Svevišnjemu. A onda mi je povjerio Ivana i sve vjerne njegovom putu. Uèinio me majkom brojnih naroda. Tada je izrekao èin poslušnosti Ocu: "Svršeno je". Ispunjeno je sve što je htio Otac. Poèinje novi svijet.
Na Kalvariji završava put staroga svijeta. Vrati se kuæi i vjeruj Radosnoj vijesti!

Bog moj i sve moje!
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mailPosjeti Web straniceMSNM [Vrh]
banana
Spol: ensko
Postovi: 1501
Lokacija: Rijeka
PostanoPostano: pon 19 ou 2007, 12:25
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Veèeras u 22h :
13.postaja: Isusa skidaju s križa

Kad se bijes zla do kraja iskalio na Isusu, smjeli smo priæi i preuzeti brigu za njegovo mrtvo tijelo. Dok sam ga držala u naruèju, sjetila sam se trenutka kad sam ga u štalici izvan Betlehema prvi put uzela u naruèaj. Rodio se u izgnanstvu i bit æe pokopan u progonstvu. U tuðoj je kuæi roðen i u tuðem grobu pokopan. Nije imao mjesta gdje bi glavu naslonio. Nisu ga primili u Betlehemu, u Nazaretu su ga htjeli strmoglaviti niz stijenu, u Jeruzalemu su ga raspeli. Dok sam gledala njegovo mrtvo tijelo, maè boli otvorio mi je novu ranu. Tijelo koje sam s najdirljivijom ljubavlju nosila, hranila, njegovala, sad je bilo masakrirano, iznakaženo, izbodeno, da ga se jedva moglo prepoznati. Prije tridesetak godina donijela sam ga na svijet, sada ga moram iznijeti iz svijeta. Onda sam ga s radošæu i ponosom rodila, sad ga s neizmjernom tugom i ponižena spremam za ukop. Dok su Josip iz Arimateje i Nikodem zajedno s Ivanom i ženama skidali tijelo moga Sina, pogled mi se zadržao na drvu križa. Na poèetku ljudske povijesti s drva spoznaje dobra i zla ubrali su prvi ljudi plod neposluha i nepovjerenja prema Stvoritelju. Sad uzimamo sa stabla križa moga Sina, kojem je hrana bila vršiti volju Oèevu. Pomislih kako ovdje prestaje zla kob èovjeèanstva.
Važno je i u najbesmislenijoj patnji otkriti Božji plan, uhvatiti Stvoriteljevu misao i u njoj smisao. Tad je moguæe izdržati sva obespravljenja i poniženja. Nad Isusovom patnjom lebdi nada uskrsnuæa. To me drži.

Bog moj i sve moje!
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mailPosjeti Web straniceMSNM [Vrh]
banana
Spol: ensko
Postovi: 1501
Lokacija: Rijeka
PostanoPostano: uto 20 ou 2007, 13:08
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Veèeras u 22h:
14.postaja: Isusa polažu u grob

Sunce je bilo na zalazu. Trebali srno požuriti s ukopom, jer je bilo predveèerje subote i židovska Priprava. Dok smo odlazili od groba, nisam se mogla pomiriti s pomisli da je to konaèni rastanak. Govorio je meni i uèenicima da æe treæi dan uskrsnuti. To mi je davalo nadu, bilo mi je kao da æe se on ponovo roditi svijetu i u njemu nadvladati zloga, a uvesti èovjekoljubive odnose. Kao što sam povjerovala anðelu Gabrijelu da æe se iz mene roditi, povjerovala sam i njemu da æe se opet kao Sin Svevišnjega roditi iz utrobe groba. Nešto je neuništivo visjelo u zraku. Protivnici su se bojali njegova groba, apostoli su slutili uskrsnuæe, a ja sam molila i vjerovala. Majèinsko me je srce uvjeravalo da æe se Isusova rijeè ispuniti. Èekala sam probdjevši noæ od petka na subotu, nestrpljivo požurivala vrijeme da proðe subotnji dan i u ljubavi išèekivala da se njegov grob pretvori u mjesto preobraženog života. Stražari su èuvali grob, a uèenici od strana pred Zidovima zakraèunali vrata. Uèinilo mi se kao da je vrijeme stalo i kao da su nebo i zemlja zaustavili dah od išèekivanja dogaðaja koji æe uslijediti. Sin je Božji sve izvršio što je Otac naumio. Sad je Otac bio na potezu. Grobovi više nisu mjesta beznadne tuge i posljednjeg rastanka, jer je u grob sišao Sin Božji. Život vjeèni se rada.

Bog moj i sve moje!
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mailPosjeti Web straniceMSNM [Vrh]
banana
Spol: ensko
Postovi: 1501
Lokacija: Rijeka
PostanoPostano: sri 21 ou 2007, 12:23
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Veèeras u 22h:
15.postaja: Isus uskrsava iz groba

Nedjeljno jutro, zora novog èovjeèanstva je svitala. Sve se dogaðalo poput munje. Anðeo je otvorio grob, a od straha pred njim zadrhtali stražari. Žene su trèale da jave vijest o praznom grobu, a Ivan i Petar jurili bez daha da se o tome uvjere. Isus se ukazivao živ, preobražen, zdesna Ocu, Kralj kraljeva i Gospodar gospodara. Strelovito se širila Isusova poruka povjerenja: "Ne bojte se, mir vama, samo vjerujte! Pogledajte ruke moje i noge. Ja sam to. Ispunilo se sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano." Vijest se munjevito širila. Kao baklju rnira jedni su drugima predavali vijest: "Doista, uskrsnuo je Gospodin i ukazao se Simunu!" Duh je moj kliktao od radosti. Sve mi je bivalo jasnije zašto je moj Sin s križa rekao Ivanu: "Evo ti majke", a onda meni: "Evo ti Sina." Navijestio mi je da æu po istom Duhu po kojem sam njega zaèela, sudjelovati u raðanju njegova Tijela Crkve. Bit æu po Božjoj milosti Majka Crkve. Opet sam mu ponavljala svoj èvrsti i vjerni: da, neka mi bude po tvojoj rijeèi. Otada nosim sve vas vjernike i sve ljude u srcu. Samo jedno želim: privesti vas svome Sinu i tako uèiniti spašenima i nositeljima spasa drugima na putovima povijesti. Radosna sam zbog ovoga susreta na križnom putu moga Sina. Neka se odsada vaši životi stalno okreæu svjetlu uskrsa i nose tu vijest svakom èovjeku.


ZAVRŠETAK KRIŽNOGA PUTA
Oèe, hvala na ovom hodu s Marijom za Tvojim Sinom. Nisam više isti. Idem živjeti za druge, kao Isus. Odluèujem hodati svijetom èineæi dobro. Obasjan svjetlom križa i blještavilom uskrsa prepoznajem u Isusu srce svijeta. Sad znam kome sam povjerovao. Svoje odluke stavljam u Tvoje ruke, Oèe. Ti me jaèaj, diži, lijeèi i vodi za ruku do kraja mog križnog puta. Hvala za Tvoju Crkvu u kojoj zajedno s drugima hodam Tebi u susret. Amen.

Bog moj i sve moje!
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mailPosjeti Web straniceMSNM [Vrh]
banana
Spol: ensko
Postovi: 1501
Lokacija: Rijeka
PostanoPostano: et 22 ou 2007, 14:28
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Od danas æe naša zajednièka molitva biti Križni put sv. Franje. Svakoga dana u 22h razmatrat æemo i molitvom popratiti jednu postaju.. Wink

Bog moj i sve moje!
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mailPosjeti Web straniceMSNM [Vrh]
banana
Spol: ensko
Postovi: 1501
Lokacija: Rijeka
PostanoPostano: et 22 ou 2007, 14:30
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

1. POSTAJA

Isusa osuðuju na smrt

Da, Isuse, tebe osuðuju na smrt. Ali nisu svjesni da ti dragovoljno prihvaæaš ovu smrtnu osudu iz ljubavi prema nama. Zbog tvoje pobjede nad smræu, tvoj sluga Franjo takoðer ju je prihvatio kao sestru.

Pomolimo se:
Daj nam, Gospodine, da i mi èas svoje smrti prihvatimo sa zahvalnošæu, s punim predanjem u tvoju volju, i s radosnim išèekivanjem susreta s tobom.

Hvaljen budi, Gospodine moj, po sestri nam tjelesnoj smrti, kojoj ni jedan smrtnik umaæi neæe. Jao onima koji u smrtnom umiru grijehu. A blaženi koje ti naðeš po volji presvetoj svojoj, jer druga im smrt nauditi neæe.
(Spisi, 157-158)

Bog moj i sve moje!
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mailPosjeti Web straniceMSNM [Vrh]
banana
Spol: ensko
Postovi: 1501
Lokacija: Rijeka
PostanoPostano: pet 23 ou 2007, 14:58
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

2. POSTAJA

Isus prima na se križ

Križ svih naših slabosti, boli, razoèaranja i grijeha položen je na tvoja okrvavljena ramena. Ti ga prihvaæaš, Isuse, u svojoj neizmjernoj ljubavi prema nama i u želji da budemo slobodni. O, kako je Franjo to dobro razumio! I prihvaæao je baš sve iz ljubavi prema tebi.

Pomolimo se:
Gospodine, koliko puta se želimo riješiti svoga križa! Koliko puta usporeðujemo svoj križ s križevima svojih bližnjih, koji nam se èine lakšima! Pomozi nam, Gospodine, da prihvatimo svoje križeve po kojima se spašavamo!

Hvala ti, Gospodine Bože, za sve moje boli. I tebe molim, moj Gospodine, da mi još stostruko dodaš ako se tebi sviða, i bit æe mi najmilije prihvatiti da me ne štediš kad sam žalostan, jer mi je najveæa utjeha ispunjati tvoju svetu volju.
(Spisi, 67)

Bog moj i sve moje!
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mailPosjeti Web straniceMSNM [Vrh]
Žan
mod team leaderSpol: muko
Postovi: 2638
Lokacija: u Isusovom zagrljaju
PostanoPostano: sub 24 ou 2007, 10:40
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

3. POSTAJA

Isus pada prvi put pod križem

Tvoje tijelo je slabo, a naši grijesi neizmjerno teški. Padaš, Isuse, pod tim teretom, ali se ubrzo dižeš i nastavljaš – ta, moraš do kraja izvršiti svoje poslanje, ispuniti ljubav! Sveti naš otac Franjo je, nasljedujuæi tebe, uvijek govorio braæi: Još nismo ništa uèinili. Krenimo od poèetka.

Pomolimo se:
Gospodine, slabi smo i padamo. No, daj da se opet dignemo i krenemo iz poèetka, zahvalno, s povjerenjem i predanjem.

Neka žarka i najslaða snaga tvoje ljubavi, Gospodine, oèisti pamet moju od svega što je pod nebom, da umrem iz ljubavi prema tvojoj ljubavi koji si se udostojao umrijeti iz ljubavi prema mojoj ljubavi.
(Spisi, 65)


Za forumašku zajednicu: Oèe naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu...

Po ovom æe svi znati da ste moji uèenici:
ako budete imali ljubavi jedni za druge!
(Iv 13, 35)
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPosjeti Web straniceICQ [Vrh]
banana
Spol: ensko
Postovi: 1501
Lokacija: Rijeka
PostanoPostano: ned 25 ou 2007, 7:44
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

4. POSTAJA

Isus susreæe svoju svetu Majku

Susret pun èiste boli i èiste ljubavi. Majka i njezin Sin, gol, pretuèen, ispljuvan, sa sramotnim teretom. Ipak, i u toj boli, sveta Majka predaje se u volju Božju. Tako mu je i Franjo majka, jer ga “nosi u svom srcu i tijelu po božanskoj ljubavi i po èistoj i iskrenoj savjesti”.

Pomolimo se:
Majko nad majkama, nauèi da budemo majèinski brižni prema svim nadahnuæima našega Gospodina, i da u sebi njegujemo èistu i iskrenu savjest.

Sveta Djevice Marijo, nema tebi sliène na svijetu meðu ženama roðene, kæeri i službenice svevišnjega Kralja, majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista, zaruènice Duha Svetoga: moli za nas sa svetim Mihovilom arkanðelom i svim nebeskim silama i sa svima svetima kod svoga svetoga ljubljenoga Sina, Gospodina i Uèitelja.
(Spisi, 414)


Za forumašku zajednicu: Oèe naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu...

Bog moj i sve moje!
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mailPosjeti Web straniceMSNM [Vrh]
banana
Spol: ensko
Postovi: 1501
Lokacija: Rijeka
PostanoPostano: pon 26 ou 2007, 12:11
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

5. POSTAJA

Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

Obièan èovjek iz svjetine koja te prati na Golgotu pomaže ti nositi križ - nije to baš s voljom uèinio, natjerali su ga. Isto kao i Franjo koji je bježao od gubavaca. Ali kad je, unatoè svom gaðenju, ipak poljubio gubavca, postalo mu je to djelo izvorom blagoslova.

Pomolimo se:
Gospodine, koliko smo èesto i mi mlaki i bezvoljni, nespremni se odreæi vlastite komotnosti. Daj nam milost da uvijek budemo svjesni da svaki put kad nekom pomognemo nositi njegov križ, pomažemo tebi i da to radosno i spremno uèinimo.

Svemoguæi, vjeèni, pravedni i milosrdni Bože, podaj nama nevoljnima da radi tebe èinimo ono što znamo da ti hoæeš, i da uvijek hoæemo što se tebi sviða, da iznutra oèišæeni, iznutra prosvijetljeni i razgoreni vatrom Duha Svetoga, uzmognemo slijediti stope tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista.
(Spisi, 313)


Za forumašku zajednicu: Oèe naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu...

Bog moj i sve moje!
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mailPosjeti Web straniceMSNM [Vrh]
banana
Spol: ensko
Postovi: 1501
Lokacija: Rijeka
PostanoPostano: uto 27 ou 2007, 11:53
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

6. POSTAJA

Veronika pruža Isusu rubac

Usprkos svjetini koja vièe, pljuje i ruga ti se, Isuse, smatrajuæi te zloèincem, pred tebe je dotrèala žena ožalošæena tvojom mukom! I biva nagraðena onako kako samo ti, Isuse, možeš nagraditi: dajuæi samoga sebe! Nije li i Franjo dobio prekrasnu nagradu, tvoje svete rane?

Pomolimo se:
Utisni, Gospodine, izraz svoga lica na naše lice i odraz svoga biæa u naše biæe, kako bi svi preko nas upoznali tvoju bezgraniènu ljubav.

Bože saèuvaj da bih se ièim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista po kojem je meni svijet razapet i ja svijetu. Ubuduæe neka mi nitko ne dodijava jer ja na svom tijelu nosim biljege Isusove.
(Gal 6, 14;17)


Za forumašku zajednicu: Oèe naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu...

Bog moj i sve moje!
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mailPosjeti Web straniceMSNM [Vrh]
banana
Spol: ensko
Postovi: 1501
Lokacija: Rijeka
PostanoPostano: sri 28 ou 2007, 12:29
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

7. POSTAJA

Isus pada drugi put pod križem

Teško je i nakon drugog pada ustati i nastaviti put. Poruga i ismijavanja prate te i pritišæu više nego križ. No, ti se i opet dižeš i uporno ideš k svome cilju. Ponizni Franjo razumio je kao hitaš, pa je i on krenuo s tobom prema Cilju koji je iznad svake poruge, boli i muke!

Pomolimo se:
Isuse, daj nam tu milost da uvijek u životu hitamo prema onom krajnjem Cilju našeg postojanja, te da nas ni jedna muka, tjeskoba i nevolja ne pokoleba.

Svevišnji, slavni Bože, prosvijetli tamu moga srca, i podaj mi ispravnu vjeru, jasno ufanje i savršenu ljubav, mudrost i spoznaju, o Gospodine, da ispunim tvoj sveti i istinski nalog. Amen.
(Spisi, 452)


Za forumašku zajednicu: Oèe naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu...

Bog moj i sve moje!
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mailPosjeti Web straniceMSNM [Vrh]
banana
Spol: ensko
Postovi: 1501
Lokacija: Rijeka
PostanoPostano: et 29 ou 2007, 11:45
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

8. POSTAJA

Isus tješi jeruzalemske žene

Meka ženska srca sažalila su se nad tobom videæi kako patiš. Ali ti ih pouèavaš: ne oplakujte mene, nego grijehe svoje. Plaèimo, doista, kao Franjo, jer Ljubav nije ljubljena…

Pomolimo se:
Oèuvaj nas, Gospodine, svakog samosažaljenja i sebiènosti. Nauèi nas da dobrim pobjeðujemo zlo.

O, Gospodine moj, molim te da mi udijeliš dvije milosti prije nego što umrem. Prva je da za svoga života osjetim u svojoj duši i na svome tijelu, koliko je to moguæe, onu bol što si je ti, slatki Gospodine, podnio u vrijeme svoje pregorke muke. Druga je da osjetim u svom srcu, koliko je to moguæe, onu neizmjernu ljubav kojom si ti, Sine Božji, gorio da dragovoljno podneseš toliku muku za nas grešnike.
(Cvjetiæi, 171)


Za forumašku zajednicu: Oèe naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu...

Bog moj i sve moje!
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mailPosjeti Web straniceMSNM [Vrh]
banana
Spol: ensko
Postovi: 1501
Lokacija: Rijeka
PostanoPostano: pet 30 ou 2007, 8:37
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

9. POSTAJA

Isus pada treæi put pod križem

Nadomak Cilju ti opet padaš. Kako èesto i mi ponovno padamo pod istim grijehom baš kad pomislimo da smo na cilju. Tada tako teško pada ponovno se diæi i krenuti dalje … Franjo, svjestan svoje neznatnosti i grešnosti, uzdiše: Tko sam ja, Gospodine, najgadniji crv? A tko si ti, preslatki moj Gospodine? I dobiva tri dara, tri zavjeta: svetu poslušnost, najdublje siromaštvo i presjajnu èistoæu kako mu savjest ne bi bila nièim optereæena. (Cvjetiæi, 169)

Pomolimo se:
Obnavljamo ti, Gospodine, svoje zavjete poslušnosti, siromaštva i èistoæe. Po njima nam daj milost da sigurno, radosno i zahvalno dospijemo do svog krajnjeg Cilja – Tebe!

Ništa drugo nemojmo željeti, ništa htjeti, ništa drugo neka nam se ne sviða, niti nas veseli nego Stvoritelj, Otkupitelj i naš Spasitelj, jedini pravi Bog, koji je posvemašnje dobro, svako dobro, svekoliko istinsko i vrhovno dobro, koji je jedini dobar.
(Spisi, 508-509)


Za forumašku zajednicu: Oèe naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu...

Bog moj i sve moje!
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mailPosjeti Web straniceMSNM [Vrh]
banana
Spol: ensko
Postovi: 1501
Lokacija: Rijeka
PostanoPostano: sub 31 ou 2007, 6:28
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

10. POSTAJA

Isusa svlaèe

Ništa, Isuse, nisi posjedovao, a sada si dopustio da ti oduzmu i odijelo. Sav si u predanju Ocu, kod nejga sve imaš. Franjo isto tako stoji gol na trgu, okružen svjetinom. I prvi puta na nov naèin moli: Oèe naš …

Pomolimo se:
Oslobodi nas, Gospodine, od svake navezanosti na stvari, ljude, misli, osjeæaje, planove, želje, na prošlost. Daj da uvijek, kao djeca, imamo bezgranièno povjerenje u tvoju providnost.

Blago siromasima duhom, jer je njihovo kraljevstvo nebesko (Mt 5,3). Mnogo ih je koji, gorljivo se predajuæi molitvama i službama, nameæu svome tijelu mnoge postove i trapljenja; ali na samu rijeè za koju se èini da im vrijeða tijelo, ili zbog koje stvari koja im se oduzimlje, uvrijeðeni stalo uznemiruju. Oni nisu duhom siromašni, jer siromah duhom sam sebe prezire te ljubi one koji ga udaraju po obrazu (Mt 5,39).
(Spisi, 131-132)


Za forumašku zajednicu: Oèe naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu...

Bog moj i sve moje!
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mailPosjeti Web straniceMSNM [Vrh]
banana
Spol: ensko
Postovi: 1501
Lokacija: Rijeka
PostanoPostano: ned 01 tra 2007, 10:11
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

11. POSTAJA

Isusa pribijaju na križ

Bolno odjekuju udarci èekiæa po metalnim èavlima. Pod tvojim svetim tijelom i blagoslovljeno drvo križa se povija i èavli mekšaju. I tvoj vjerni sluga Franjo, iz ljubavi prema tebi i tvojoj muci, trpi u svom tijelu. No, upravo zbog te ljubavi i predanja, i pod njim se kamen savija i oganj ga nastoji što manje opeæi.


Pomolimo se:
Gospodine, daj da te uvijek iznova pitamo: što hoæeš da uèinim? Pomozi nam da u predanju raširimo ruke i dopustimo da nas pribiju s tobom na križ.

Klanjamo ti se, Gospodine Isuse Kriste, ovdje i po svim crkvama tvojim, koje su po cijelome svijetu, jer si po svome križu otkupio svijet.
(Spisi, 572)


Za forumašku zajednicu: Oèe naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu...

Bog moj i sve moje!
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mailPosjeti Web straniceMSNM [Vrh]
banana
Spol: ensko
Postovi: 1501
Lokacija: Rijeka
PostanoPostano: pon 02 tra 2007, 12:10
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

12. POSTAJA

Isus umire na križu
Isuse, došao si darovati svijetu život, a svijet te otjerao u smrt! Ali i nju si prihvatio. Darovao si i svoj život da bi nas spasio. I u tom trenutku ti nas smatraš svojom ljubljenom braæom! Franju je tvoj dar potaknuo da nije u braæi htio vidjeti zlo, nego je uvijek tražio samo ono dobro.

Pomolimo se:

Ako si nam ti sve oprostio, Isuse, tko smo mi da jedni druge sudimo? Pomozi nam da uvijek u svome bližnjemu tražimo ono dobro, da ne budemo zaslijepljeni ikakvim zlom

Ljubite neprijatelje svoje i dobro èinite onimak oji vas progone (usp. Mt 5,44), jer je Gospodin naš Isus Krist, za èijim stopama moramo iæi (usp. 1 Pt 2,21) svoga izdajnika nazvao prijateljem (usp. Mt 26,50) i dragovoljno se predao onima koji su ga razapeli. Prijatelji su nam, dakle, svi oni koji nepravedno nanose nevolje i tjeskobe, sramote i nepravde, boli i muke, muèeništvo i smrt; moramo ih mnogo ljubiti, jer po tomu što nam nanose imamo vjeèni život.
(Spisi, 502)


Za forumašku zajednicu:
Oèe naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu...

Bog moj i sve moje!
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mailPosjeti Web straniceMSNM [Vrh]
banana
Spol: ensko
Postovi: 1501
Lokacija: Rijeka
PostanoPostano: uto 03 tra 2007, 9:51
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

13. POSTAJA

Isusa skidaju s križa


Tvoje mrtvo tijelo polažu u krilo tvoje presvete Majke. Kolika li je morala biti ljubav i pažnja kojom je Marija primila tvoje sveto tijelo! Stoga Franjo posebno cijeni euharistiju, u kojoj mi primamo tvoje proslavljeno Tijelo i Krv.

Pomolimo se:

Daj, Gospodine, da po primjeru svetoga Franje, i mi znamo istinski pobožno i dostojno primati svetu Prièest.

O, uzvišene li poniznosti! O, ponizne li uzvišenosti, gdje se Gospodar svega, Bog i Sin Božji tako snizuje, da se za naše spasenje skriva pod neznatno oblièje kruha! … Ništa dakle svoga ne pridržite za sebe, da vas cijele primi onaj koji se vama cio predaje.
(Spisi, 310-311)


Za forumašku zajednicu: Oèe naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu...

Bog moj i sve moje!
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mailPosjeti Web straniceMSNM [Vrh]
banana
Spol: ensko
Postovi: 1501
Lokacija: Rijeka
PostanoPostano: sri 04 tra 2007, 10:59
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

14. POSTAJA

Isusa polažu u grob

Prijatelji tvoji, Gospodine, pobrinuli su se da tvoje Tijelo bude uz sve poèasti ukopano u novi grob. Tako se i Franjo uvijek brinuo da se tvoje sveto Tijelo èuva na dostojnu mjestu i kako prilièi.

Pomolimo se:

Gospodine, daj da se uvijek znamo dolièno i pobožno ponašati u tvojoj svetoj Crkvi, a i da druge pouèavamo u tome. Daj da budemo do kraja svjesni da je i naše tijelo hram tvoga Duha.

Molim vas, svekolika braæo, ljubeæi vam noge koliko god mogu veæom ljubavlju, da iskazujete svako poštovanje i svaku èast, koliko vam je god moguæe, presvetom tijelu i krvi Gospodina našega Isusa Krista, u kojoj je izmireno i privedeno Svemoguæem Bogu sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima. (Kol 1.20)
(Spisi, 309-310)


Za forumašku zajednicu: Oèe naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu...

Bog moj i sve moje!
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mailPosjeti Web straniceMSNM [Vrh]
Žan
mod team leaderSpol: muko
Postovi: 2638
Lokacija: u Isusovom zagrljaju
PostanoPostano: et 05 tra 2007, 14:42
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

VELIKI ÈETVRTAK

* Predoèi si da si s Isusom i uèenicima u blagovalištu baš u onaj èas kad je Isus prvi put nad kruhom i vinom one svemoguæe rijeèi izrekao, te je kruh u svoje pravo Tijelo, a vino u svoju pravu Krvi pretvorio.
Moli za živu vjeru, duboku poniznost i vruæu ljubav prema nedokuèivom ovom otajstvu...

* Predstavi si opet sobu zadnje veèere u èas kada Isus svoje božansko Tijelo i svoju božansku Krv dijeli apostolima.
Moli za milost da se možeš sve bolje na svetu Prièest pripravljati i sve veæi plod od nje birati...

* Predstaviviši si opet sobu posljednje veèere misli si kako slušaš Isusa, pošto je ustanovio Presveti Oltarski Sakrament, da apostolima govori: "Èinite ovo meni na uspomenu!" te ih ovim rijeèima posveæuje u sveæenike novoga zavjeta.
Moli za milost, da shvatiš uzvišenu èast sveæenièku i da razumiješ štovanje, što ga zaslužuje.

* Isus govori svoj zakon ljubavi, da se ljubimo, kao što je On nas ljubio - a kolika je Njegova ljubav pokazao je tu noæ i iduæi dan... Sjeti se da nakon veèere odlazi s apostolima na molitvu i poziva ih, poziva i tebe i mene, da bdijemo i molimo da ne padnemo u napast...
Moli za milost, da shvatiš Njegovu uzvišenu i nesebiènu ljubav i odluèi krenuti Njegovim putem...

Teška je noæ pred Isusom, ostani i bdij s Njim...

Oèe naš...

Po ovom æe svi znati da ste moji uèenici:
ako budete imali ljubavi jedni za druge!
(Iv 13, 35)
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPosjeti Web straniceICQ [Vrh]
Žan
mod team leaderSpol: muko
Postovi: 2638
Lokacija: u Isusovom zagrljaju
PostanoPostano: pet 06 tra 2007, 8:28
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

VELIKI PETAK

U 15 sati, u trenutku Isusove smrti na križu kojom nam je otvorio vrata raja,
izmolimo ponizno molitvu zahvale i predanja...

U 22 sata, proðimo Isusovim križnim putem, putem bezgraniène i potpune Ljubavi...

Danas poèinje devetnica Božanskom milosrðu i traje do subote prije Bijele nedjelje.
Na Bijelu nedjelju se slavi blagdan Božanskog milosrða. Pridružite se koji možete i želite.

Po ovom æe svi znati da ste moji uèenici:
ako budete imali ljubavi jedni za druge!
(Iv 13, 35)
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPosjeti Web straniceICQ [Vrh]
Žan
mod team leaderSpol: muko
Postovi: 2638
Lokacija: u Isusovom zagrljaju
PostanoPostano: sub 07 tra 2007, 11:29
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

VELIKA SUBOTA

Razmatranje:
Pred Isusovim zapeèaæenim grobom postavljalo se samo jedno pitanje: hoæe li mu tijelo zauvijek ostati unutra ili æe se ispuniti Njegove rijeèi «da æe uskrsnuti treæi dan.» (Matej 16:21) Božja vjerodostojnost ovisila je o ispunjenju ovih rijeèi. U sluèaju da Bog nije imao raspoloživu silu kojom bi svojeg Sina uskrsnuo od mrtvih, Njegovo ime ne bi imalo nikakvu snagu, autoritet ili opæeniti znaèaj u duhovnom svijetu. Spasiteljska sila ne bi mogla biti pokrenuta kako bi donijela blagoslov u živote ljudi koji ga zazivaju vjerom, primajuæi Božju milost. Tada bi sotona potpuno opravdano mogao reæi: «Ako je Isusovo tijelo još uvijek u grobu, a duh prebiva u podzemlju onda je kršæanima bolje da šute!» Pavlov zakljuèak iz prve poslanice Crkvi u Korintu daje naslutiti da to nikako ne bi bilo njegovo pretjerano razmetanje ili prazna prijetnja: «Ako li Krist nije uskrsnuo, onda je neosnovano naše propovijedanje, neosnovana je i naša vjera.» (15:14) Kristovo uskrsnuæe bio je duhovni izazov koji je sotona uputio Bogu.

Biblija kaže «da je plaæa za grijeh smrt.» (Rimljanima 6:23) To znaèi da je Isus kao žrtva pomirenja bezuvjetno morao iskusiti stanje smrti na sve tri razine ljudske opstojnosti: duhovnoj, duševnoj i tjelesnoj. Na duhovno - duševnoj razini, Njegov nutarnji èovjek (duh) sišao je u tamne dubine podzemnog svijeta i osjetio užas krajnje odvojenosti od Boga. Zahtjevi pravednosti ne bi mogli biti zadovoljeni bez tog straviènog iskustva. Sotona nije mogao pred Božjim licem optužiti Isusa niti za jedan poèinjeni grijeh, iako je završio u podzemlju natovaren krivicom svih potomaka prvog Adama. On ga je zauvijek htio zadržati u stanju duhovne smrti i tako sprijeèiti ostvarenje Božjeg spasiteljskog nauma za grešno èovjeèanstvo. Sotonin konaèni poraz bio je na vidiku i dogaðaji su nezadrživo krenuli prema konaènom raspletu u zadnjem èinu velike i toliko oèekivane duhovne bitke. Njezin ishod sve je promijenio. Isusovo mrtvo tijelo u grobu bilo je zadnje podruèje njegove privremene vlasti koju je grèevito nastojao zadržati. Uskrsnuæe se moralo odigrati i na tjelesnoj razini kako bi sotonina vlast bila zauvijek slomljena i u tom podruèju.

Bog je pokrenuo najsilniji napad ikad izveden u duhovnim bitkama. Sotonine duhovne sile opkolile su grob u oèajnièkim pokušajima da zadrže svoje posljednje borbeno uporište. Demonska vojska postavila je štit koji je trebao sprijeèiti prodor Svetog Duha u grob i oživljavanje Isusovog tijela. Svi prinèevi duhovne tame bili su na tom mjestu - spremni za borbu. Ali, niti jedna sila više nije mogla sprijeèiti prodor Svetog Duha koji je protutnjao demonskim redovima poput orkana. Straže pakla bile su probijene i razbijene, a Božji Duh se doslovno poput bujice ulio u Isusov zapeèaæeni grob. Božji Sin uskrsnut je u duhu, duši i tijelu.Ostani nekoliko trenutaka u tišini i posvijesti si... Isus je bio muèen, razapet, umro i pokopan radi tebe i mene... Iz ljubavi prema tebi i meni... Grob nije zadnja stanica života... Ako umremo s Njim, On æe razbiti okove groba i smrti i uvesti nas u puninu Života! Bez Njega grob ostaje zatvoren. Zauvijek. Hoæeš živjeti? Stvarno živjeti? Odluèi se veæ jednom za Uskrslog potpuno i živi!!

Zahvali srcem prepunim, zahvali Ocu Svetomu,
Zahvali jer ti je dao Isusa, Sina svog!
I sad, neka slab klièe: ''ja sam jak'', a siromah: ''ja sam bogat''
zbog onog što mi Bog uèini! Zahvali!

Po ovom æe svi znati da ste moji uèenici:
ako budete imali ljubavi jedni za druge!
(Iv 13, 35)
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPosjeti Web straniceICQ [Vrh]
Žan
mod team leaderSpol: muko
Postovi: 2638
Lokacija: u Isusovom zagrljaju
PostanoPostano: ned 08 tra 2007, 12:10
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

USKRSNUÆE GOSPODINOVO

× Iz Poslanice Rimljanima:
Zar ne znate: koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Oèevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života.
Ako smo doista s njime srasli po sliènosti smrti njegovoj, oèito æemo srasti i po sliènosti njegovu uskrsnuæu. Ovo znamo: naš je stari èovjek zajedno s njim raspet da onemoæa ovo grešno tijelo te više ne robujemo grijehu. Ta tko umre, opravdan je od grijeha.
Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da æemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista: Krist uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu. Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!
Neka dakle ne kraljuje grijeh u vašem smrtnom tijelu da slušate njegove požude; i ne predajite grijehu udova svojih za oružje nepravde, nego sebe, od mrtvih oživjele, predajte Bogu i udove svoje dajte Bogu za oružje pravednosti. Valjda grijeh neæe vama gospodovati! Ta niste pod Zakonom nego pod milošæu!
Razmislimo o proèitanim rijeèima...

× Krist je umro jer æeš i ti umrijeti, ali Krist je uskrsnuo da bi i ti tako mogao uskrsnuti i živiti zauvijek!! I unatoè tog predivnog dara, mi nekad okreæemo leða Uskrslome i biramo tamu, grijeh, smrt... Moli Gospodina da u posljednji dan ne okrene On tebi leða... Živi SADA s Isusom da bi živio i nakon smrti!

× Izmolimo deseticu krunice: koji je od mrtvih uskrsnuo

Po ovom æe svi znati da ste moji uèenici:
ako budete imali ljubavi jedni za druge!
(Iv 13, 35)
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPosjeti Web straniceICQ [Vrh]
banana
Spol: ensko
Postovi: 1501
Lokacija: Rijeka
PostanoPostano: pon 09 tra 2007, 16:05
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Uskrsni ponedjeljak:

* Vidjeli smo Gospodina!
Od poèetka je za sebe odabirao posljednje mjesto.
Od poèetaka je za nas odabirao prva mjesta u svojoj ljubavi.
Nikad se nije uklanjao od onih od kojih su svi zazirali.
Nije razumio govor sudaca.
S ganuæem je slušao govor preporoðenih.
Srce ljudsko, srce od mesa, oduvijek je bilo njegov zavièaj.
Ali ni s jednog srca od kamena nije digao ruku.
Povijest svoje ljubavi, povijest svoje prisutnosti, bez oklijevanja je povjerio povijesti kruha.
Kad god su ga htjeli zakraljiti, on se svrstavao meðu sluge, meðu svoju braæu.
Nikad nije uzmicao pred životnim izazovima.
I s križa je grlio blagim i èvrstim zagrljajem.
A grobni kamen ni njegovoj sjeni nije uspio nauditi.

Gledajmo Gospodina!
Gledajmo ga u djetetu koje spokojno poèiva i blaženo sniva.
Gledajmo ga u ljudima koje nitko ne primjeæuje.
Gledajmo u grešnicima od kojih svi okreæu glavu.
Gledajmo u ljudima koje ništa ne može obeshrabriti, u kojima ništa ne može skršiti njihov zanos.
Prepoznajmo ga u slijedu životnih dobi.
Prepoznajmo u toplini i bolu.
Gledajmo ga u svojim rukama. Slušajmo u svojim koracima.
Slušajmo ga u svom govoru. I u svojoj šutnji.
Vidimo ga u oèima brata èovjeka. Zrcalimo ga svojim oèima.
Jer ne bude li ondje, gdje æemo ga naæi?
Ne budemo li ondje, gdje æe ga naæi?
Grlimo Gospodina jer je ovdje!
Njegovim zagrljajem progledajmo!

Vidjet æemo Gospodina!
U onaj dan, kojeg vazda dotièemo krhkošæu svojom, vidjet æemo Gospodina.
Hoæemo li ga prepoznati?
Ili æe nam biti odviše obièan, toliko obièan da æemo proæi mimo njega ne primijetivši ga?
Vidjet æemo Gospodina!
Sva naša pitanja razriješit æe svojim pogledom. Svojim osmijehom.
Našeg æe nas grèa osloboditi svojom blagošæu.
I vidjet æemo koliko je daha nebeskog u prahu zemaljskom.
I koliko je praha zemaljskog u svjetlosti vjeènoj.
Vidjet æemo Gospodina kao što nikad nikog nismo vidjeli, kao što nikad ništa nismo vidjeli, osim kad smo voljeli.
Voljeli èitavom dušom. Èitavim biæem.
Ništa ne tražeæi za sebe.
Kad je ljubav prelila sve ustave života.

Vidjet æemo Gospodina!
Ta kako bi njegova ljubav izdržala bez nas?!

S. Lice

* "Idite, javite mojoj braæi da poðu u Galileju! Ondje æe me vidjeti!"(Mt 28,10). Idite! Poðimo odvažno i bez straha: Gospodin nas oèekuje. Recite odluèno: "Vidjela sam Gospodina!"(Iv 20,18 )! Svjedoèite ga svojim žiotom! Naš život danas treba pronaæi odvažnost, preobilje milosti koji se raðaju iz radosti što smo našli "blago" koje povoljno èini nejasnim izglede našega življenja; trebamo "nadu koja ne postiðuje"(Rim 5,5).

*Za forumašku zajednicu: Oèe naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu...

Bog moj i sve moje!
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mailPosjeti Web straniceMSNM [Vrh]
banana
Spol: ensko
Postovi: 1501
Lokacija: Rijeka
PostanoPostano: sri 11 tra 2007, 19:57
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Kroz ostatak travnja ne prestajemo sa istovremenom molitvom..
U 22h molimo Forumašku molitvu, Oèe naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu za našu forumašku zajednicu.. moli

Bog moj i sve moje!
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mailPosjeti Web straniceMSNM [Vrh]
Prethodni postovi:    
Prethodna tema Prethodna tema
Zaponi novu temuOva tema je zakljuana: ne moe ureivati postove niti odgovarati.

Izaberi forum:   

Ne moe otvarati nove teme.
Ne moe odgovarati na postove.
Ne moe ureivati svoje postove.
Ne moe izbrisati svoje postove.
Ne moe glasovati u anketama.

Powered by phpBB © 2001, 2006 phpBB Group